Open post

Perussuomalaisten AY-siipi: Yleissitovuudesta luopuminen vahingollista pienipalkkaisille

Vaatimus työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta näkyy olevan jäämässä Keskustan viimeiseksi viikunanlehdeksi maaseutua tyhjentävässä hallituksessa.  Vasemmisto-hallituspuolueiden käydessä omaa jaakopinpainiaan kuulimme eilen opposition suunnasta, Perussuomalaisten AY-siiveltä, yleissitovuutta puolustavan avauksen. Ammattiyhdistysliikkeessä työehtosopimusten yleissitovuus on ollut sekä sitkeän puolustuksen että hurjan vastustuksen aihe koko olemassaolonsa ajan, joten ymmärrämme että Vasemmisto ja demarit eivät sitä kevyin mielin uhraa, edes hallituksen...

Open post

Marinin hallitus siirsi eläkeputki-ratkaisut seuraajilleen

Hallitus päätti ns. eläkeputken likvidoimisen siirtämisestä seuraavien hallitusten vastuulle ja huoleksi.  Hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina (17.12.) pääministeri Sanna Marin totesi mm. seuraavaa (oleellinen lihavoituna): ”Haluamme parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa, muutosturvaa ja työssäjaksamista. Hallitus on kyennyt löytämään neuvotteluratkaisun, joka täyttää nämä asetetut tavoitteet. Nyt tehtyjen päätösten työllisyysvaikutukset ovat kokonaisuutena kymmentuhannen kolmensadan lisätyöllisen verran.  Seuraavaksi kerran hieman...

Open post

Perussuomalaiset ay-liikkeessä: Hallituksen esitykset työttömyysturvan heikentämiseksi estettävä

Peruspuurtajat -yhdistys, joka edustaa Perussuomalaisiin kuuluvia ammattiyhdistysaktiiveja, vaatii hallituksen työttömyysturvaa heikentäviä esityksiä peruutettaviksi. Kysymys ns. eläkeputkesta on päällimmäisenä. ”Eläkeputken tukkiminen, työttömyysturvan heikennykset ja vuorotteluvapaasta luopuminen eivät luo yhtään uutta työpaikkaa. Ne ainoastaan lisäävät työllistettävien joukkoa, jo ennestään kasvussa olevaan, valtavaan työttömien armeijaan”, kertoo Peruspuurtajat ry:n tiedote tänään. Peruspuurtajat arvostelee hanketta ns. eläkeputken poistamisesta, jonka...

Open post

SAK:n luottamusmies-kysely: Yli puolella työpaikoista paikallista sopimista, työnantajan haluttomuus haittaa

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK teki kyselytutkimuksen työpaikkojen luottamusmiesten keskuudessa. Yli puolella kyselyyn vastanneiden työpaikoista oli tehty paikallisia sopimuksia työehdoista, ja yli puolet näiden työpaikkojen luottamusmiehistä kertoo työnantajien kiinnostuksen-puutteen haitanneen sopimista. ”Paikallista sopimista jarruttaa eniten työnantajien haluttomuus sopimiseen”, otsikoi SAK tiedotteensa tänään. SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyyn vastanneista työpaikkojen luottamushenkilöistä 59% kertoi, että heidän työpaikoillaan on viimeisten...

Scroll to top