Avoin yhteiskunta, ja sen uudet viholliset

Avoin yhteiskunta oli slogan, jonka puolesta kommunismia vastustava vapaa maailma seisoi -sormi ydinase-napilla- 1940-luvun lopusta 1990-luvun alkuun. Sen vastakohta oli totalitarismi, josta 40-luvun maailmassa oli tuoreita esimerkkejä. Kun kommunistinen blokki julisti perustavansa doktriininsa kirjaan, Marxin, Leninin (Uljanovin) etc. teoksiin, vastapuolellakin piti olla jotain. -Sehän ilmaantui, vaikkakaan ei pyhäksi sakramentiksi kuten kilpailevan firman opukset.

Vuonna 1945 ilmestyi ensimmäinen painettu laitos Karl Popperin myöhemmin kokonaisen aikakauden käsikirjaksi muodostuneesta teoksesta ”Avoin yhteiskunta, ja sen viholliset” (Open Society and its enemies). Tiedemies Popper oli edellä silloisia länsimaisia poliitikkoja, jotka yhä rämpivät rooseveltilaisessa unennäössä, että taistelu demokratian puolesta oli jo voitettu.

Karl Popper osoitti reaaliajassa -ja epäkorrektiin aikaan- että demokratian ja totalitarismin yhteenotto ei ollut läheskään loppusuoralla, eikä lopputulos niinkään varma. ”Reaalipoliitikot”, jotka varsinkin anglosaksisessa maailmassa olivat totutelleet torjumaan ennakkoluuloina ja takapajuisena äärioikeistolaisuutena huomautukset, että totalitaarinen kommunismi uhkaa vapautta kaikkialla maailmassa, eivät olleet lainkaan mielissään demokraattisten arvojen johdonmukaisesta puolustamisesta. Se kun saattoi johtaa kiusallisiin tilanteisiin.

Vasemmisto ymmärsi nopeasti Popperin pitävän maalinaan juuri heidän utopioilleen niin tärkeää neuvostokommunismia, -ja heidän omiaankin yhteiskunnallisia pyrkimyksiä. Pian Neuvostoliiton ryöhkeys pakotti lännen tunnistamaan itsensä ”vapaana maailmana”, totalitaristisen kommunistin vastakohtana, ja ainakin yrittämään ottaa vastuunsa. Liberaalit kauhistelivat USA:n ulkoasiainhallintoon ja varsinkin kulttuuriin kohdistuneita proscriptioita, jotka tarkkaan ottaen eivät olleet kovinkaan lähellä popperilaista avoimmuutta, mutta Popperin ymmärtämää demokratian itsepuolustusta kylläkin.

Avoin yhteiskunta vastalääke kommunismille

Maailma siirtyi kylmän sodan nimellä tunnettuun kauteen, jolloin suurvaltoja oli kaksi, kuten näiden reviirejäkin (etupiirejä). Otetta alamaisista tiukennettiin molemmin puolin, mutta kommunistinen totalitarismi ei saanut vastapuolekseen kaltaistaan ilmaisuvapautta ja yksilöllistä yrittäjyyttä kammoavaa ja tiukasti ohjaksista pitelevää ”vastatotalitarismia”, vaan popperilaisen avoimen yhteiskunnan.

Karl Popperin kirjasta tuli kylmän sodan käsikirja lännessä: Siinä oli määritelty se mitä puolustamme: Vapaus, avoimmuus, hallinnon läpinäkyvyys, ja vaarallisten ajatusten torjuminen antamalla niiden tulla julkisuuteen,  kohtaamaan kritiikki ja viimekädessä nauru.

Vapaus vaurastua omalla työllään kommunistien lupaamaa ”tasa-arvoa” puoleensavetävämpi

Länsi, ”vapaa maailma”, voitti totalitaristisen neuvostoblokin. Voitto ei perustunut voiman käyttämiseen, ei edes sen näyttämiseen, vaan siihen että vapaissa markkinatalouksissa ihmisillä oli vapaus vaurastua omalla työllään, ja nauttia elämästä, kun itäblokissa vastavuoroisesti kiristettiin nälkävyötä ja kerättiin massiivisia asevarastoja sotaa varten, jota ei tullut. Kommunistinen Kiina mm. rahoitti ydinaseohjelmansa viljan yms. viennillä, minkä on arvioitu aiheuttaneen noin 42 miljoonaa nälkäkuolemaa. Pohjois-Korea on yhä sillä tiellä.

