Open post

Suomi hakee EU-rahaa liikennehankkeisiin

Euroopan Unionin Verkkojen Eurooppa-ohjelmassa jaetaan rahoitusta tiehankkeisiin, jotka parantavat Euroopan-laajuisia yhteyksiä. Rahan hakeminen eräisiin hankkeisiin oli tänään eduskunnan valiokunnassa. Eduskunnan raha-asiainvaliokunta käsitteli tänään Connecting Europe Facility (CEF) -tuen hakemista, ja puolsi jäljempänä lueteltavia hankkeita. Loput hakemukset ovat esillä valiokunnassa 20. helmikuuta. EU:n ohjelmassa tuettavat hankkeet rahoitetaan osittain kansallisesti. Tämänkertaisessa jaossa rahoitetaan viimeistään elokuussa alkavia...

Open post

Mitä EU-rahalla saamme: Väkivaltasanasto

Euroopan Unionin nettomaksajina olemme tietty kiinnostuneita siitä, mitä meillä rahoitetaan EU:n kautta kierrätetyillä varoilla. THL on yksi onnellinen, jolle pennosia on herunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) väkivallan ehkäisytyön asiantuntijat ovat laatineet väkivaltakäsitteiden sanaston. Väkivaltakäsitteiden sanasto sisältää määritelmät suositeltavimmille väkivallan vastaisessa työssä käytettäville käsitteille. Jos väkivaltailmiön käsitteitä ei ole yhteisesti määritelty, emme välttämättä ymmärrä...

Open post

EU:n juomavesidirektiivin sisältö hyväksytty tänään

Euroopan Unioinin uusi juomavesidirektiivi sai tänään alustavan sisältönsä, ja on Europarlamentin käsittelyssä vielä helmikuun aikana. EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät tänään (05.02.) poliittisen yhteisymmärryksen uuden juomavesidirektiivin sisällöstä. Uuden juomavesidirektiivin avulla pyritään turvaamaan entistä laadukkaampi talousvesi, edistämään veden saatavuutta, lisäämään vesihuollosta tiedottamista ja parantamaan vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta koko unionin alueella. Direktiivi tulee sisältämään seuraavat asiakohdat: Talousveden ottoon, käsittelyyn...

Open post

Henna Virkkunen kysyy: Jääkö Suomi EU-rahoitus -junasta?

Euroopan Unionin infrastruktuurirahaa on haettava helmikuun loppuun mennessä, eikä Suomea näytä kiinnostavan, kirjoittaa blogissaan europarlamentaarikko Henna Virkkunen (Kokoomus). EU on jakamassa satojen miljoonien eurojen rahoituserää jäsenmaiden liikenne-infran kehittämiseen, ja hakuaika umpeutuu helmikuussa. Virkkunen arvioi Suomella olevan hyvät mahdollisuudet saada rahoitusta suunnitelluille nopeille junayhteyksille, ja ihmettelee passiivisuuttamme. ”Suuret ratainvestoinnit on välttämätöntä saada liikkeelle. Ne ovat...

Open post

EU-tukea haettavissa noin 4,1 miljoonaa euroa turvapaikkajärjestelmiin ja kotouttamiseen

Sisäministeriö on käynnistänyt turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) haun 18.11.2019. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmiin, kotouttamiseen ja valmiuksien kehittämiseen sekä paluuseen liittyviin hankkeisiin on haettavissa EU-tukea yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Suomen uudelleensijoittamisohjelman viranomaismenettelyiden kehittämishankkeisiin on haettavissa EU-tukea yhteensä 780 000 euroa. Tuettavien hankkeiden tulee edistää rahaston kansallisessa ohjelmassa...

Open post

Serbia ja Montenegro EU:n jäseniksi? – sisäministeri Ohisalo neuvottelemaan muuttoliikennereittien tukitarpeista

EU on käynnistänyt Länsi-Balkanin kanssa ns. vakautus- ja assosiaatioprosessin, jonka tavoitteena on tuoda alueen maat lähemmäksi unionia, sekä aloittanut jäsenyysneuvottelut Serbian ja Montenegron kanssa. Jäsenyysneuvottelujen aloittaminen ja niissä edistyminen riippuu monelta osin maiden oikeusvaltiokehityksestä, kerrotaan sisäministeriön tiedotteessa. Sisäministeriö, jonka toimialaan asia ei keskeisesti kuulu ei avaa asiaa mediatiedotteesaan enempää. Ministeri Ohisalo ei ollut tavoitettavissa...

Open post

Massiivinen tehovalvontaisku huume- ja ihmiskauppaa pyörittäville rikollisille euroopassa – 85 miljoonan edestä huumeita takavarikoitu

Rajat ylittävän rikollisuuden 16 jäsenvaltion (Belgia, Bulgaria, Tšekin tasavalta, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Islanti, Italia, Latvia, Liettua, Alankomaat, Puola, Portugali ja Slovakia) yhteisellä tehovalvonnalla on paljastettu huumekauppiaita ympäri Eurooppaa. Europol koordinoi 16. – 20.9 ja 25.9.2019  laajamittaisia ​​EMPACT-tehovalvontaiskuja. Toimet kohdistuivat synteettisiin huumausaineisiin ja uusiin psykoaktiivisiin aineisiin sekä ihmiskauppaan, maahanmuuttajien salakuljetukseen, asiakirjapetoksiin ja ympäristörikoksiin....

Open post

Europol: Tilannekatsaus terrorismista EU:ssa vuoden 2018 osalta

Euroopan Unionin alueella oli vuonna 2018 Europolin mukaan 129 estettyä, epäonnistunutta tai toteutunutta terrori-iskua. Pidätettyjä oli yhteensä 1056 henkilöä. Iskujen tekijöiden kärkipaikkaa pitää etno-nationalistit ja separatistit Pohjois-Irlannissa. Toisena on jihadistit ja kolmantena vasemmistolaiset ryhmittymät. Europol tuottaa vuosittain erilaisia tilastoja ja katsauksia mm. koskien EU:n turvallisuustilannetta ja jäsenvaltioiden rajat ylittävää rikollisuutta. Terrorismi puhuttaa ja pelottaa...

Open post

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaiselta komissiolta suosituksia Suomelle

Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (European Commission against Racism and Intolerance, ECRI) julkaisi tänään 10.9.2019 Suomea koskevan viidennen raporttinsa. ECRI antaa Suomelle tunnustusta monista jo tehdyistä ja meneillään olevista toimenpiteistä. Samalla se esittää Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. ECRI suosittaa muun muassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivallan muuttamista siten, että siihen sisältyisi oikeus tutkia...

Open post

Rinne: Suomi on kunnianhimoinen EU:n puheenjohtajamaa

Suomi toimii Euroopan unionin puheenjohtajamaana kunnianhimoisesti, myönteisesti ja käytännön läheisesti tehden yhteistyötä ja vahvistaen yhteisiä arvoja. Pääministeri Antti Rinne kertoi Suomen toimintatavoista ja tavoitteista Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa keskiviikkona 17. heinäkuuta. Pääministeri Rinne korosti, että EU:n tulee ottaa vahva ja globaali asema ilmastonmuutoksen hallinnassa. Euroopan unionille johtajuus tarkoittaa sitoutumista hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä....

Scroll to top