Open post

Työvoimapula, työttömyys ja kouluttautumisen esteet uhkaavat varhaiskasvatusalaa, sanoo JHL

Varhaiskasvatus-alalla vallitsee samanaikaisesti sekä työvoimapula että suuri työttömyysuhka, mitä tilannetta uusi varhaiskasvatuslaki on edistämässä. Lastenhoitajien mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen ovat myös kärsineet lakiuudistuksesta, kertoo JHL:n tuore tiedote. JHL: Varhaiskasvatuksessa sekä työvoimapula että suuri työttömyysuhka, lastenhoitajien mahdollisuudet jatkokouluttautumiseen mahdollistettava Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii luomaan pikaisesti lastenhoitajille koulutuspolut varhaiskasvatuksen opettajiksi. Alalla on samaan aikaan uuden varhaiskasvatuslain myötä...

Open post

Epäkohtien myllytys ei riitä JHL:lle, liitto haluaa hoitoalan toimintaedellytysten varmistamista yhteistyössä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL näkee nyt käydyn keskustelun mm. vanhuspalvelujen surkeasta tilasta hyvänä avauksena ongelmien näkemiseen, mutta alan toimintaedellytysten takaamiseen tarvitaan sekä työrauhaa, resursseja että yhteistyötä, kertoi liiton tiedote 06.02. Liitto on lähestynyt yksityisten palveluntuottajien suurimpia toimijoita keskustelun ja ratkaisujen etsimisen merkeissä. Kierros alkaa perjantaina (08.02.) Touhula-päväkotien johdon tapaamisella. Mehiläisen, Esperi Caren ja Attendon...

Open post

Vastuullinen aloite liitolta: JHL tapaa perjantaina hoiva-alan yksityisiä toimijoita

Yksityiselle sote-alalle palautettava työrauha konkreettisilla parannuksilla, epäkohtien myllytys julkisuudessa vain hätäensiapua, kertoo Julkisten ja Hyvinvointialojen Liiton tiedote 06.02. JHL on kutsunut Esperi Caren, Attendon, Mehiläisen ja Touhulan johdon keskustelemaan. Tavoitteena on löytää ratkaisuja sote-palveluissa paljastuneisiin epäkohtiin. Touhula-päiväkotien ja JHL:n johto tapaavat perjantaina 8.2.2019. Epäkohdat yksityisissä palvelulaitoksissa on nyt tuotu julkiseen keskusteluun. Pelkkä arvostelu ja epäkohtien...

Open post

Eduskunnassa keskiviikkona: Välikysymys vanhusten hoidosta, ja muutakin tärkeää

Eduskunnan täysistunnon päiväjärjestyksessä keskiviikkona 06.01.2019 seuraavat asiat. Istunto alkaa klo. 14.00. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Toinen käsittely. (Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset). Välikysymys vanhusten hoidon tilasta. Välikysymys....

Open post

Eduskunnan täysistunto perjantaina 01.02., tallenne

Päiväjärjestyksessä tänään useita lakiesityksiä ja kuullaan välikysymys vanhusten hoidon tilasta. Hallituksen esitykset: Valtioneuvosto on 31.1.2019 antanut hallituksen esityksen HE 319/2018 vp. Välikysymys vanhusten hoidon tilasta. Välikysymyksen esittäminen Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Toinen käsittely. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi...

Open post

JHL:n terveiset tulevalle hallitukselle: Julkisia palveluita tuottaville yrityksille tarkemmat pelisäännöt

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL kysyy Suomeen nykyistä tarkempaa lainsäädäntöä siitä, millä ehdoilla julkisia palveluita tuottavat yritykset toimivat. Lainsäädäntö koskisi esimerkiksi yrityksiä, jotka tarjoavat terveydenhoitoa, sosiaalipalveluita ja varhaiskasvatusta. Viimeaikaisten uutisten valossa huoli asiasta vaikuttaa hyvin aiheelliselta. JHL odottaa tulevalta hallitukselta selvien rajojen asettamista julkisia palveluita tuottavien yritysten toiminnalle. Liiton tavoitteena on, että nämä vaatimukset otetaan...

Open post

Sijoittajat nuorisotyöhön: Syntyvät säästöt yksityistetään, -kunnat maksamaan uudelle ihmerahastolle

Sosiaali-ala, lapset ja nuoret ovat ”paratiisi eteenpäin pyrkivälle biznekselle”: S-Pankki ja FIM esittelevät uudenlaisen rahaston, joka keskittyy edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Ollaanko tässä luomassa jälleen kerran rahastus-automaattia veronmaksajien vahingoksi? Toimittajan ensimmäinen ajatus STT:lle lähetetystä tiedotteesta: ”Herttijee, siis mitä mä luin?” Siis S-Pankilla on rahasto FIM joka kerää sijoituksia pääomasijoitusrahastoon, jonka varat käytetään Lapset SIB...

Open post

Hoitaja yritti kertoa työnantajalleen jo v.2015 Esperin ongelmista, -sai potkut

Esperi Care:n aurinkoisten mainoskuvien takaa paljastui ikävämpi todellisuus: Perjantaina (35.01.) saimme lukea uutisen, että Valvira on joutunut tekemään äärimmäisen ratkaisun hoivakodin kehnon toiminnan takia: Valvira on keskeyttänyt Kristiinankaupungissa sijaitsevan Esperi Care Oy:n Hoivakoti Ulrikan toimintayksikön toiminnan välittömästi. Valvira kertoo asiasta tänään perjantaina julkaistussa tiedotteessa. Päätös toiminnan lopettamisesta tehtiin 24.01., aluehallintoviraston ilmoitettua hoivakodin olosuhteista. Näin radikaali...

Scroll to top