Anni Sinnemäen autuaan tietämättömyyden antama ideologinen varmuus – Entinen kruununjalokivi HELEN ajetaan karille

Viime keskiviikon valtuuston kyselytunnilla sain kunnian tehdä perussuomalaisten valtuustoryhmän kysymyksen Helsingin energiahuollosta vastaavalle apulaispormestari Anni Sinnemäelle, joka toimi myös pormestarin sijaisena pormestari Juhana Vartiaisen oltua estynyt sairauden vuoksi:

”Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, olen järkytyksellä lukenut kärkipoliitikkojen – mukaan lukien maamme ympäristöministeri – antamia haastatteluita ja kolumneja helsinkiläisten kaukolämmön ja sähkön saannin turvaamisesta Ukrainan sodan aiheuttamassa tilanteessa. Kaikkia puheenvuoroja yhdistää autuaan tietämättömyyden antama ideologinen varmuus hiilineutraaliuden auvoisuudesta ja siitä, että oikeastaan mitään ongelmia ei ole. HELEN’n hallituksen puheenjohtajan Osmo Soininvaaran lausahdus Helsingin Sanomissa heti Ukrainan sodan alettua, että ”HELEN’ssä sukat pyörivät nyt jaloissa” ja heleniläisten esittämät vetoomukset kuvastavat tilanteen vakavuutta. Mikäli erittäin tehokas Helsingin yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto ajetaan alas kahdessa vuodessa, nousee helsinkiläisten kaukolämmön lasku valtavasti ja Suomi menettää valtakunnan verkosta suuren ydinvoimalan verran vakaata sähköntuotantoa. Tätä ei voi korvata huojuvalla tuulivoimalla kuten HELEN on ilmoittanut tekevänsä.

Kertokaa apulaispormestari Sinnemäki, miten Helsingissä aiotaan turvata vakaa huoltovarmuuden mahdollistama kohtuuhintainen kaukolämmön tuotanto ja onko mielestänne oikein ajaa alas kantaverkosta 1071 megawattia vakaata sähköntuotantoa Euroopan energiakriisin ollessa enemmän kuin totta?”

Pormestarin sijainen Anni Sinnemäki kertoi Helen’n sulkemispäätöksien olevan lopullisia, mutta ei kertonut miten tarvittava kaukolämpö tuotetaan tulevina talvina, kun kohtuuhintaista, huoltovarmaa ja vakaata kivihiilellä tuotettua lämpöä ei enää saada. Hän myös ”korjasi” 1071 MW lukuani todeten, että Hana- ja Salmisaaren sähköntuotannon teho on vain 400 MW.

Valtuuston sääntöjen mukaan sain vastata yhden kerran pormestarin sijaiselle:

”Kun Hana- ja Salmisaaresta katoaa n 900 MW kaukolämpötehoa ja tilalle tulee Vuosaaren 250 MW biokattila ja joitain lämpöpumppuja sekä Hanasaaren lämpövarasto, josta saa muutaman päivän ajan ehkä 120 MW lämpöä, niin miten huippu täytetään, kun vielä talvella kylmällä käynnistettävien 10 pääasiassa raskaalla ja kevyellä polttoöljyllä sekä kaasulla toimivien lämpökeskusten, joiden yhteenlaskettu lämpöteho 2000 MW, huollot on lopetettu. Elon laskuopin mukaan kylmän sääjakson sattuessa HELEN’n uuden vihreän maakaasuun nojaavan strategian myötä helsinkiläisten lämpöturvallisuus on uhattuna, koska HELEN’n on mitoitettava lämmöntuotanto historiallisen kulutushuipun eli vuoden 2016 2650 MW mukaan. HELEN’n hallituksen puheenjohtaja on todennut, että Vuosaaren maakaasulla toimivalla kombivoimalalla ei voida tuottaa sähköä kaasun korkean hinnan vuoksi. Näin kahdessa vuodessa Helsingissä tuotetun sähkön tehopudotus on tuo 1071 MW.”

