Open post

Alkoholi – Ikäihmisten vaiettu salaisuus

Vanhusten liiallisesta alkoholinkäytöstä ei juuri puhuta, eikä siitä ole juuri suomalaista tutkimustietoa. Vaikka suomalaisten ihmisten alkoholinkäyttö vähenee iän myötä, niin arvioidaan, että jopa 5-10 prosenttia yli 65-vuotiaista on päihderiippuvaisia. Edes lääkärin ei monesti tule huomioitua vastaanotolle saapueen iäkkäämmän potilaan mahdollista liiallista alkoholinkäyttöä, vaikka se saattaa jopa yksistään aiheuttaa vaivan, joka on potilaan terveydenhoitoon hakeutumisen syynä....

Scroll to top