Open post

Syrjintä-päätöksestä kertominen aiheutti lisää syrjintää: Yhdistyksen jäsen taas ulkona yhdistyksen fb-ryhmästä

Kuuma yhdistysriita Lohjan ja Salon Enäjärvellä ei laantunut, vaikka valtioneuvoston alaisen lautakunnan ammattijuristit ratkaisivat asian syrjityn eduksi: Järvensuojeluyhdistyksen jäsen on edelleen ulkona yhdistyksen Facebook-ryhmästä. Some-alustan jäsenyyskin saattaa päätyä laintulkitsijoiden pöydälle, sillä lohjalaisen järvensuojeluyhdistyksen toimintaa tarkasteltiin maaliskuussa Valtioneuvoston alaisessa Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa. Lautakunta, joka on perustettu juuri syrjintätapauksiin reagoimaan, kielsi yhdistystä jatkamista syrjiviä toimia valittajaa vastaan:...

Open post

Aluehallintovirasto: Maailman Lapset Oy:n on keskeytettävä toimintansa Lohjalla

Lastensuojelulaitos Lastenkoti Aurinkoisen Lohjalla on keskeytettävä toimintansa 1.3.2021 alkaen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt Perhekoti Maailman Lapset Oy:n keskeyttämään Lohjalla sijaitsevan Lastenkoti Aurinkoisen toiminnan. Aluehallintovirasto on havainnut laitoksen toiminnassa useita vakavia puutteita. Aluehallintovirasto on saanut puolen vuoden aikana yhteensä kahdeksan epäkohtailmoitusta yksikön toiminnasta. Aluehallintovirasto on tehnyt laitokseen kolme ennalta ilmoittamatonta tarkastuskäyntiä. Aluehallintoviraston mukaan laitoksessa ei ole...

Scroll to top