Tämän jälkeen piti kolmen nuoren vihertävän naisen trio Jenni Pajunen (Kok), Mia Haglund (Vas) ja Reetta Vanhanen (Vihr) puheenvuorot, joissa maagisesti vannottiin huoltovarmuuden ja vaihtoehtoisten energiamuotojen nimeen ilman, että kukaan olisi kertonut, miten lämpöä tuotetaan helsinkiläisille, kun kivihiililaitokset on ajettu alas ja lämpölaitokset jätetty huoltamatta.

Mia-”haluan Helsingin, jossa turpeen sijasta palaa patriarkaatti”-Haglund oli Jenni Pajusen tapaan sentään huolestunut energian hintojen noususta.

Vihreiden Reetta Vanhanen oli sitä mieltä, että kunhan päästään ei ainoastaan Venäjän fossiilienergiasta vaan myös Venäjältä tuotavasta puuhakkeesta eroon, kaikki ongelmat ratkeavat itsestään, kunhan vielä toteutetaan kansainvälisen energiajärjestön IEA:n energiasäästösuositukset.

Tämän jälkeen pormestarin sijainen Anni Sinnemäki kertoi, että antamani 1071 MW on oikea luku, kun Vuosaaren kombivoimalalla ei voida enää tuottaa sähköä. Tässä kysymykseeni liittyvässä loppupuheenvuorossaan hän myös kertoi mm., että Suomi on ensi vuonna omavarainen sähköntuotannon suhteen, eikä tuo kuin ehkä Pohjoismaista sähköä, jos se on taloudellisesti järkevää.

Sinnemäki jätti vastaamatta, miten kaukolämpöä tuotetaan helsinkiläisille

Sinnemäki jätti edelleen vastaamatta, miten kaukolämpöä tuotetaan helsinkiläisille. Hän myös tähdensi, että Suomessa energian hinnannousu on maltillisempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, vaikka Helsingin poliittinen johto oli juuri ennen joulua siunannut ja kehunut maasta taivaaseen HELEN’n uuden vihreän maakaasustrategian. Juuri tähän ”Vihreään” kaasusiirtymään on suurin osa Euroopan unionin jäsenmaista perustanut energiapolitiikkansa ja jolle Euroopan unionin komissio oli antamassa delegoidulla asetuksella vihreän ”joutsenmerkin”. Tämä siis HELEN’nkin valitsema strategia johti viime kesän lopussa vakavaan energiakriisiin Euroopan unionissa maakaasun hinnan noustua jyrkästi. Kriisi on syventynyt entisestään Venäjän vaatiessa nyt ruplia maakaasusta ja mm. Saksa valmistautuu säännöstelemään kaasua.

Pohdinta

On pöyristyttävää, että vihreä poliitikko ottaa ikäänkuin kunnian siitä, että meillä sähkönhinnan nousu tulee olemaan maltillinen ja että energiaköyhyys ei monien muiden maiden tavoin kohtele alempia tuloluokkia yhtä ankarasti, koska valtakunnan verkkoon kytketään 1600 MW lisää, kunhan Olkiluoto 3 saadaan viritettyä täyteen tuotantotehoon. Vihreät viivyttivät 20 vuotta ja ankarasti vastustivat loppuun asti päätöstä rakentaa 5. ydinvoimala.

Suomessa oli viime vuonna sähköntuotantokapasiteetti 11 300 MW. Kun siihen lisätään 1600 MW ydinvoimaa saadaan, että meillä on 13 900 MW sähköntuotantokapasiteettia, kun Suomen ennätyskulutushuippu on vuodelta 2015 15 105 MW.

2024 jälkeen Suomen sähköntuotannosta poistuu 1071 MW

Anni Sinnemäki ei ole lainkaan huolissaan, että Helsingin onnettomien vihreiden politikkapäätösten vuoksi 2024 jälkeen Suomen vakaasta sähköntuotannosta poistuu 1071 MW, jolloin emme olekaan sähköomavaraisia, kun kivihiililaitokset on suljettu ja maakaasullakaan ei sähköä voida tuottaa.

