Open post

Niin salaista, ettei pääministerikään tiedä

Suomalainen hallintotapa ja poliittinen järjestelmä on lyhyessä ajassa näyttänyt meiltä taviksilta  -äänestyslipun täyttäjiltä- salattuja piirteitä. Ihmettelyn ja kummastelun aiheita riittää. Kaikki nämä kysymykset on esitetty, eikä yhteenkään niistä ole vastattu: Mikä on hallituksen punaviher-sisäpiiri? -Kuuluuko siihen muita kuin valtioneuvoston jäseniä?? Kuulemme ministerien suusta yhtenään, että ”jos asiantuntijat sanoo… niin teen mitä käsketään”. Kuka täällä...

Open post

Vuoden kolmas lisäbudjettiesitys tänään eduskunnassa

Ainoana asiana on hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Videolähetys alkaa istunnon alkaessa. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samassa ikkunassa.  Videointi: Eduskunta....

Open post

Koronan lisäkiusa: Oleskelulupien maksuista 3/4-osaa pois, matkustusrajoite Suomeen jäämisen peruste

Sisäministeriö huolehtii äidillisesti Suomeen matkustusrajoitusten takia jäävistä ulkomaiden kansalaisista. Oleskeluluvan jatkamista veloitetaan vähemmän, ja matkustusrajoitusten takia Suomeen jääville myönnetään oleskelulupia. Muutokset ovat väliaikaisia. Tarjoushinta on miltei kolme neljännestä normaalia halvempi. Suomessa kelpaa nyt viettää itsevalvottua karanteenia, kun baaritkin ovat taas auki. Maasta poistuminen on vaikeutunut usealla Suomessa olevalla ulkomaalaisella, joilla oleskeluoikeus umpeutuu. Tilanne on...

Open post

Mitä hallitus palvoo?? Päivi Räsänen kysyi, miksi kirkkoja ei avata vaan kapakat?

Hallituksen ravintoloiden avaamista koskevan lainmuutoksen lähetekeskustelussa tänään kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja. Päivi Räsänen (krist.) huomautti ravintoloiden, joita nyt hallitus ”hallitusti” on avaamassa, muodostuvan helposti koronalingoiksi, mistä onkin kansainvälistä kokemusta niistä maista, joissa koronarajoituksia on jo purettu. Räsänen huomautti puheenvuorossaan, vastauksessaan ministeri Kiurulle, suhtautumiserosta kirkkoihin ja jumalanpalveluksiin verrattuna nyt huolenpidon osakseen saaneeseen ravintolatoimintaan. Vertaus herättää mielenkiintoisia...

Open post

Hallituksen esitys ravintoloiden avaamisesta tänään eduskunnassa 14:00 (SUORA)

Hallituksen tämänpäiväisessä kokouksessaan päättämä lakiesitys eduskunnalle on lähetekeskustelussa tänään istunnossa. Esityslistalla on tänään seuraavat asiat: 2.1  Hallituksen esitykset; Valtioneuvosto on 14.5.2020 antanut hallituksen esitykset HE 68-70/2020 vp. 2.2  U-asiat; Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 13-16/2020 vp. 3  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 §...

Open post

Mikä unohtui kouluja avattaessa?

Otsikkokuvaan on upotettu näkymä Hashelomin koulusta, läheltä Jerusalemia. Oppilailla on jotain mitä Suomen koululaisilta puuttuu? Kuva on päivätty 17.05. ja sen julkaisi paikallinen sanomalehti. Sunnuntaina miljoona israelilaista koululaista palasi luokkahuoneisiin kahden kuukauden tauon jälkeen, mutta koulut sopeutuvat nyt uuteen normaaliin. ”Uuteen normaalin” sopeutumiseksi – COVID-19-tartuntojen ja kuolleisuusasteen jatkuvan laskiessa – taudin toisen puhkeamisen mahdollisuuden...

Open post

On se sittenkin laumasuoja!? Videotallenne 16.03: Katso ja järkyty

Miten suhtautuu tartuntatautilaki, joka määrää viranomaiset etc. estämään vaarallisten tautien leviämisen väestön keskuudessa, tähän ideaan väestöpohjan tartuttamisesta lauma-immuniteetin saavuttamiseksi: ”Suomi varautuu kaikissa toimissaan siihen, että ikäihmiset voisivat pysyä suojassa ja muu väestö ottaa sitten koronaviruksen, tulevan epidemian, väestöpohjalta vastaan.” Krista Kiuru. Videolla: 4:17 / 50:03. suora linkki kyseiseen kohtaan: https://youtu.be/Q8oPatuOql4?t=257 Olkaapa ministerit hyvät, ja...

Open post

Sisäministeriö: Rajat avautuvat ”hallitusti” puoleltaöin, 00:00 (To 09:00 Tiedotustilaisuus)

Sisäministeriö ilmoitti tiedotteessaan keskiviikkona 20:35 rajaliikenteen asteittaisesta  avaamisesta. Lento- ja laivamatkustaminen Suomeen sallitaan maahantuloon oikeutetuille.  Laivamatkustajan oikeus tulla maahaan tarkistetaan satamassa. Kansainvälisen lentoliikenteen käytössä  ovat ainoastaan Helsinki-Vantaan, Turun ja Maarianhaminan lentokentät. Matkustajia ohjeistetaan noudattamaan hygienia- ja muita suosituksia, -mm. poistumaan matkustajaterminaaleista takseilla. 14 vuorokauden omaehtoinen karanteeni esitellään tiedotteessa suosituksena. Schengenin sisärajat ylittävässä liikenteessä sallitaan...

Open post

Suomessa tehdään historiamme suurinta ihmiskoetta

Otsikko saattaa järkyttää, mutta todellisuus saattaa tehdä sitä vielä enemmän, -jos pahimmat skenaariot toteutuvat. Olemme näissä asioissa yhtä paljon asiantuntijoiden varassa, kuin hallituskin. Siksi emme voi tietää kokeen lopputulosta, mutta kuullun perusteella huoleen on syytä. On kiistatonta, että koululla ja siellä vallitsevalla sosiaalistavalla kanssakäymisellä on lapselle sellainen merkitys, ettei sitä pidä koskaan ottaa häneltä...

Open post

Ympäristöministeriöltä kolme miljoonaa kunnille ympäristönhoitotöihin

Ympäristöministeriö tukee kuntia tänä vuonna kolmella miljoonalla ympäristön ennallistamisessa ja luonnon monimuotoisuuden parantamisessa. Kunta-Helmi -ohjelmasta avustetaan kuntia ja kuntayhtymiä ympäristönhoitotöiden toteuttamisessa. Avustusohjelma tukee soiden ennallistamista, lintuvesien ja kosteikkojen, metsäisten elinympäristöjen, ja perinneympäristöjen kunnostamista ja hoitoa, sekä pienvesien ja rantaluonnon kunnostamista. Halusimme suunnata ohjelmaan kunnille oman osion, Kunta-Helmen, sillä kunnista on tullut paljon toiveita päästä...

Scroll to top