Paitsi markkinatalouden tarjoama elintaso, myös liberaalin demokratian suoma vapaus ja poliittisten valintojen mahdollisuus oli osa totalitaristisen blokin lyömistä. Ehkä jopa tärkein osa.

Vasemmisto vietti kaikki nämä vuosikymmenet avointa yhteiskuntaa pilkaten ja epäkohtia tonkien. Ideologisesti he julistivat lännen muka olevan ideologisessa vararikossa, ylistivät itsepetoksellisesti ihannevaltioitaan, ja syyllistivät niiden arvostelijoita. -No, vasemmisto tekee sitä samaa yhä, mutta hieman eri teemoilla.

Vasemmisto muuttui hyvin taitavaksi avoimen yhteiskunnan hyväksikäytössä. Heille kelpasivat ”kapitalististen” yliopistojen professuurit ja kateederit, joilta levittivät myrkkyään yhtään pohtimatta sitä, mikä olisi ollut heidän ihannemaissaan järjestelmää arvostelevan oppineen kohtalo.

Avoimen yhteiskunnan vastustajat varastivat vapauden lipun

Vasemmisto tarttui Frankfurtin koulukunnan jo 1930-luvulla visioimaan ”pitkään marssiin läpi instituutioiden”: He ujuttautuivat hallintoon, tutkimukseen ja opetukseen, -ja mediaan. He sotkivat kasvavien sukupolvien tajunnan, myrkyttivät mielet. Tätä vaaraa vastaan popperilainen avoin yhteiskunta oli aseeton: Sen viholliset saarnasivat liberaaleja -ei totalitaristisia- arvoja. He olivat varastaneet vapauden lipun.

Ensimmäinen vapauden vihollisten hyökkäys verhoutui infantilismiin, lapsellisen yksinkertaistettujen Hyvien Asioiden puolustamiseen, jonka pimeä puoli oli länsimaiden asukkaiden syyllistäminen kuvitelluista synneistä (siirtomaavalta, barbaarien sivistäminen).

Heidän hengenheimolaisensa jossakin mainostoimistossa keksivät sloganin: ”I’d like to teach the world to sing a perfect harmony.” Siitä tuli kokonaisen sukupolven mantra. Jos ihmettelette, miksi joku 1970-80 -luvuilla aikuistunut on kyvytön ymmärtämään tämänhetkisen massamaahanmuuton todellisuutta tai huomaaman vähemmistöjen kasvavan röyhkeyden, syy voi olla että po. biisi soi hänen päässään.

Kylmä sota loppui, kommunismi kukistui, tai jäi eksoottiseksi kuriositeetiksi, mutta miten kävi voittajan, liberaalin vapaan lännen? Vapaus-arvot, joiden puolesta oltiin oltu vielä äskettäin valmiita uhmaamaan venäläisiä ydinaseita, paisuivat poliittiseksi korrektiivisuudeksi, jonka lynkkauspartiot etsivät suvaitsemattomuutta ja syrjintää aivan kuten 1600-luvun inkvisitio.

Syrjinnän vastustaminen muuttuu syrjinnäksi

Mikä oli alkanut 1960-luvulla USA:n etelävaltioiden rotusyrjinnän vastustamisena oli karannut käsistä kuin liedestä karannut tuli, joka polttaa koko rakennuksen. Uuden ihmisoikeuksien puolustamisen sloganiksi muodostui ”EI RIITÄ!”. Kun etelävaltioiden mustat autettiin rekisteröitymään äänestäjiksi, välttämään syrjintä töihin-otossa, etc., kuultiin tuo ”ei riitä!”. Kun Eurooppalaiset vallat vetäytyivät siirtomaistaan, sama laulu. Kun entiset kolonialistit ja kolonialismiin osallistumattomatkin Euroopan maat kustansivat pahimmillaan suurimman osan jonkin kehitysmaan valtionmenoista, ”ei riitä!”.