Vielä huoltovarmuudesta, jonka vihertävästi em. ajattelevat nuoret naiset nostivat tärkeään rooliin puheenvuoroissaan tosin kuvitellen, että sitä voidaan maagisesti edistää fossiilittomilla energiamuodoilla kuten pienydinvoimaloilla (Pajunen) 2020-luvulla.

HELEN oli siis juuri ennen joulua perustanut strategian maakaasuun, jota ei voida Keski-Euroopan tapaan Suomessa varastoida graniittiseen kallioperäämme. Kivihiiltä on varastoitu perinteisesti Suomessa 6 kk kulusta varten.

Ydinenergialainsäädännön kokonaisuudistus valmistuu 2027, mikä mahdollistaa todennäköisesti pienten ydinvoimaloiden luvituksen. Pienydinvoimalat mahdollistavat huoltovarmuuden, koska uraania voidaan varastoida taloudellisesti edullisesti jopa vuosiksi eteenpäin. Menee vuosikausia vielä tästä, ennen kuin ensimmäiset pienydinvoimalat tuottavat lämpöä helsinkiläisille.

Puuhaketta ei voida varastoida logistisesti järkevästi ja kun venäläisestä halvasta puuhakkeesta on vihreiden toiveiden mukaisesti päästy eroon, Vuosaaren jo ennestään kallis vihreiden alunperin ajama biovoimala tulee entistä kalliimmaksi helsinkiläisille. Nyt vihreät noituvat biovoimalan, koska se aiheuttaa luontokatoa ja kiihdyttää ilmastonmuutosta.

HELEN ei enää huolla lämpölaitosverkostoaan

Ehkä murheellisinta tässä tilanteessa on se, että HELEN ei enää huolla 2000 MW lämpölaitosverkostoaan, jonka varassa tämä talvi ollaan yhdessä kivihiilen kanssa pärjätty. Ehkä vielä enemmän huolettaa HELEN’n johdon täydellinen osaamattomuus ja se, että Helsingin entinen kruununjalokivi HELEN ajetaan tätä menoa vääjäämättä karille.

Viime kädessä ainoa ulospääsy erittäin vaikeasta tilanteesta on vaikuttaa EU:n ilmastopakettiin ja vaatia, että EU:ssa vähentämisen sijaan lisätään päästökauppaoikeuksia suuressa mitassa tai luovutaan koko päästökauppajärjestelmästä.

MikkoPaunio

Mia

https://www.businessinsider.com/germany-russia-natural-gas-ruble-payment-emergency-plan-ration-2022-3?r=US&IR=T

Kirjoittaja on (s. 1961) Helsingin yliopistosta valmistunut terveydenhuollon erikoislääkäri, joka on työskennellyt seuraavien instituutioiden palveluksessa: Helsingin yliopisto, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sosiaali- ja terveysministeriö, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki. Kirjoittajalla on Helsingin yliopiston yleisen epidemiologian dosentuuri. Hän on saanut jatkokoulutusta Maailman terveysjärjestön ns. pitkällä kurssilla Brysselin vapaassa yliopistossa ja hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (epidemiologia) Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health instituutiosta. Kirjoittajalla on julkaisuja merkittävimmissä kansainvälisissä lääketieteellisissä julkaisusarjoissa ja yhteensä vertaisarvioituja julkaistuja artikkeleita hänellä on 40 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=paunio+m). Kirjoittajan tärkein tieteellinen havainto johti lopulta Maailman Terveysjärjestön maailmanlaajuiseen tuhkarokkorokotusstrategian muutokseen. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2017/3/duo13540 Pelkästään 2000-luvulla on tuhkarokkorokotus pelastanut noin 20 miljoonaa lasta elämälle.
Kirjoittaja toimi valtioneuvoston asettaman Säteilyturvaneuvottelukunnan puheenjohtajana vuosina 2009-2018. Kirjoittaja on toiminut vuodesta 2016 lähtien Valtakunnallisen Maanpuolustuskurssin sekä luennoitsijana että ns. pääopettajana (STM) syksyyn 2021 asti.

