Open post

25 000 hoitajan lakko alkaa 1.4., ellei sopua synny

Kuutta sairaanhoitopiiriä koskeva lakkovaroitus 18.03. alkavasta lakosta jätettiin  3. maaliskuuta ammattiliittojen Tehy ja Super toimesta. Työministeri Tuula Haatainen käytti kuitenkin työriitalain mukaista mahdollisuuttaan siirtää lakon alkua kahdella viikolla. Lakko on nyt alkamassa 01.04., ellei sopua sitä ennen löydy. Yhteensä 25 000 hoitajaa koskeva lakkovaroitus kohdistuu kuuteen sairaanhoitopiiriin ja osaan niiden lähipiirissä toimivista yhtiöistä ja osuuskunnista....

Open post

UPM & Paperiliitto: Lakko voi alkaa lauantaina, lämmönjakelu on lakon piirissä

Helsingin käräjäoikeus ei rajaa lämmön ja veden jakelua lauantaina mahdollisesti alkavan lakon ulkopuolelle. Paperiliiton ja UPM:n kiista näyttää olevan jumissa, ja lakko alkaa lauantaina ellei sopimusta synny. UPM oli hakenut Helsingin käräjäoikeudelta päätöstä, jossa lämmön ja veden jakelu rajataan lakon ulkopuolelle yhteiskunnan kannalta kriittisinä toimintoina. Paperiliitto ei ollut rajoittanut lakonalaisia töitä, joten lakon aikana pysähtyy...

Open post

Muistaako joku vielä, miksi ”kolmikanta” ja yleissitovuus keksittiin?

Tänään on trendikästä julistaa työehtosopimusten yleissitovuus ”vanhanaikaiseksi”, ja vaatia kaikille pikku pajoillekin ”sopimisen vapautta”. On siis syytä kurkistaa aikaan, ennen näitä dinosauruksia: Yleissitovia työehtosopimuksia (TES) ja valtiovallan ja työmarkkinaliittojen lomittumista työehdoista päätettäessä. Unohtunut on sekin, mitä tällä parjatulla ”korporatismilla” Suomeen rakennettiin boomer-sukupolven aikana. Emme mene tarkastelussa -tällä kertaa- kauemmaksi, kuin vuoteen 1950, ja Urho Kaleva...

Open post

JHL huolissaan varhaiskasvatuksen työuupumuksesta, kysely paljastaa hälyttävän tilanteen

Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL:n tekemä kysely paljastaa alan työntekijöiden kriittisen työuupumuksen: Yli puolet vastasi kokevansa uupumusta viikoittain työtehtävissään. Varhaiskasvatus kärsii jatkuvasta työvoimapulasta ja avustavasta henkilökunnasta on puutetta, kertoo JHL:n tiedote tänään. Tukea tarvitsevien lasten lukumäärä suhteessa hoitavaan henkilöstöön lisää varhaiskasvatuksen henkilökunnan uupumusta. Uusi varhaiskasvatuslaki on pahentanut tilannetta, koska päteviä opettajia ei saada tarpeeksi ja...

Open post

Vankilavirkailijain liitto kysyy: Mihin hävisi Rikosseuraamuslaitoksen 30 miljoonaa euroa?

Vankilaturvallisuus on vaarantunut monin tavoin ja henkilöstö on vaarassa päivittäin. Vankilavirkailijain Liitto VVL vaatii välittömiä toimia turvallisuuden puolesta ja riittävää rahoitusta. Rikosseuraamuslaitos on käyttänyt kymmenen vuoden aikana yli 30 miljoonaa euroa ylimääräistä asiakastietojärjestelmään eikä järjestelmä ole edelleenkään käytössä. Rikosseuraamuslaitos tarvitsee pysyvää rahoitusta vankilaturvallisuuteen ja vankien toimintojen sekä kuntoutuksen pyörittämiseen. Vankilavirkailijain Liitto VVL haluaa tuoda julki,...

Open post

Perussuomalaisten AY-siipi: Yleissitovuudesta luopuminen vahingollista pienipalkkaisille

Vaatimus työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta näkyy olevan jäämässä Keskustan viimeiseksi viikunanlehdeksi maaseutua tyhjentävässä hallituksessa.  Vasemmisto-hallituspuolueiden käydessä omaa jaakopinpainiaan kuulimme eilen opposition suunnasta, Perussuomalaisten AY-siiveltä, yleissitovuutta puolustavan avauksen. Ammattiyhdistysliikkeessä työehtosopimusten yleissitovuus on ollut sekä sitkeän puolustuksen että hurjan vastustuksen aihe koko olemassaolonsa ajan, joten ymmärrämme että Vasemmisto ja demarit eivät sitä kevyin mielin uhraa, edes hallituksen pitämiseksi...

Open post

Marinin hallitus siirsi eläkeputki-ratkaisut seuraajilleen

Hallitus päätti ns. eläkeputken likvidoimisen siirtämisestä seuraavien hallitusten vastuulle ja huoleksi.  Hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina (17.12.) pääministeri Sanna Marin totesi mm. seuraavaa (oleellinen lihavoituna): ”Haluamme parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa, muutosturvaa ja työssäjaksamista. Hallitus on kyennyt löytämään neuvotteluratkaisun, joka täyttää nämä asetetut tavoitteet. Nyt tehtyjen päätösten työllisyysvaikutukset ovat kokonaisuutena kymmentuhannen kolmensadan lisätyöllisen verran.  Seuraavaksi kerran hieman tarkemmin...

Open post

Perussuomalaiset ay-liikkeessä: Hallituksen esitykset työttömyysturvan heikentämiseksi estettävä

Peruspuurtajat -yhdistys, joka edustaa Perussuomalaisiin kuuluvia ammattiyhdistysaktiiveja, vaatii hallituksen työttömyysturvaa heikentäviä esityksiä peruutettaviksi. Kysymys ns. eläkeputkesta on päällimmäisenä. ”Eläkeputken tukkiminen, työttömyysturvan heikennykset ja vuorotteluvapaasta luopuminen eivät luo yhtään uutta työpaikkaa. Ne ainoastaan lisäävät työllistettävien joukkoa, jo ennestään kasvussa olevaan, valtavaan työttömien armeijaan”, kertoo Peruspuurtajat ry:n tiedote tänään. Peruspuurtajat arvostelee hanketta ns. eläkeputken poistamisesta, jonka hallitus...

Open post

SAK:n luottamusmies-kysely: Yli puolella työpaikoista paikallista sopimista, työnantajan haluttomuus haittaa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK teki kyselytutkimuksen työpaikkojen luottamusmiesten keskuudessa. Yli puolella kyselyyn vastanneiden työpaikoista oli tehty paikallisia sopimuksia työehdoista, ja yli puolet näiden työpaikkojen luottamusmiehistä kertoo työnantajien kiinnostuksen-puutteen haitanneen sopimista. ”Paikallista sopimista jarruttaa eniten työnantajien haluttomuus sopimiseen”, otsikoi SAK tiedotteensa tänään. SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastanneista työpaikkojen luottamushenkilöistä 59% kertoi, että heidän työpaikoillaan on viimeisten kahden...

Scroll to top