Aivoimen yhteiskunnan syöpäkasvain, vasemmistoälymystö, vaati meitä ”maksamaan velkamme”. Erikoista puhetta muuten väeltä, joka on koko elämänsä elänyt verorahoitteisissa työpaikoissa harrastaen kivoja asioita.

Kehitysmaiden hirmuhallinnot yms. asiaankuuluvat elementit aiheuttivat pakolaisuutta. Otimme heidät Eurooppaan. Kas: ”Ei riitä!” Kun kehitysmaalaiset toivat kehitysmaiden tapoja, katsoimme toisaalle. Ei sekään riittänyt. Kun fanaattista ideologiaa kannattavat turvapaikan Euroopasta saaneet tappoivat meitä ja lapsiamme, pesimme veret kaduilta ja käsikädessä poltimme kynttilöitä ”vihaa vastaan”, etteivät terroristit saa tahtoaan lävitse, so. käännettyä ihmisryhmiä toisiaan vastaan. Ei riittänyt.

Nyt miljoonat meidän liberaalia elämäntapaamme vihaavat muukalaiset ovat maanosassamme, ja miljoonia pyrkii tänne. Kun muutamat vastuulliset poliitikot ja julkisuuden äänet varoittavat meitä kulttuurimme tuhoutumisesta, meitä vaaditaan vaientamaan heidät ja heittämään heidät vankilaan. Riittäisikö? Rohkenen epäillä.

Kun uusi väestö on vallannut katumme, kaupunkimme ja kotimme, silloinko riittää? Jos näin pääsee käymään, kuolinsyymme on avoimen yhteiskunnan syöpä: Maailmantuskaa poteva liberaalis-globalistinen vasemmisto.

Yksilön oikeuksien kunnioittaminen jäi ”ihmisoikeuksien puolustamisen” jalkoihin

Meidän eurooppalaiseen elämäntapaamme kuuluu yksilön oikeuksien kunnioittaminen, syntyperään ja uskontoon perustuvan syrjinnän jyrkkä tuomitseminen, naisten ja lasten täydet oikeudet, ja hallintomalli jossa päätöksenteossa kuullaan kaikkia yhtälailla. Demokratia, avoin yhteiskunta, -näitä sanoja me noista asioista käytämme. Eurooppalaisuus, tai eurosentrismi, on kuitenkin julistettu kirosanaksi, jonka lausumisen jälkeen pitää sylkäistä.

Onko avoin yhteiskunta tullut tiensä päähän? Jos, niin sen itsensä luomat sisäiset viholliset ovat sen tappaneet. Tarkkaan ottaen, kannattaako vasemmistoälymystö todellisuudessa avoimen yhteiskunnan, so. demokratian ja tasa-arvon ideoita?

Viimeisten 200-300:n vuoden aikana ei eurooppalaisessa kulttuuripiirissä ole naisten oikeuksiin kohdistunut niin suurta uhkaa, kuin nyt kohdistuu Eurooppaan asettuneiden kehitysmaalaisten taholta. Heidän omat yhteisönsä, jotka sulkeutuvat ympäröivältä yhteiskunnalta, kannattavat ja noudattavat takapajuista arvomaailmaa, jollaisen torjumiseksi eurooppalainen edistys on työskennellyt Voltairen ajoista alkaen. Uhka meidän elämäntapaamme vastaan on Euroopassa, ja olemme itse sen päästäneet tänne.

Liberalismi-totalitarismi?

Takapajuisuuden kutsujat ja maahantuojat eivät ole totalitarismin kannattajat, vaan liberalismin jyrkimmät puolustajat. Heidän totalitarismin kaipuunsa ei ole jäänyt takapajuisimpien vieraskulttuurien ihannointiin, -ja silmien sulkemiseen narratiiviin sopimattomilta tosiasioilta. He ovat itse ryhtyneet vainoojiksi. Tämän he tekevät tavalla, joka on suora hyökkäys demokratian perustaa, vapaata tiedonlevitystä ja mielipiteenmuodostusta vastaan.

Cancel-kulttuuri, wokettaminen

Woke-hurmokseen sortunut syrjittyjen ryhmien sijaiskärsijä, piehtaroidessaan ihonvärisidonnaisessa syyllisyydessään (False Memory Syndrome FMS) hakee jonkinlaista katharsista oman viiteryhmänsä vihaamisesta, ja purkaa itsepetoksensa aiheuttamaa (tiedostamatonta) frustraatiota aggressiona itsensä kaltaisia ihmisiä kohtaan. Tämä käänteinen ryhmäsolidaarisuus ansaitsisi ihan tieteellisen tarkastelun.

