Open post

Eduskunta hyväksyi Uudenmaan sulkemisen tänään

Tänään klo. 17:45 alkaneessa istunnossaan eduskunta päätti, että hallituksen 27.03. antama asetus jää voimaan. Eduskunta päätti 3.4. täysistunnossa perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. — SuomenEduskunta (@SuomenEduskunta) April 3, 2020 Eduskunta päätti 3.4. täysistunnossa perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, ettei liikkumisen tilapäisistä rajoituksista väestön suojaamiseksi 27.3.2020 annettua valtioneuvoston...

Open post

Eduskunnassa kyselytunti klo.16 (SUORA)

Ministerit vastaavat torstaiseen tapaan kansanedustajien kysymyksiin. Näitä kannattaa seurata, varsinkin poikkeuksellisina aikoina. Esityslistalla ovat seuraavat asiat: Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan perjantaina 3.4.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Suullinen kyselytunti. Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Sanna Marin. valtiovarainministeri Katri Kulmuni, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, työministeri Tuula Haatainen, elinkeinoministeri Mika...

Open post

Eduskunnan täysistunnossa tänään runsaasti valmiuslakia (SUORA)

Eduskunnassa keskustellaan tänään koronaviruksen aiheuttamista asioista ja valmiuslaista. Baarien sulkeminenkin tulee puheeksi. Esityslistalla ovat seuraavat asiat: Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut hallituksen esityksen HE 29/2020 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. Valtioneuvosto on 31.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta (M 11/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain...

Open post

Eduskunnassa jo päivän kolmas, ei kun neljäs täysistunto noin klo. 20 – eristetäänkö Uusimaa (SUORA)

Noin klo 20.00 ainoassa käsittelyssä perustusvaliokunnan mietinnöt valtioneuvoston asetuksista. Terveydenhuoltohenkilöstön työhön määrääminen (työvelvollisuus). Poikkeusoloissa on jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikuntalain mukaan kotikunta Suomessa, joka toimii terveydenhuollon alalla, on saanut koulutusta tällä alalla ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä terveydenhuollossa. Määräys tällaiseen työhön...

Open post

Eduskunta saa mahdollisesti käsiteltäväksi Uudenmaan eristämisen (SUORA)

Eduskunnassa tänään toinen täysitunto, jonka alkamisaika tarkentuu myöhemmin. Perustuslakivaliokunta sorvaa parhaillaan lausuntoaan Uudenmaan alueen liikkumisrajoitteista. Täysistunnon oletetaan alkavan ”noin kello 16” vahvistaa puhemies Matti Vanhanen. Käsiteltävänä ovat ainakin seuraavat asiat: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 26/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 2/2020...

Open post

Eduskunnassa tänään toinen täysistunto 17:15 (SUORA)

Eduskunnassa toisessa täysistunnossa käsittelyssä lisätalousarvio ja uudenmaan eristämisen lähetekeskustelu. Täysistunto klo 17.15 (klo 22 aikaraja ei voimassa) Ainoassa käsittelyssä VaV:n mietintö lisätalousarviosta Äänestykset lisätalousarviosta (istunnossa lyhyt tauko ennen äänestyksiä) Lähetekeskustelussa valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 8/2020 vp) ja valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103...

Open post

Eduskunnassa tänään torstaina kiinnostava kyselytunti (SUORA)

Täysistunnossa on tänään kyselytunti ja valmiuslain töäytäntöönpanoon liittyvien asetusten lähetekeskustelu. Istunto alkaa klo. 16. Valtioneuvosto on 25.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (M 7/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 8/2020 vp). Toinen asetus koskee terveydenhuollon henkilökunnan valmiuslaissa tarkoitettua...

Open post

Eduskunnassa tänään kouluopetusta koskevat väliaikaiset rajoitukset (SUORA)

Eduskunta käsittelee tänään kouluopetusta koskevia rajoituksia, kuulee perustuslakivaliokunnan mietinnön ja päättää valtioneuvoston asiaa koskevasta asetuksesta. 1. Täysistunto klo 15.00 Pöydällepanoissa perustuslakivaliokunnan mietintö valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista; valtioneuvoston asetuksesta varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (M 4 ja 6/2020...

Open post

1991-lama mainittiin tänään lisätalousarvio-keskustelussa

Hallituksen laatima 400 miljoonan euron lisätalousarvio esitettiin tänään eduskunnalle tilanteessa, jossa Suomi ja Suomen talous ovat kiistämättä kriisin edessä, Tällä kertaa kriisi ei ole tiettävästi ihmisen aiheuttama, vaan -pohjalaisittain sanoen- ”isoommas käres”, -siis mikroskooppisen viruksen aiheuttama. Seurauksiltaan kriisi on verrannollinen vuoden 1991 lamaan, joka tulikin mainittua useassa puheenvuorossa. Vasemmiston Jussi Saramo totesi, rinnastuksena vuoden...

Open post

Lisätalousarvio eduskunnan käsittelyssä klo.14 (SUORA)

Eduskunnan tämänpäiväisessä täysistunnossa on tärkeimpänä asiana hallituksen esitys lisätalousarvioksi tälle vuodelle. Esityslistalla ovat seuraavat asiat: U-asiat: Puhemies on 19.3.2020 lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 3/2020vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 lisätalousarvioksi: Hallituksen esitys HE 24/2020 vp; Lähetekeskustelu. Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n...

Scroll to top