Open post

Baltic Shield 2020 toteutetaan Rannikkolaivaston ammuntojen yhteydessä

Suomen ja Viron välinen Baltic Shield 2020 -harjoitus toteutetaan tänä vuonna 5.-7.10.2020 Saaristomerellä Rannikkolaivaston ammuntojen yhteydessä. Baltic Shield on Suomen ja Viron merivoimien välinen vuosittainen harjoitus, joka kehittää maiden välistä yhteistoimintaa miinantorjunnassa ja laivatykistöammunnoissa. Tänä vuonna harjoitus painottuu laivatykistöammuntoihin ja se toteutetaan osana laajempaa, 6.-8.10.2020 toimeenpantavaa Rannikkolaivaston omaa merellistä ampumaharjoitusta, johon osallistuu yhteensä yhdeksän...

Open post

Suomen ja NATO:n alukset harjoittelevat miinantorjuntaa Saaristomerellä

Rannikkolaivasto järjestää Saaristomerellä miinantorjunnan koulutustapahtuman 27. – 28.4.2020, jonka osallistujat tulevat 4. Miinantorjuntalaivueesta ja NATO:n miinantorjunta-alusosastosta Standing NATO Mine Countermeasures Group 1. Kansainvälinen miinantorjunnan koulutustapahtuma on mahdollista järjestää merellä, koska toiminta tapahtuu aluksilta, joiden henkilöstö ei ole lähikontaktissa keskenään. Koulutustapahtumaan ei sisälly NATO:n alusten satamavierailua Suomessa. – Koulutustapahtuma koostuu osaharjoituksista, jotka painottuvat miinantorjunnan lisäksi...

Open post

Kertausharjoitukset ja vapaaehtoiset harjoitukset perutaan heinäkuun loppuun asti

Puolustusvoimat on päättänyt koronaepidemian vuoksi perua kertausharjoitukset ja Puolustusvoimien vapaaehtoiset harjoitukset, jotka ovat suunniteltu alkavaksi 31.7.2020 mennessä. Poikkeuksen sääntöön tekee mahdollinen tarve käskeä reserviläisiä palvelukseen Puolustusvoimien määrittämästä erityisen painavasta syystä. Harjoitukset, jotka ovat suunniteltu alkavaksi 1.8.2020 jälkeen valmistaudutaan tällä hetkellä toteuttamaan suunnitellusti. Mahdollinen päätös näiden harjoitusten perumisesta tilanteen edellyttämäksi ajanjaksoksi tehdään 1.7.2020 mennessä. Peruutettavien...

Open post

Ylöjärven tutkimuslaitoksella räjähdeonnettomuus

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella Ylöjärvellä tapahtui räjähdeonnettomuus torstaina 9.4.2020 klo 13:45. Laitoksen työntekijä oli purkamassa kranaatin sytytintä, joka räjähti hänen sitä käsitellessään. Räjähdysainetta sytyttimessä oli noin 1 gramma. Työntekijälle tuli ruhjeita käsiin ja kasvoihin ja hänet kuljetettiin Tampereen yliopistolliseen sairaalaan paikalla annetun ensiavun jälkeen. Työntekijän saamista vammoista ei ole aivan tarkkaa tietoa, mutta hengenvaaraa hänellä ei...

Open post

Puolustusvoimissa 19 koronatartuntaa

Puolustusvoimissa on toistaiseksi varmistettu yhteensä yhdeksäntoista koronavirustartuntaa,  kahdeksan koskee varusmiehillä ja yksitoista henkilökunnalla.  27.03.  jälkeen on vahvistettu kahdeksan uutta tapausta. Rannikkoprikaatissa palvelevalla varusmiehellä vahvistettiin 31.3.2020 koronavirustartunta. Hän oli hakeutunut oireiden ilmettyä 27.3. hoidettavaksi varuskunnan terveysasemalle ja on siitä lähtien pidetty terveysasemalla erillään muista. Sairastuneen varusmiehen kanssa tekemisissä olleet varusmiehet ovat majoittuneet ja ruokailleet erillään...

Open post

Korona: Suomalaisia kriisinhallintojoukkoja kotiutetaan Irakista

Irakin turvallisuusviranomaiset ovat keskeyttäneet Operation Inherent Resolve (OIR) -operaation, johon suomalaiset turvallisuusjoukot osallistuvat kouluttajina. Keskeyttys johtuu koronaviruksen leviämisezstä Irakissa. Pääosa Irakissa palvelevista supmalaisista sotilaista kotiutetaan tilapäisesti tämän johdosta. 50 suomalaista kouluttajaa palaa Suomeen, Irakiin jää 20 joukko suunnittelemaan toiminnan jatkamista OIR-operaation uudelleenorganisoimisen jälkeen. Kotiutettavien on tarkoitus jatkaa OIR_operaatiossa keskeytyksen jälkeen, kun tilanne alueella sen...

Open post

Toinen korona-tapaus Kaartin jääkärirykmentissä

Kaartin jääkärirykmentissä palvelevalla varusmiehellä todettiin tänään korona-tartunta. Tapaus on jo toinen samassa joukko-osastossa, mutta ei liity edelliseen 16.03. tapaukseen. Varusmies on ollut sairaalassa torstaista (19.03.) lähtien, ja voi hyvin. Sairastuneen kanssa kontaktissa olleet 22 varusmiesta ovat varuskunnassa, ja olleet erillään muista jo keskiviikosta alkaen. Heidän terveydentilaansa tarkkaillaan. Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvien kontaktit sairastuneen on kartoitettu....

Open post

Puolusministeriön kansliapäällikkö ei vaihdu

Jukka Juusti jatkaa puolustusministeriön kansliapäällikkönä. Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.3.2020 päättänyt jatkaa diplomi-insinööri, kansliapäällikkö Jukka Matti Juustin nimitystä puolustusministeriön kansliapäällikön virkaan ajalle 1.1.­-31.12.2021. Jukka Juusti nimitettiin puolustusministeriön kansliapäälliköksi valtioneuvoston yleisistunnossa 10.9.2015 alun perin ajalle 1.1.2016-31.12.2020. Valtionhallinnon ylimmät virat täytetään aina määräajaksi, pääsääntöisesti viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtion virkamieslain nojalla kyseistä määräaikaa voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella...

Open post

Korona: Puolustusvoimissa kaksi tartuntaa, kaikki altistuneet paikallistettu

Epidemia-aluelta viime viikonloppuna palannut kantahenkilökuntaan kuuluva on varmistettu koronavirus-tartunnan saaneeksi. Tapaus on toinen puolustusvoimissa. Sairastunut on hoidossa, ja kaikki tartunnalle altistuneet on tavoitettu, ja heidät on mm. ohjattu etätyöhön. Tapaus on toinen koronatartunta puolustusvoimissa. Tapaukset ovat eri varuskunnissa, ja kaikki sairastuneisiin kontaktissa olleet on kartoitettu molemmissa tapauksissa. Puolustusvoimat ovat noudattaneet jo 05.03. alkaen matkustusrajoituksia,...

Scroll to top