Hän on kirjoittanut kolme kirjaa: Vihreä Valhe (Weilin & Göös 1991), Vihreä Valhe – Valheen sysimustat juuret, salakavalat lonkerot ja murheelliset seuraukset (Auditorium 2015) ja Hourulan väen ilmastovallankumous (Omakustanne 2019). Kirjoittaja valittiin 20.3.2018 tieteelliseksi ja policy neuvonantajaksi American Council on Science and Health järjestöön. Järjestön on aikoinaan perustanut Norman Borlaug ja Elizabeth Wheelan. Se on teollisuutta ja hyvinvointia puolustava tieteellinen järjestö. Kirjoittajalta julkaistu useita raportteja Ison Britannian pitkäaikaisimman valtionvarainministerin Nigel Lawsonin perustamalla The Global Warming Policy Foundation sivustolla (https://www.thegwpf.org/?s=paunio). Kirjoittajalta on julkaistu merkittävillä brittiläisillä ja pohjoisamerkikkalaisilla keskusteluareenoilla useita puheenvuoroja (https://muckrack.com/mikko-paunio/articles) pääasiassa ympäristö- ja kehityspolitiikkaan liittyen.

(Otsikkokuvaan käytetty aineistoa osoitteesta helen.fi)

8 Comments

 1. Eski
  2.4.2022 22:10

  Ei kannata huolestua… Vihreät energian tuotantotavat tuottavat tarvittavan lämmön ja sähkön. Sitähän se vihreä siirtymä käytännössä on. Nyt pitää vaan uskoa kovasti siihen. Tätähän helsinkiläiset äänillään ovat halunneet. ISOT onnittelut Helsinkiin!!!

  Vastaa
  1. Jouni S.
   3.4.2022 12:22

   Helsinkiläiset ovat nämä päättäjät valinneet, joten onnea todellakin tarvitaan!
   Faktoihin perustumatonta ja samalla uskomuksiin perustuvaa tietoa on jaettu paljon, jotta ihmiset on saatu heitä äänestämään.

   Yleensäkin pitää ihmetellä tätä nykyistä identiteettipolitiikkaa, jossa mitään substanssiosaamista tai -kokemusta ei tarvita.
   Pelkillä poliittisilla ”ansioilla” päästään päättäviin asemiin. Helsingin pormestarit on hyvä (lue varoittava) esimerkki tästä.
   Kuitenkin itse luulevat & ovat sitä mieltä, että ihan omilla ansioilla tähän on pääästy.

   Todennäköisesti tästäkin kriisistä ehkä jotenkin selvitään, mutta hinta tulee olemaan hirveä, ja sen jokainen näkee ja tulee näkemään lompakossaan.
   Noita päättäjiähän se ei varmaan koske, kun palkkioita korotetaan vastaavasti, toki kasvavan julkisen velan luulisi kaivelevan heidänkin perä- tai yläpäätään.

   Normaaliakin tämä jossain mielessä on, poliitikot päättävät ja kansa maksaa, kysymys kuuluu vain enemmän vaiko vähemmän?
   Ja äänestäessä jokaisen pitäisi muistaa, mitä & kuka oikaesti on tehnyt, eikä mennä utopioiden tai vappusatasten perässä.

   Vastaa
  2. Obelix
   4.4.2022 18:06

   Suora sitaatti Mia Haglundin kynästä:

   Mia Haglund: Haluan Helsingin, jossa turpeen sijaan palaa patriarkaatti. Mia siis haluaa sytyttää patriarkaatin, eli hallitsevassa asemassa olevat ”vanhat miehet” palamaan! Melkoinen ajatuskulku suomalaisessa politiikassa, josta nouseekin mieleen pahoja assosiaatioita vuosilta 1942 – 1945.

   Ps. Missä ovat nyt kaikki ammattimaiset mielensäpahoittajat…ovatko he nyt samaa mieltä Mian kanssa, koska hiljaisuus?

   Vastaa
 2. Mikko on huippu
  3.4.2022 03:54

  Mikko Paunio voisi ottaa huomioon myös Helsingin Telakan.

  Helsingin Kaupunki on halunnut sen omistukseensa, mutta hävisi korkeimmassa oikeudessa

  Telakalla on yhtiöiden maaoikeus, niinkauan, kun toiminta jatkuu.

