Open post

Kiinteistökupla Kiinan talouden veturi, -joko hyytyy?

Kuluneen syksyn aikana Kiinan kiinteistökeisarit ovat ottaneet takkiinsa jo 46 miljardia dollaria, kertoo talouslehti.  Yksin Evergrandelta haihtui jo 17 miljardia dollaria. Kommunistisen Kiinan huikea talouskasvu ja teollistumisen nopeus on kirjattu 21.vuosidan kapitalismin ihmeeksi. Sitä on toki avittanut väljä ympäristö-lainsäädäntö (täh: onk niillä sellainen?), työvoiman riisto (ei ay-liikettä, mm. orjatyö), teknologian häpeilemätön varastaminen (todisteet honkkarin hyllyssä),...

Open post

Puolustusministeriö tyytyväinen ulkomaisten ostajien kiinteistöhankintojen luvanvaraisuuteen

Laki ulkomaisten toimijoiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta on ollut voimassa  kaksi vuotta. Puolustusministeriön selvityksen mukaan laki on jo osoittautunut tarpeelliseksi. Puolustusministeriö on vastaanottanut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten kiinteistöjen ostajien lupahakemuksia 30.11.2021 mennessä 1101 kappaletta. Päätöksiä hakemuksiin tehtiin marraskuun loppuun mennessä 1059. Yksityishenkilöille myönnettiin 888 lupapäätöstä ja yrityksille sekä yhteisöille 171 lupapäätöstä. Eniten hakemuksia jättivät Venäjän, Ukrainan, Kiinan,...

Open post

Uusi laki antaa valtiolle mahdollisuuden puuttua kiinteistökauppoihin, jotka saattavat vaarantaa kansallista turvallisuutta.

Vuoden 2020 alusta tulee voimaan laaja lakikokonaisuus, jonka keskeinen elementti on vaatimus EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien kiinteistöostojen luvanvaraisuudesta Suomessa. Lupaprosessilla ei pyritä hidastamaan tai hankaloittamaan ulkomaista kiinteistökauppaa Suomessa, mutta se antaa valtiolle tarvittaessa mahdollisuuden puuttua sellaiseen kiinteistöhankintaan, jonka voidaan katsoa vaarantavan kansallista turvallisuutta. Uusien lakien myötä puolustusministeriöstä tulee lupaviranomainen, joka käsittelee lupahakemukset ja tekee...

Scroll to top