Kuvaavaa äären kautta ympärikäyneelle suvaitsevaisuudelle on ei-suvaitsevaisten vainoaminen, jota tehostaa ”suvaitsematon-leiman” kriteerien äärimmäinen löyhentäminen. Kuullemma ”rasistiksi” pääsee jo sillä, että katsoo jotakuta pahasti.

 • Juutalainen 1930-luvulla (Saksassa).
 • ”neuvostovastainen” 1970-luvulla (Suomessa) ja
 • ”suvaitsematon” 2000-luvulla (koko läntisessä hemisphäärissä).

Näin se käy! -Kokeilkaa jos ette usko. Leimat vaihtelevat, viha pysyy.

Jätämme kuitenkin tällä kertaa profiloimatta persoonallisuustyyppiä, johon liittyy taipumus edellä kuvattuun Gut Mensch-oireyhtymään. jonka näkyvin ilmaus on ylenkatse toisinajattelijoita kohtaan, ja valmius heidän sosiaaliseen eristämiseensä, taloudelliseen kuristamiseen, ja -olosuhteiden niin salliessa- fyysiseen tuhoamiseen. Gut-mensch-tapaukselle on siis tunnusmerkillistä pahaksi leimatun henkilön tai ryhmän demonisoiminen, -ja haave yhteiskunnasta jossa heitä ei ole lainkaan läsnä. Jätän valistuneen lukijan kotitehtäväksi löytää se joukko, johon hyvimykset juuri rinnastin.

”Tulemme näkemään mitä suurimman suvaitsemattomuuden nousevan puolustamaan suvaitsevaisuutta”

Kenen lause, sitä en muista. Totta se on, ja toteutuu hyvää vauhtia meidän aikanamme. ”Perfect Harmony” onkin ”Systeeminen Muutos”, jonka sisältö on jätetty pahaenteisesti kertomatta. Siihen uskominen -ainakin näennäisesti- on kuitenkin tehty meille lähes pakolliseksi, vapauden, tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden nimissä.

Avoimen yhteiskunnan malli ja arvomaailma on edelleenkin paras mitä on koskaan esitetty ja kokeiltu. Karl Popperilla oli ilmeisesti kuitenkin sokea kohtansa, jonka takia avoimeen yhteiskuntaan on jäänyt vaarallinen backdoor, joka on mitä pikimmin suljettava.

4 Comments

 1. Leino Kimmo
  11.2.2022 23:00

  Suomessa ”suvaitsevaisuutta” on ajettu 5 ”eduskunnassa” mm. seuraavia lakeja tekemällä: 444/ 2012 : Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. ”Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata.”.

  Eli pienyrittäjien omaisuutta 1,3 – 3 miljardia euroa siirrettiin 1.1. 2013 pankki-vakuutuslaitosten omaisuudeksi.

  Näin ”suvaittiin”, koska suurimpia puolueita oli lahjottu vuosikymmeniä vakuutusyhtiöiden keskusliiton kautta. ( Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” ).

  Tätä miljardivarkautta ei uskallettu tehdä ilman, että saatiin Kansainvälinen rikostuomioistuin ”suvaitsemaan” tällainen toiminta eli LAHJOTTIIN se kylmästi !

  He 55/2007 ajettiin läpi eduskunnassa väärillä tiedoilla ja 2008 oikeusministeri allekirjoitti ”sopimuksen”: Suomi MAKSAA ja pitää Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia sotarikosoikeudenkäyntejä, kunhan ”kansainvälinen” ”suvaitsee” olla käsittelemättä Suomea koskevia yksittäistapauksia, joissa koko maan oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomaksi.

  Tällainen toimivallattomuus TEHTIIN 2011 perustuslakiin: PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.”

  Ilman tätä lahjontaa kaikki tuollaiset tapaukset voisi suoraan lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi .

  Myös rikollinen elvytyspaketti Suomen veronmaksajien rahaa lähetettiin ulkomaisia pankkeja pelastamaan saman ”perustuslain” maanpetoksen suojissa.

