128 500 € per puolivuotta: Onko paperittomien majoittaminen Turussa kuninkaallista tasoa?

Turun Sosiaali ja terveyslautakunta päätti viime viikolla, että Turun kaupungin ja SPR:n välistä puitesopimusta kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden, ns. paperittomien, hätämajoitusta jatketaan  otsikossa mainittuun hintaan. Siis yli 20.000€ kuukautta päälle, millä asuttaisiin jo Ritzin kuninkaallisessa sviitissä.

Extran saamien virallisten tietojen mukaan kyseisessä ”yksikössä” on ollut yksi yöpyjä/vrk. SPR väittää toisin ja toteaa varoja käytettävän muuhunkin, kuin ”hätämajoitukseen.”

Extra uutisoi salaillusta majoitusyksiköstä jo kesällä 2018:

Turun kaupunki siunasi paperittomien hätämajoituksen

Extra selvitteli nykytilaa,

 • 16.05.2018: Sosiaali ja terveyslautakunta päätti aloittaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hätämajoittamisen yhdessä SPR:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Päätös on voimassa v.2018 loppuun.
 • ”Perheellisille hätämajoitusta tarvitseville on muita järjestelyjä: Perheiden hätämajoitustarpeeseen on suunniteltu vastattavan tapauskohtaisesti. SPR ohjaa muut (kuin yksinäiset aikuiset miehet) majoitukseen hakeutuvat henkilöt perhe- ja sosiaalipalvelujen osoittamiin majoituspalveluihin.” ministerio, kuntainfo, stm
 • Kesäkuu 2018: Majoitustoiminta aloitetaan. Extran saaman tiedon mukaan majoituksella oli yksi asiakas. ”Hätämajoituksen tarve on ollut varsin vähäistä mutta jatkuvaa. Sidosryhmiltä saatujen tietojen perusteella on mahdollista, että kysyntä tulee lähikuukausina lisääntymään.
 • SPR tuottaa hätämajoitusasiakkaille majoituksen lisäksi myös neuvontapalveluja, so. opastaa niiden toimijoiden puheille, jotka tarvittua palvelua toimittavat, ja jakaa asiakkaille ”henkistä tukea”.
 • 12.12.2018: Turun Sosiaali ja terveyslautakunta päätti jatkaa SPR:n kanssa tehtyä puitesopimusta. Pöytäkirja: SPR:n Varsinais-Suomen piiri esittää Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle hätämajoituksen järjestämistä 1.1.-30.6.2018 (2019?) enimmäishintaan 128 500 €, joka kattaa tilavuokran, toimintamäärärahan sisältäen elintarvikkeet sekä henkilökunnan palkan.

Turun Kaupunki, Sosiaali ja Terveyslautakunta 12.12.2018, Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden hätämajoituksen jatkaminen.

Päätös perustuu sosiaalihuoltolain 21§:ään.

Sosiaalihuoltolain 21 § mukaan tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat kiireellistä tilapäistä apua. Tämä voi koskea myös ilman oleskeluoikeutta maassa oleskelevia henkilöitä. (STM Kuntainfo 2/2017). STM:n ohjeen mukaan laittomasti maassa oleskelevat henkilöt tulee ensisijaisesti ohjata kuntiin, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö tapauskohtaisesti arvioi henkilön välttämättömän tuen, huolenpidon ja palvelun tarpeen. Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon perustuu perustuslakiin.

Henkilöitä, jotka ovat ilman Suomea koskevaa oleskeluoikeutta on maailmassa noin 7½ miljardia. Heistä vain pienenpieni osa on saapunut Suomeen, mutta Suomeen-saapumiselle ei ole asetettu esteitä.

Kielteisen päätöksen saaneiden hätämajoituspalveluiden jatko 31.12.2018 jälkeen Turun sosiaali ja terveyslautakunnassa ei mennyt ihan yksimielisesti, vaan päätökseen liittyy ltk:n jäsenen eriävä mielipide.

Lautakunnan jäsen Pirjo Lampi (PS) jätti eriävän mielipiteen päätöksestä pöytäkirjaan:

”Eriävä mielipide

Ehdotuksessa todetaan, että hätämajoituksen tarve on ollut vähäistä mutta sidosryhmiltä saatujen tietojen mukaan on mahdollista, että kysyntä tulee lähikuukausina lisääntymään. Perustelu sopimuksen uusimiseksi on siis melkoisen erikoinen.

Tosiasia on myös se, että kyseistä hätämajoitusta on käyttänyt pääosin yksi ja sama henkilö sopimuksen solmimisesta lähtien, siis kohta puoli vuotta, ja käyttää edelleen. Siis kun käytöstä ilmoitetaan vrk/kk lukuja niin luku 30 tarkoittaa kuluneissa kuukausissa aina yhtä ja samaa henkilöä.

Tämä ei voi olla enää kiireellistä, lyhytaikaista ja tilapäistä apua. Edelleen asiakkaita pitää ensisijaisesti ohjata vapaaehtoisen paluun piiriin. Kaupunkimme taloustilanteessa tätä sopimusta ei pidä uusia vain varmuuden vuoksi.

Pirjo Lampi”

Extran SPR:n Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pauli Heikkiseltä puhelimitse saaman tiedon mukaan paperittomien hätämajoitusta on käytetty seuraavasti:

 • Kesäkuulta lokakuulle 2018 majoitustapahtumia on seitsemältä eri asiakkaalta.
 • Huoneiston kapasiteetti on enintään kuusi yöpyjää.
 • Joulukuun ensimmäisestä 18.12.een on 54 majoitustapahtumaa, so. yöpyjiksi kirjattua henkilöä, siis 3/yö.
 • Kaikki kävijät eivät yövy, vaan osa hakee em. neuvontapalveluja.

Lautakunnalla on ollut edellämainituista luvuista poikkeavat tiedot 12.12. asiaa käsiteltäessä. Extra jatkaa asian selvittämistä.

Extran haastattelema Sosiaali ja terveyslautakunnan jäsen Pirjo Lampi kiinnittää huomiota myös siihen seikkaan, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneilla ei ole aikarajaa hätämajoituksen maksuttomuudessa, kuten on tavallisille asunnottomille tarkoitetussa Sillankorvan toimipisteessä, jossa asuminen on maksullista kun 14 asumisvuorokautta vuodessa täyttyy.  Ero vaatimattomat olosuhteet tarjoavan Sillankorvan ensisuojan ja paperittomille järjestetyn kerrostalohuoneiston välillä on huimaava. Sillankorvassa vain neljä paikkaa on varattu ei-päihdeongelmallisille, ja se palvelee Turun 400:aa asunnotonta. Lampi kysyy, miksi kahta palveluiden käyttäjäryhmää kohdellaan eriarvoisesti.

Päivitys 21.9.2019: Aiemmin toiminut linkki päätöspöytäkirjaan ei  saamamme tiedon mukaan enää toimi. Selvitämme asiaa Turun kaupungin kanssa arjen koitettua.

1 Comment

 1. Onkalon Matti
  19.12.2018 23:46

  > Tosiasia on myös se, että kyseistä hätämajoitusta
  > on käyttänyt pääosin yksi ja sama henkilö
  > sopimuksen solmimisesta lähtien

  Kyse lienee siitä, että kyseinen henkilö on ominut asunnon itselleen. Väkivallalla uhkaillen hän pitää muut asukkaat poissa reviiriltään.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top