Asetietojärjestelmän sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy neljällä vuodella

Ampuma-aselain mukaisen sähköisen asioinnin käyttöönotto siirtyy. Tämä johtuu poliisin asetietojärjestelmän valmistumisen viivästymisestä. Valtioneuvosto antoi 19.12. hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain voimaantulosäännösten muutosten kumoamisesta ja muuttamisesta, sekä ampuma-aselain ja ampumaratalain muuttamisesta.

Voimaantulosäännösten muuttamisen ja kumoamisen taustalla on poliisin asetietojärjestelmän käyttöönoton viivästyminen. Tietyt sähköistä asiointia koskevat säännökset tulevat voimaan ja niitä voidaan soveltaa vasta kun asetietojärjestelmä on otettu käyttöön. Järjestelmän piti olla käytössä 1.3.2020. Uuden asetietojärjestelmän arvioitu valmistumisaika on tällä hetkellä 1.3.2024.

Ampuma-aselakiin ja ampumaratalakiin tehtäisiin pääasiallisesti teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2020.

Asetietojärjestelmä-hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan tämän hetkisen tiedon perusteella olevan 7–10 miljoonaa euroa ja ne kohdentuvat talousarviovuosille 2020–2024. Järjestelmän ylläpitokustannusten arvioidaan olevan 1–2 miljoonaa euroa vuodessa vuoden 2024 jälkeen riippuen hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.

Myös EU:n asedirektiivin muutosten toimeenpano edellyttää väliaikaista ratkaisua ennen asetietojärjestelmän valmistumista. Tiedonsiirron väliaikaisratkaisun arvioidaan maksavan 0,1 miljoonasta eurosta jopa miljoonaan euroon riippuen rakennettavan väliaikaisratkaisun toiminnan ja tekniikan tasosta.

Edellä mainittujen kustannusten aiheuttamia määrärahatarpeita ei ole erikseen huomioitu poliisin toimintamenomomentilla talousarvioesityksessä vuodelle 2020 eikä julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021–2023. Rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. Toimenpiteiden edellyttämä valtion rahoitus toteutetaan valtiontalouden kehysten puitteissa tarvittaessa kohdentamalla määrärahoja uudelleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top