Open post

Jugralaisten rukouksia, eli suomalais-ugrilaista liturgiaa sadan vuoden takaa

Suomalais-ugrilaisista kansoista Obin-ugrilaisilla, hanteilla ja manseilla, jotka ennen tunnettiin ostajakkeina ja voguleina ja historiallisissa lähteissä yhteisnimellä jugralaiset, on vanhoillisin ja arkaaisimpia piirteitä säilyttänyt uskonto, jota he saivat melko rauhassa harjoittaa melkein meidän päiviimme asti. Huolimatta ortodoksisen papiston ja venäläisen virkamiehistön sortotoimenpiteistä, vasta kommunismi ja kansainvälinen öljyteollisuus ovat tehneet näiden kansojen säilymisen vaaranalaiseksi. Hantien ja mansien...

Open post

Eräs ehdotettu suomensukuisen kielen alkukoti: Kelteminarin kulttuuri Etelä-Uralilla

Venäläisten tutkijoiden v.1939 löytämää Kelteminarin kulttuuria, jonka keskeiset asutukset olivat Araliin virtaavien jokien varrella, pidetään keramiikka-tietotaidon levittäjänä Venäjän ja Fennoskandian suuntaan. Kelteminar-ilmiö on joskus yhdistetty myös suomalais-ugrilaisiin kieliin johtavaan kehitysjatkumoon. Tarkastelemme. Kun keramiikan valmistus tuli tunnetuksi Fennoskandiassa ja Venäjällä eteläisen Uralin suunnasta, ja vaikutteen välittänyt solmu oli esim. Kelteminarin kulttuuri, on toisinaan spekuloitu mahdollisuudella, että...

Open post

Kalliokuvat piirtävät kulttuuripiirin rajat: Altasta ja Nämforsenista Uikujoelle

Kalliotaide, jota on kivikaudelta säilynyt Norjasta Itä-Karjalaan ulottuvalla alueella, toistaa samoja teemoja siinä määrin, että on aihetta johtopäätöksiin yhtenäisestä etniteetistä tuolla alueella. Äänisjärven ympäristöllä näyttää olleen huomattava merkitys tämän kulttuurialueen keskeisenä vaikuttajana. Kahta sauvaa pitelevä mieshahmo Nämforsenin kalliopiirroskentässä oli tutkijoille arvoitus, kunnes sen toistuminen mm. Äänisjärven Uikuniemessä osoitti, ettei piirros esitä poikkeuksellista asetelmaa, vaan teema...

Open post

Maanviljely alkoi Suomessa aiemmin kuin Ruotsissa

Kouluhistoriasta tutulle mielikuvalle, että viljelyelinkeino olisi omaksuttu meille Ruotsista, ei  missään tapauksessa löydy asiapohjaa, sillä maan muokkaaminen hyötykasvien kasvattamiseksi omaksuttiin Ruotsin nykyisellä alueella suhteellisen myöhään. Suomeen maanviljely ja kylä-asuminen omaksuttiin kielisukulaisilta Volgan varrelta. ”Culture” -sanalla vanhat roomalaiset viittasivat maanviljelyyn. Koska Suomessa maan puskeminen viljan tuottamiseksi on vanhempaa kuin monessa muussa paikassa tässä lähellä, olemme siis vanha...

Open post

Mitä tietäjät tiesivät? Mikä oli Sampo?

Esihistoriasta periytyvän tietomme keskeisin ja myös arvoituksellisimpana pidetty ilmiö on Sampo, ihmemylly, jyvien antaja ja kiistakappale. Tarkastelemme. Kun maanviljelys levisi Anatoliasta ja Kaukasuksen kautta Eurooppaan, millä oli myös geneettisiä vaikutuksia se pysähtyi pitkäksi aikaa Balkanille ja Pannoniaan, josta sitten lähti hämmästyttävän nopealla rynnäköllä pohjoiseen, saavuttaen ”hetkessä” mm. Orkneyn saaret ja Jäämeren rannat, -mutta sitä ennen...

Open post

Suomalais-ugrilaiset Herodotoksen Historiateoksessa: Androfagit, Budinit, Iyrgit ja Hyperborealaiset

Historiankirjoituksen isänänä pidetty Herodotos Halikarnassolainen selostaa teoksessaan Historia myös kuningas Dareioksen sotaretken skyyttejä vastaan. Tässä yhteydessä hän luettelee antiikin kreikkalaisten tunteman maailman laidalla asuvia kansoja, jotka ovat suomalaisittain hyvin mielenkiintoisua. Antiikin kreikkalaisten näköalaa pohjoiseen Eurooppaan rajoittivat Melkarin pylväitä, Gibraltaria, vartioivat foinikialaiset, manner-Eurooppaa kontrolloivat keltit ja Tonavasta alkaen kaikkien Mustaanmereen laskevien jokien suita valvovat skyytit. Kreikkalaisten...

Open post

Terra Feminarum, ”Naisten Maa”, oli Suomessa, kirjoittivat kronikoitsijat

Kartta on rekonstruktio siitä, miten ajateltiin antiikin historiantutkijoiden ja keskiajan kronikoitsijan hahmottavan Pohjois-Eurooppaa, ja se tukeutuu säilyneisiin sanallisiin kuvauksiin. Yhden asian vanhat tietolähteet toistavat: Naisten maa on svealaisista itään. Tarkastelemme, mutta emme ota kantaa, heijastuuko muinaisuus nykypäivään -ja jos niin miten. Keskiaikaiset kronikoitsijat kirjoittivat Terra Feminarumista, ja määrittelivät sen sijainnin oman aikansa hapuilevan maantieteen tuntemuksen...

Open post

Kivikauden talo-tyyppi osoittaa suomenkielen tulosuuntaan

Venäjän kivikauden asutuksessa ja suomalais-ugrilaisen etniteetin kehittymisessä merkittävässä roolissa olleen Volosovon kulttuurin asuinrakennus-tyyppi näyttää kotiutuneen Suomeen miltei sellaisenaan. Tästä voidaan tehdä johtopäätöksiä astutuksen ja suomenkieleen johtavan kehitysjakumon leviämissuunnista. Volosovon kulttuuri 3650-1900 BC (eKr.) Keski-Venäjällä, miltei Suomen naapurissa, seurasi tännekin levinnyttä kampakeraamista Ljalovoa ja edelsi suomalais-ugrilaisia pronssikulttuureja Venäjän koillis-osassa. Volosovolla oli merkittäviä vaikutuksia myös Suomen alueen...

Open post

Suomi rautakauden maailman kauppaverkostossa

Suomalaisia on totutettu ajattelemaan, että muut luovat yhteyksiä tänne, emme me muihin. Myös luodaan mielikuvaa, ettei Suomi ketään kiinnosta. Jos tarkastellaan historiaa ja esihistoriaa, näyttää siltä että varsin monia on kiinnostanut. Vaikka käsite ”roomalainen rautakausi” on tutkijoiden miltei sattumanvaraista aikakausien nimikointia, se osuu maaliin siinä mielessä, että itämerensuomalaiset harjoittivat vaihtoa Rooman kanssa, ja Roomassa tiedettiin...

Scroll to top