  Nyt kun kansa vihdoin alkaa tajuta mitä meille on tehty alkaa ”vihapuhelainsäädännön” koventaminen TOTUUDEN julkitulon estämiseksi.

  Totuutta Suomen valtiohallinnon rikollisesta toiminnasta kuitenkin on vuosikymmeniä jaettu kansalle; mutta herääminen on tapahtumassa NYT !

  Siksi ”poliisi” ja YLE kilvan huutavat lisää resursseja probakandaan ja kansallismielisten mollaamiseen ja rikollisiksi maalittamiseen !

  Kun totuus ”koronastakin” on tulossa julki; se näet Suomen hallituksessa tiedettiin jo 2010 : Perustuslain tarkastamiskomitean lausunto 9 / 2010; sivulta 60 lukien: poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan sotatilan lisäksi julistaa kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena . ( mitään todellista pandemiaa siis EI tarvita ).

  Tämä ”perustuslain” mukautus ”koronaan” ”suvaitsevaiseksi” siis tehtiin jo 2011 perustuslakimuutoksella !

  Poliisin oikeus ”suvaita” eliitin rikoksia; eli olla tutkimatta niitä ”oikeutettiin” jo 2005 EOA päätöksellä 876/2/05 … poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa. Sekä : hallintomenettelyssä saatuja todisteita ei voida ITSEKRIMINOINTISUOJAN takia käyttää oikeudessa.

  15 vuotta olen näitä todisteita rikollisesta valtiohallinnosta kerännyt monien muiden tavoin. ( archive.today/kimmoleask.fi .. Tokentube Kimmo Leino puhuu…. nykyisin tietääkseni sensuroitu; kuten kaikki puheeni eduskuntatalon edessä ).

  Hyvää ja kansalle jaettavaa tietoa: Olli Pusa / Renkien kaappaus; Jorma Jaakkola / 90-luvun valtiopetosten dokumentaatio; Jaana Pedersen / Virkamafia.fi ; Liisa Mariapori / Verottaja tappolinjalla ; Kalevia Kannus / Rahan ja vallan pelurit …. materiaalia valtiopetoksista siis on pilvin pimein … jakakaa tätä kaikelle kansalle .

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   11.2.2022 23:27

   Hienoa, että jaksat muistuttaa tuosta puhalluksesta.

   Vastaa
 2. Johan Pomppas
  12.2.2022 05:55

  Legendaarisessa Ykspihlajan kaupunginosassakaan useimmat nuoret ei langenneet vasemmistopropagandaan, monenlaista punalipun heiluttajaa ja SDNL-aktivistia kyllä nähtiin. Tuli kyllä immuniteetti mm kasinotalous- ja punaviher-hihhuleita vastaan.

  Vastaa
 3. Leino Kimmo
  12.2.2022 12:32

  Tuo puhallus eli varkaus oli 1 kolmesta pienyrittäjiin kansanryhmänä toteutettu kansanmurha; huonontaa elinoloja niin, että kansanryhmän elinolot huononevat; elinajanodote pienenee ja jopa oman käden kautta tehtyjä poislähtöjä tämän RIKOLLISUUDEN takia on paljon nähty; viimeksi turve-episodissa, jossa matto vedettiin turveyrittäjien jalkojen alta; ravintola-ala ajetaan tahallaan alas ”koronarajoituksilla” ja vihervasemmiston ruokaketjujen syliin.

  Mutta ”puhallus” ei koskenut vain pienyrittäjiä; minun laskemieni mukaan tässä investointivarojen varkaudella pienyrityksistä saatiin aikaan 10 000 – 20 000 TYÖTÖNTÄ lisää tähän maahan.

  Tämä oli TAHALLINEN Suomen valtiotalouden alasajo, jonka jälkimainingeissa oli hyvä perustella kansalle tuottavan kansallisomaisuuden myyntiä pois alihintaan !

  Lisäksi tämä VARKAUS on poliisille hyvin helppo tutkia; Iltalehden toimittaja suoritti jo esitutkinnan: 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”.

  Miljardivarkaudessa oli mukana NIIN monta ”kansanedustajaa”, että jos heidät saadaan rikosoikeudelliseen vastuuseen ja palauttamaan varastettu omaisuus; VAIHTUU VALTA Suomessa kansallismieliseen suuntaan KERRALLA !

