Open post

Vuoden kolmas lisäbudjettiesitys tänään eduskunnassa

Ainoana asiana on hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Videolähetys alkaa istunnon alkaessa. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samassa ikkunassa.  Videointi: Eduskunta....

Open post

Ravintoloiden avaaminen eduskunnan toisen keskiviikko-istunnon ainoa asia

Ravintoloiden avaaminen koronarajoitusten jälkeen on tänään hallituksen laikiesityksenä eduskunnan käsittelyssä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä; Hallituksen esitys HE 67/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 11/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia). Keskustelussa edustaja Wallin (ps) piti tukisummia liian pieninä auttamaan ravintoloita vaikuttavasti. Perussuomalaiset olivatkin...

Open post

Mitä hallitus palvoo?? Päivi Räsänen kysyi, miksi kirkkoja ei avata vaan kapakat?

Hallituksen ravintoloiden avaamista koskevan lainmuutoksen lähetekeskustelussa tänään kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Päivi Räsänen (krist.) huomautti ravintoloiden, joita nyt hallitus ”hallitusti” on avaamassa, muodostuvan helposti koronalingoiksi, mistä onkin kansainvälistä kokemusta niistä maista, joissa koronarajoituksia on jo purettu. Räsänen huomautti puheenvuorossaan, vastauksessaan ministeri Kiurulle, suhtautumiserosta kirkkoihin ja jumalanpalveluksiin verrattuna nyt huolenpidon osakseen saaneeseen ravintolatoimintaan. Vertaus herättää mielenkiintoisia...

Open post

Hallituksen esitys ravintoloiden avaamisesta tänään eduskunnassa 14:00 (SUORA)

Hallituksen tämänpäiväisessä kokouksessaan päättämä lakiesitys eduskunnalle on lähetekeskustelussa tänään istunnossa. Esityslistalla on tänään seuraavat asiat: 2.1  Hallituksen esitykset; Valtioneuvosto on 14.5.2020 antanut hallituksen esitykset HE 68-70/2020 vp. 2.2  U-asiat; Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 13-16/2020 vp. 3  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §...

Open post

Ravintolat auki/kiinni? Hallituksen tiedotustilaisuus 13:00 (SUORA)

Hallitus kokoontui kymmeneltä Säätytalolle neuvottelemaan, ja esitys eduskunnalle pyritään saamaan tänään lähetekeskusteluun. Klo. 13 alkaen kuulemme mitä hallitus on tuumaillut. Pääministeri Sanna Marin ei ollut suopea aukioloaikojen erilaisuudesta eri alueilla. Hallitus tekee päätöksen istunnossaan 12:00, ja eduskunnan täysistunto, jossa hallituksen esityksen pitäisi olla läheteleskustelussa, alkaa 14:00. Seuraamme ravintoloiden ja baarien kohtaloa tänään. Päivitämme. Hallitus...

Open post

Ministerit kansanedustajien tentissä, kyselytunti tänään klo.16:00 (SUORA)

Ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin eduskunnan kyselytunnilla. Muita asioita mm. ajokorttidirektiivi ja autovero. Esityslistalla tänään: 2.1  Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin: KK 95, 155, 210, 224, 247, 266, 271, 283, 284, 287, 289–294, 296–298, 300, 302–310, 312, 318–321, 323, 328, 330/2020 vp. 2.2.  Eduskunnalle on annettu apulaisoikeusasiamiehen sijaisen sidonnaisuusselvitys M 24/2020 vp. 3  Suullisella...

Open post

Eduskunnassa lisätalousarvio ja mm. Suomesta pois-käännytettyjen työlupia koskeva lakimuutos (SUORA 14:00)

Eduskunta käsittelee tänäänkin yhteisiä asioitamme, ja kansanedustajien työtä kannattaa seurata vaalien välilläkin. Esityslistalla tänään seuraavaa: 2.1 Toimenpidealoitteet: Puhemiesneuvosto on 12.5.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 53-62/2020 vp. 2.2 Muut ilmoitukset: Valtioneuvosto on 12.5.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla...

Open post

Lisätalousarvio ja mm. ravintoloiden tukeminen tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Eduskunnan täysistunnossa on tänään lähetekeskustelussa hallituksen esitys tämän vuoden kolmanneksi lisätalousarvioksi,  ja ravintoloille koronasulkeumuksesta aiheutuneiden haittojen hyvittäminen. Kannattaa katsoa ja kuunnella: Ne puhuu sinun rahoistasi. Esityslistalla olevat asiat: Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys HE 66/2020 vp; Lähetekeskustelu. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä; Hallituksen esitys...

Open post

Eduskunnan toinen istunto tänään: Valmiuslain toimivaltuuksien jatkamisesta (SUORA)

Eduskunnan jälkimmäisessä täysistunnossa tänään torstaina käsitellään valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien jatkamista hallituksen esitysten pohjalta. Esityslistalla ovat seuraavat asiat: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta: Muu asia M 20/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 17/2020 vp; Ainoa käsittely. Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta; Muu asia M...

Open post

Eduskunnassa: Ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin (16:00 SUORA)

Eduskunnassa on tänään kyselytunti, ja autoverotukseen liittyvä lähetekeskustelu. Siis mielenkiintoista katsottavaa luvassa. Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ovat kansanedustajille vastaamassa seuraavat ministerit: Pääministeri Sanna Marin, valtiovarainministeri Katri Kulmuni, ulkoministeri Pekka Haavisto, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, työministeri Tuula Haatainen, elinkeinoministeri Mika Lintilä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, kuntaministeri Sirpa Paatero, puolustusministeri Antti Kaikkonen,...

Scroll to top