  Jos telakka toiminta lakkaa, niin kaupunki saa sen haltuunsa..

  (ajjatelllenn Venäläisten rahaa, ja pakotteita heille)

  Vastaa
  1. obelix
   3.4.2022 17:09

   Viides kolonna kylpee veronmaksajien rahassa, reserviläisjärjestöille vain murusia!

   Tere Sammallahti:

   https://www.youtube.com/watch?v=15tyd-H29ws&list=WL&index=7&t=9s

   Kysymys: Mitähän kaikkea kenkkumaista tämä kaikki pitääkään sisällään… Suomen maanpuolustuksen kannalta tarkasteltuna?

   Vastaa
 3. simo
  3.4.2022 07:52

  suomalaine työntekijä potkitaan sosialismiin pakottamalla
  sen pää arkkitehti on kokoomus

  MTV3

  Soviteltu työttömyysturva täydentää monen osa-aikaista tai pätkätyötä tekevän palkkatuloja. Soviteltua etuutta saavien määrä kaksinkertaistui viime vuosikymmenellä.
  Kaikki eivät ole tienneet, että työnteon ohella voi hakea myös työttömyysturvaa
  , kertoo yksilöohjaaja Sari Harsu.
  joka johtuu että nämä tahot eivät maksaa edes minimi palkkaa työstä
  jolla tulisi toimeen omillaan
  tämä järjestelmä muistuttaa riistokapitalismi kommunismilta
  ja sitä sosiaaliturvaa hyväksi käyttää eniten työnantajat
  maximi voitot mielessään
  miettikää tämä on kokoomuksen politiikan tulos
  tämä on myös keino tehdä ihmiset täysin riipuvaisiksi sosialismista valtion armo paloista kuten kommunismissa
  eli kokoomus onkin sosialisti kommunismia kannatava puolue
  ei vapautta valtion kontrolista haluava puolueeli suomeksi nämä kokoomuslaiset ovat siirtäneet jopa alle minimipalkan työn kustannukset
  valtion maksettavaksi

  Soviteltua etuutta saavien määrä kaksinkertaistui viime vuosikymmenellä.
  kuka sen työssä ja leipäjonoon on aiheuttanut kysymys
  ihmekkös tiloerot kasvavat sanna mariini 205 000 e vuosi
  pätkätyöläinen tekee työtä 495e kuukausi
  riipuvaisena valtion armopaloista
  täyttelen työkkärin lappuja ja kiikutamalla lomakeet kelaan että saa edes sen

  tai että ihmiset tulisivat toimeen palkkatuloilaan ilman valtion sosialismin tukiaisia

  Vastaa
 4. simo
  3.4.2022 07:54

  Siis käteen jää 495 vuokran jälkeen joka kinutaan kelasta pajosta
  koska VUOKRAN jonka hän maksa palkastaan
  menee kokonaan
  jollekin kokoomuslaisen tai
  SDP asunto sijoittajan tai LUMO KOTIEN Tileille suoravelotuksena* tili päivänä*
  mitä tapahtuisi jos työttömyys turvan käyttö palkanmaksun välineenä
  kiellettäisiin
  tai evättäisiin sitä hyödyksi käytäviltä yrittäjiltä
  jotka eivät todellakaan edusta kapitalismia vaan riisto shamppanja sosialismia

  Vastaa
 5. Maalla on mukavaa
  3.4.2022 17:15

  On siis aika muuttaa pois kehä-III:n karsinasta. Sinne missä vielä on tulisijoja ja kerättäväksi ”maitopurkki-brikettejä”. Sekä paljon metsää.

  Meillä maalla on mukavaa. Ei tarvitse ostaa 800e salikorttia kun tänäkin viikonloppuna käsipelin teki neljä mottia klapeja. Niillä lämmittelee ensi syksynä, vaikka kaukolämpöä ei tuotettaisi wattiakaan. Eikä sähköä tulisi verkosta. Mutta vielä on 20 mottia tehtävänä että talven yli pääsee.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top