  Kyseisen RIKOKSEN tutkiminen ja rikosoikeudellisen vastuun toteutuminen MUUTTAA Suomen … siksi jopa laita-lehdistö on hiljaa tästä kaikesta ja Iltalehden artikkeli taisi jäädä viimeiseksi tutkivaksi journalismiksi Suomessa ?

  Jos ”eduskunta” muka saa rauhassa tehtailla RIKOSIA; Suomi voidaan katsoa menetetyksi; mutta jos miljoona kansalaista vaatii näiden rikosten julkista tutkintaa ja hyötyjien naamojen julkaisua nämä RIKOLLISET eivät enää ole turvassa missään päin maailmaa !

  Jos ja kun näin tapahtuu emme enää tuhanteen vuoteen saa Suomeen näin RIKOLLISIA ”päättäjiä”; sillä kansa vahtii heitä.

  Siis TOTUUDEN esilläpito; ja vain se voi Suomen pelastaa lopulliselta tuholta.

  Tuon miljardivarkauden ”valmistelu” nimittäin oli suuren luokan spektaakkeli, jonka laskua yhä maksamme Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan ENNEN kuuluneiden sotarikosoikeudenkäyntien miljoonakustannuksia maailman LOPUUN saakka; jollemme saa tuota lahjonta-”sopimusta” puretuksi !

  ”Sopimus”, jonka on tehnyt lahjonnalla ja kiristyksellä koottu hallitus on pätemätön : Sanomat24 keskustelupalsta: rekisteröitynyt käyttäjä ”timpuri”: Kerrotaan kokoomuksen suurien velkojen ( puhutaan miljoonan / miljoonien velasta ) poistuneen yhdessä yössä Kataisen hallitusneuvottelujen aikana RKP:n rahoilla. Vaatimuksena pakkoruotsin jatkaminen ja 2 ministerinpestiä. Heidi Hautala oli Brysselistä käsin sanonut hallitus on ostettu, mutta vaiennut heti, kun vihreät otettiin mukaan . Tällaista demokratiavajetta mikään maa ei voi kestää.

  Kun timpuri tämän kirjoituksen oli kirjoittanut; tapahtui seuraavaa: ”laillisuusvalvoja” matkusti Rovaniemelle ja yhdistus ( Euroopalaisen oikeustuturvan keskusjärjestö ) alkoi saada valtioapua ja puolivirallisen aseman antaa lausuntoja lakeihin.

  Vain kahdessa viikossa Sanomat24 verkkolehti keskustelun osalta lakkasi; ja nykyisin koko järjestön olemassaolo on poistettu Suomen historiasta digitaalisessa mediassa.

  Tämän lahjonnan ja kiristyksen tekee pahemmaksi se, että ”laillisuusvalvoja” laitettiin LAHJOMAAN järjestö hiljaiseksi .

  Suomessa siis ”laillisuusvalvonta”-organisaatio tekee likaisen työn kansalaisten kusetuksessa; kuten EOA päätös 876/2/05 omalta osaltaan TODISTAA .

  Se, että poliisi ei saa tutkia rikoksia ”käskyn” antoi ”laillisuusvalvoja” eduskunnan sijaan kertoo millaisessa valtiossa me pohjimmiltaan asumme; varsinkin kun ”lehdistö” on hiljaa tästä kaikesta.

  Yksi koitti kertoa; mutta kuolemaansa avustettiin valtiovallan toimesta ; RIP Ilja.

  Olemme syvällä suossa; mutta kun tuhat Suomen kansalaista on valmis tuohon samaan; TOTUUS kokonaisuudessaan tulee julki ja kansalle koittaa paremmat ajat .

  Kädet ristiin tänään tämän puolesta Helsingissä taisteleville kansalaisille; otan hatun päästä … nyt en itse jaksanut lähteä.

  Mutta toivon kipinä: YLE tänä aamuna uutisoi ETUKÄTEEN: Helsingissä 3 mielenosoitusta . ( lähde YLE teksti TV ).

  Toivottavasti JOKU puhujista muistaa 90-luvulta tähän päivään tässä SODASSA menehtyneitä kansalaisiamme .

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top