Open post

Neuvottelut Iranin ydinsopimukseen palaamisesta jatkuvat, tai sitten ei

Toisin kuin on kerrottu, neuvottelut pappisjohtoisen Iranin palaamisesta JCPOA-sopimukseen, ns. ”Iran nuclear deal” -pöytäkirjaan,  eivät jatku torstaina (21.10.) Brysselissä, kertoi Euroopan Unionin ulkoasiainjohtaja Joseph Borrell maanantaina. EU ei aio neuvotella Iranin kanssa vuoden 2015  ydinsopimuksen  (JCPOA:n) elvyttämisestä ”Olemme kriittisessä vaiheessa JCPOA:n  (Iranin ydinsopimuksen) suhteen. Kaikki ovat päättäneet saada JCPOA:n raiteilleen, joten teemme kovasti töitä palataksemme...

Open post

Pääministeri Sanna Marin Sloveniassa EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa

EU:n puheenjohtajamaassa Sloveniassa 5. lokakuuta järjestetyssä päämiesten epävirallisessa illalliskokouksessa käytiin strateginen keskustelu Euroopan unionin kansainvälisestä roolista. Esillä olivat erityisesti turvallisuuteen, kauppapolitiikkaan ja EU:n sekä Kiinan suhteisiin liittyvät aiheet. Kokouksessa käsiteltiin laajasti Euroopan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Esille tuli tarve vahvemmalle unionille ulkoisen toimintakyvyn osalta niin turvallisuus- ja puolustusyhteistyössä kuin siihen liittyvien resilienssin, strategisen autonomian ja kansainvälisten kumppanuuksien...

Open post

EU:n ”fit for 55” ilmastopaketti lisää energiaköyhyyttä, kiihdyttää tulonsiirtounionin syntymistä ja raunioittaa talouden

Torjuakseen ilmastopaketin vääjäämättä synnyttämää energiaköyhyyttä Euroopan unionin komissio on ehdottanut, että neuvosto ja parlamentti säätäisivät sellaisenaan jäsenmaita laillisesti sitovan asetuksen Sosiaalisesta ilmastorahastosta (engl. Social Climate Fund). Sosiaalinen Ilmastorahasto ei kykene torjumaan ilmastopaketin synnyttämää energiaköyhyyttä ja paketti kiihdyttää kehitystä kohti tulonjakounionia sekä aiheuttaa taloudellista sekasortoa. Ilmastopaketin asiakirjoista ilmenee, että jo seitsemän prosenttia vihreän EU:n kotitalouksista on...

Open post

EU:n metsästrategia julki – Fixit edessä?

Ensi reaktioissa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä toteaa EU:n uuden metsästrategian olevan pelättyä parempi. En tiedä, mihin tämä käsitys perustuu, mutta oma käsitykseni luettuani sekä nykypäivään ulottuvan metsästrategian (1) että tämän uuden muutama tunti sitten julkistetun strategian (2) on, että 1. Voimme tulee sanoa hyvästit nykyiselle suomalaiselle kestävälle metsänhoidolle ja puunkorjuulle. 2. Nykyisten suomalaisten hyvien...

Open post

Järjestöt tyytymättömiä lakiluonnokseen: heitetäänkö väärinkäytöksistä ilmoittava yhä bussin alle?

Suomalaisesta hallinnosta paljastuu toisinaan pitkäänkin jatkuneita väärinkäytöksiä, mm. laittomien etujen käyttämistä. Eräs tämänkaltainen tapaus päättyi äskettäin korkean virkahenkilön irtisanomiseen, toinen painettiin villaisella. Lakiluonnos pyrkii rötöstelystä ilmoittajien suojeluun, -tai sitten ei. Väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelemiseksi on olemassa Eu-direktiivi, jota ollaan lakiluonnos-vaiheessa tuomassa Suomen kansalliseen lainsäädäntöön. luonnos ei kuitenkaan tyydytä järjestöjä. Ettei ilmoittajan suojelu ole kunnossa, siitä...

Open post

Kansainvälinen merenkulkujärjestö hylkäsi kunnianhimoisen ilmastotavoitteen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) meriympäristön suojelukomitea hyväksyi tänään päättyneessä kokouksessa maailmanlaajuiset lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Päätös oli pettymys Suomelle ja Euroopan unionille. Tehty päätös ei riitä laskemaan meriliikenteen päästöjä IMO:n aiemmin hyväksymien tavoitteiden mukaisesti, kertoo Liikenne ja viestintäministeriö tänään. Suomi vastusti EU:n mukana tänään päättyneessä IMO:n istunnossa hyväksyttyä hiili-intensiteetin vähennystasoa, jonka EU kokee riittämättömäksi. Istuntoa pidettiin 10.-17.06,...

Open post

EU:n hiilitavoite uhkaa Suomen talvi-merenkulkua

Euroopan sisäistä laivaliikennettä uhkaa heinäkuussa Euroopan unionin  taholta uusi rasite,  joka iskee talvimerenkulusta riippuvaiseen Suomeen erityisen pahasti: EU-komissio aikoo lisätä merenkulun EU:n päästökauppajärjestelmään. Komissio ja Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ovat tiukentamassa laivojen päästörajoituksia, siihen uskomukseen tukeutuen että hiilidioksidilla (CO2) on vaikutuksia ilmastoon. Hiilidioksidi on kaasu, jota syntyy kaikessa polttamisessa, siis myös laivojen dieselmoottoreissa. CO2:ta on ilmakehässä...

Open post

Suomi meni, mutta jäihän sentään kieli

Eduskunta hyväksyi EU:n yhteisvelan niukasti. Liittovaltiokehityksen merkittävin tiukennus sitten Maastrichtin perussopimuksen allekirjoittamisen, jolla Euroopan Yhteisöistä tehtiin Euroopan Unioni ja se oli lähtölaukaus euron luomiselle. Sopimus solmittiin kaksi vuotta ennen Suomen liittymistä Unioniin eli 1992. Eduskunta päätti tänään 18.5.2021 sitoutua yhteisvelkaan yhdessä 26 muun jäsenmaan kanssa. Äänestystulos oli 134 tukipaketin puolesta ja 57 vastaan. Jotta EU:n...

Open post

EU-paketti ja välikysymys tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (”elvytyspaketin”) hyväksymisestä on tänään äänestyksessä heti istunnon alussa. Välikysymys hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä onkin seuraavana, joten historiallisia hetkiä saamme seurata. Pääministeri Sanna Marinin ja valtionvarainministeri Matti Vanhasen 28.01. allekirjoittamassa hallituksen esityksessä todetaan: Hallituksen näkemyksen mukaan omien varojen päätös ei sisällä säännöksiä, jotka koskisivat perustuslakia...

Open post

Eduskunta jatkaa EU-paketin käsittelyä tänään (SUORA 13:30)

EU:n komission päätöksen EU:n omista varoista (EU-paketin) käsittelyä jatketaan tänään perjantaina. Torstaisessa istunnossa asian käsittely jäi kesken. Päivitys 13:52: Eduskunnan istunto keskeytettiin puhemiehen toimesta. Istunto jatkuu 14:20. Torstai-iltana, klo. 20:00 alkaneessa eduskunnan täysistunnossa, edustaja Ville Vähämäki (ps.) ehdotti edustaja Jenni Simulan (ps.) kannattamana EU-paketti -asian pöydällepanoa 30.06.2021 pidettävään täysistuntoon. Ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (sd) torjui...

Scroll to top