Alkoholi – Ikäihmisten vaiettu salaisuus

Vanhusten liiallisesta alkoholinkäytöstä ei juuri puhuta, eikä siitä ole juuri suomalaista tutkimustietoa. Vaikka suomalaisten ihmisten alkoholinkäyttö vähenee iän myötä, niin arvioidaan, että jopa 5-10 prosenttia yli 65-vuotiaista on päihderiippuvaisia.

Edes lääkärin ei monesti tule huomioitua vastaanotolle saapueen iäkkäämmän potilaan mahdollista liiallista alkoholinkäyttöä, vaikka se saattaa jopa yksistään aiheuttaa vaivan, joka on potilaan terveydenhoitoon hakeutumisen syynä. Koska vastaanottoajat ovat lyhyitä ja potilaalla on yleensä jokin vaiva hoidettavanaan, niin alkoholin käytöstä ei keritä kyselemään. Lääkärit on myös lääkeyhtiöiden innostamana saatu tarkkailemaan ihmisten syömistä ja mm. kolesteroliarvoja. Syömisiä on helpompi kysellä, kuin juomisia. Myös lääkärin liiallinen kohteliaisuus itseään iäkkäämmän ihmisen kyseessä ollessa saattaa vaikuttaa osaltaan vaikenemiseen.

Kaikista terveydenhuoltoon hakeutuvista potilaista arvioidaan jopa 20% käyttävän enemmän alkoholia, kuin mitä suositukset ovat. Iän karttuessa miehet juovat edelleen naisia enemmän ja heillä näkyy enemmän alkoholin liikakäytöstä johtuvia sairauksia. Yli kuusikymmenvuotiaista miehistä ongelmakäyttäjiä on jopa kymmenkertaisesti enemmän, kuin naisia. (Br Med J 308, 608, 1994). Miehet juovat naisia useammin sekä suurempia määriä kerralla.

Alkoholin haitat iäkkäämmillä

Vanhempien ihmisten alkoholinkäyttö on monestakin syystä vaarallisempaa, kuin nuorempien ihmisten. Ikääntyessä elimistön vesi-rasvasuhde muuttuu, maksan verenkierto hidastuu ja se tuottaa vähemmän entsyymejä jotka vaikuttavat alkoholin palamiseen, myös munuaisten toiminta heikkenee.

Monesti iäkkäämmillä ihmisillä on jonkinlaisia vaivoja ja lääkityksiä. Monet lääkkeet eivät sovi yhdessä alkoholin kanssa käytettäväksi, sekä niiden vaikutus vanhemmalla ihmisiellä saattaa olla voimakkaampi, kuin nuoremmalla. Tietämättään moni vanhempi alkoholinkäyttäjä saattaakin olla ”sekakäyttäjä”. Alkoholi yksin, mutta varsinkin yhdessä lääkkeiden kanssa saattaa aiheuttaa monenlaisia ongelmia, mm. kaatumisia, kognitiivisten taitojen heikkenemistä, virtsanpidätyskyvyttämyyttä, masennusta ja moni alkoholiongelmainen myös pitää itsestään normaalia vähemmän huolta; taloudestaan, ravinnostaan, terveydestään ja hygieniastaan.

Iäkkäämmät helpommin myös peittelevät alkoholinkäyttöään, koska vanhempien ihmisten alkoholinkäytöstä ei juuri puhuta ja moni saattaa kuvitella, ettei vanhemmat ihmiset enää juo. Vanhempien ihmisten juominen ei myöskään ole niin näkyvää, koska se tapahtuu monesti vain oman kodin suojissa, muilta piilossa. Ne meistä, joiden omat vanhemmat ovat nyt ikäihmisiä, ovat yleensä saaneet kasvatuksen jonka mukaan vanhempia kuuluu kunnioittaa, eikä heidän tapoihinsa ole tapana puuttua. Tottahan on myös se, että jopa sairaalassa saatetaan hyväksyä, että papalla on omaisten tuoma pullo piilotettuna alalaatikossa ja siitä otetaan illalla pieni ”hömpsy”. Parhaassa tapauksessa hoitaja tarjoilee papan paukun, koska se vaan saatetaan kokea olevan ihan ok. Mihinkäs pappa tavoistaan pääsisi? Tuskipa vaikka viisikymppinen nainen saisi hyväksyntää, jos pyytäisi illalla hoitajaa avaamaan olutpullon iltalääkkeiden kyytipojaksi.

Miksi mummo juo?

Syitä ikäihmisten juomiseen on monenlaisia. Yksi ryhmä ovat he, joilla alkoholin käyttö on ollut runsasta jo nuorempanakin, eikä siinä vanhenemisen myötä tapahdu vähenemistä. Hyvin yleisiä syitä ovat myös yksinäisyys, puolison kuolema, masennus, oma puhjennut sairaus tai muu stressitekijä.
Moni pienellä eläkeellä elävä alkoholin liika- tai ongelmakäyttäjä saattaa joutua rahapulan takia valitsemaan joko syömisen tai juomisen ja mikäli valinta kohdistuu juomisen puolelle on luvassa lisääntyviä ongelmia. Ravinnonpuutteesta kuihtuva keho kestää yhä huonommin alkoholin aiheuttamia haittoja. Toki valinta saatetaan tehdä myös lääkkeiden ja alkoholin välillä.

Läheisillä on useasti vanhusten kohdalla tapana sulkea silmänsä juomisen suhteen. Ei haluta nähdä läheisen ongelmaa, koska se tarkoittaisi, että asiaan pitäisi puuttua. Omassa elämässä saattaa olla riittävästi kiireitä ilman, että puuttuisi vanhuksen juomiseen. Kuitenkin mikäli syynä juomiseen on yksinäisyys, siihen olisi suhteellisen helppo monessa kohtaa hakea helpotusta.
Lapset saattavat kieltää vanhempiensa juomisen, jopa lääkärissäkäynnin yhteydessä. Taustalla saattaa olla ajatus, ettei itse tai äiti/isä menetä mainettaan.

Vanhusten alkoholinkäytöstä pitäisi pystyä puhumaan nykyistä avoimemmin. Läheisten pitäisi myös uskaltaa ottaa asia esille ja lääkäreiden pitäisi unohtaa liika kohteliaisuus ja kysyä suoraan alkoholinkäytöstä vanhemmankin potilaan kohdalla, mielummin ennenkuin alkoholinkäytön voi päätellä vaikka maksakirroosista. Lääkäreiden olisi ehkä hyvä myös alkaa käyttää enemmän hyödykseen käytettävissä olevia seulontamenetelmiä, kuitenkin niin, ettei se vaikuttaisi vanhuksen hoitoonhakeutumiseen.

1 Comment

  1. Tehdäänkehitysmaayhdessä
    30.8.2023 18:11

    ” Ei elämästä selviä hengissä”

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top