Open post

Susi raateli koiran hengiltä Nurmeksessa – poliisi vaitonainen

Tänään 26.4.2023 n. klo 07.30 aikaan susi hyökkäsi Nurmeksen Petäiskylässä pihapiiriin hetkeksi irralleen lasketun koiran päälle ja lähti välittömästi raahaamaan saalista metsään. Koiran omistaja oli tapahtuman havaittuaan lähtenyt juoksemaan suden perässä ja oli saanut tämän luopumaan saaliistaan ja karkotettua suden metsään. Tapahtuman yhteydessä pahoin loukkaantunut koira toimitettiin eläinlääkärin hoitoon. Koira kuitenkin menehtyi saamiinsa vammoihin myöhemmin....

Open post

Uusi itsenäisyystaistelu

Alussa oli suo,kuokka ja Jussi.Ja nyt Euroopan Unionin koittaa ”ennallistaa” suuren osan suosta, metsistä ja ja vesistä jos ei ihan-Jussin aikoihin- 140 vuotta taaksepäin vaan-pojan pojan Juhanin- vuoteen 1952. EU:n on ottanut pakkokeinot käyttöön, kun komission mielestä luontoa ei ole palautettu sotien jälkeiseen aikaan sitä tyydyttävään vauhtiin ja tilaan. Tästä tuohtuneena Ruotsin hallitus sanoi heti...

Turvekoneiden romutus Kihniössä ja Luoteis-Englannin Lancashiren fräkkäyskaivojen sementointi – Mikä niitä yhdistää?

Parkanon, Karvian ja Kihniön paikallislehti Yläsatakunta uutisoi 28.02: ”Riikonen Group aloittaa turvekoneiden romutuksen Kihniössä koeluontoisena toimintana.” Kihniön tekninen lautakunta hyväksyi yhtiön jättämän ilmoituksen toiminnasta, joka voi alkaa 12. maaliskuuta. Suomessa – kiitos vihreän energiapolitiikan – valtio maksaa turvekoneista ”tapporahaa”, sitä enemmän, mitä uudempi kone poistetaan käytöstä. Traktoreita romutustuki ei koske. The Times lehti 7.3. uutisoi:...

Metsäsodan valtava EU:n komission kesäoffensiivi Suomea vastaan alkamassa

EU vastaan Suomi (ja Ruotsi) metsäsodan todennäköisesti viimeisessä taistelussa on kyse siitä, haluammeko olla teollisuusyhteiskunta ja hyvinvointivaltio, vai alistummeko ankeaan vihreään pakkovaltaan. Kerrataan metsäsodan keskeiset taistelut: taistelu Lapin Kessin ”vanhoista” metsistä 1987 (sodan ”Mainilan laukaukset”), Talaskankaan 1988 taistelu  päätehakkuukypsän metsän suojelemiseksi, taistelu Kainuun päätehakkuukypsistä yhteismetsistä 1998/9 ja Lapin Inarin metsäsodat 2005. Kaikki em. taistelut päättyivät...

Open post

Karvianjoen jokihelmisimpukkaa uhkaa sukupuutto

Karvianjoen koskien alueella elää Lounais-Suomen viimeinen lisääntymiskykyinen raakku- eli jokihelmisimpukksa-kanta. Sen säilymiseksi on ryhdytty toimenpiteisiin. Karvianjoen kosket ovat suojeltuja Natura-alueena, mikä velvoittaa Suomea estämään joen olosuhteiden heikentyminen ja toteuttamaan alueella suojelutoimia luontoarvojen palauttamiseksi. Jokihelmisimpukoiden l. raakkujen lisääntyminen on heikentynyt erityisesti 1950-luvulta lähtien, josta alkaen voimakkaat metsä- ja suo-ojitukset sekä myöhemmin turvetuotanto ovat aiheuttaneet happamoitumista ja...

Miten toimia, jos susi tulee pihaan: Poliisin ohjeet

Sudet ovat olleet yksi tämän syksyn puheenaiheista, josta on keskusteltu eduskuntaan myöten. Poliisi onkin laatinut kansalaisille ohjeistuksen, miten arvioida piha-alueella tai asuinympäristön liepeiltä havaitun suden vaarallisuus, ja miten toimia susihavaintojen suhteen. Näköhavaintoja useimmin susi paljastaa liikkumisensa jättämällä jälkiä, ja saattaa liikkua jopa asutuissa pihoissa. Suden pihavierailu ei kuitenkaan ole aina merkki pedon vaarallisuudesta, sillä reviirissään...

Open post

Saaristomerellä esiintyvien pullokuonodelfiinien turvaamiseksi suositellaan verkkokalastuksen välttämistä

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta niillä merialueilla, joilla pullokuonodelfiinejä esiintyy. Eläimiä ei tule myöskään häiritä. Tällä hetkellä delfiinit esiintyvät Saaristomerellä Kemiönsaaressa Taalintehtaan itä- ja kaakkoispuolisella Bruksfjärdenin alueella. Pullokuonodelfiinit voivat tarttua verkkoihin ja vahingoittua tai hukkua niihin, kuten delfiinien vieraillessa Saaristomerellä vuonna 2006.  Pullokuonodelfiinit voivat nopeasti siirtyä...

Pieksämäen pihakarhut karkoitetaan, -soita havainnot hätäkeskukseen

Poliisi on maanantaina tehnyt päätöksen karhujen karkottamisesta Pieksämäen kaupungin alueella. Karkotusalueen rajat: Isokylä-Iso Naakkima (järvi) – Maavesi (järvi) – Suosaari. Eläinten jäljittämisen ja karkottamisen suorittavat Pieksämäen riistanhoitoyhdistys ja muut tehtävään osallistuvat SRVA-toimijat. Suomen Riistakeskus päätti 20.4.2020 antaa Pieksämäen riistanhoitoyhdistykselle poikkeusluvan kolmen karhun häiritsemiseen Pieksämäen alueella. Poikkeuslupa oli voimassa 20.4.- 11.5.2020, mutta karkotukset eivät kuitenkaan tuottaneet toivottua...

Open post

Kauhajoella ihmisiä lähestynyt susi on edelleen löytämättä

Poliisi tiedotti eilen antaneensa lopetusmääräyksen Kauhajoen Haukanperällä ihmisarkuutensa menettäneestä sudesta. Toisin kuin joissakin medialähteissä uutisoitiin, kyseistä yksilöä ei ole vielä onnistuttu löytämään, eikä eläintä näin ollen ole myöskään vielä lopetettu. Alueen riistayhdyshenkilöt pyrkivät paikantamaan kyseisen suden ja saattamaan asian päätökseen viipymättä.

Open post

Poliisi tutkii luonnonsuojelurikosta Järvikarin ja Huidumin saarten puidon kaadossa

Poliisille on jätetty ilmoitus luonnonsuojelurikoksesta. Ilmoituksen mukaan 26.12.2018 – 27.5.2019 välisenä aikana on Porissa Sandön edustalla Järvikarin ja Huidumin saarissa kaadettu kaikki puut mahdollisesti merimetsojen pesimisen häiritsemistarkoituksessa. Kaatamisen seurauksena on tuhoutunut puissa olleet merimetsojen pesät. Merimetso on pesäpaikkauskollinen laji ja palaa käyttämään seuraavana pesimäkautena edellisvuoden pesiä, joten pesät ovat suojeltuja ympärivuotisesti. Asiasta jotakin tietäviä pyydetään...

Scroll to top