Open post

Poikkeuksellisen hyvin säilynyt villasarvikuono löydetty Jakutiasta

Pohjoisen Jäämeren rannikoilta ja Siperian ikiroudan alueelta löytyy toisinaan enemmän tai vähemmin hyvin säilyneitä jääkauden aikaiseen megafaunaan kuuluneiden eläinten jäännöksiä. Viimeksi on löytynyt villasarvikuono, jolla on jäljellä mm. turkkia ja sisäelimiäkin, kertoo RT. ”Sarvikuono löydettiin Tirekhtyakh-joen alajuoksulta tämän vuoden elokuussa”, tutkija Valeri Plotnikov kertoi paikallisen uutistoimiston Yakutia 24:n mukaan. ”Ruho tuli näkyviin rantatörmän kulumisen...

Open post

Bryan Sykes, 09.09. 1947-10.12. 2020: Elämäntyö meidän alkuperämme parissa

DNA-molekyylin kaksoiskierre-rakenteen ymmärtäminen vuonna 1953 ei merkinnyt etsimisen päättymistä, vaan kokonaan uuden tuntemattoman löytämistä. Tieteelle avautui mahdollisuus ymmärtää, miten eliö saa ominaisuutensa, ja miten ne periytyvät uusille eliö-sukupolville. Näiden perimälinjojen seuraaminen sukupolvesta toiseen, sekin oli tulossa mahdolliseksi.  Nykypäivän tiede on jo pitkällä silloin avautuneiden näköalojen tutkimisessa, ja tähän murrokseen ajoittuu brittiläisen Bryan Sykesin elämäntyö....

Open post

Suomen ja Venäjän kaupan potentiaalista kertoo apulaisprofessori Vladimir Nikolajev

Pietarissa toimivan RANEPA-yliopiston yksikön apulaisprofessori, taloustieteen tohtori Vladimir Nikolajev vastasi Extran kysymyksiin Venäjän ja Suomen välisen kaupankäynnin mahdollisuuksista, ja eräistä muista talousnäkymistä. Extrauutiset: Millainen voisi olla Suomen ja Venäjän kaupan potentiaali ilman EU-Venäjä-skismaa? Tal.tri Vladimir Nikolajev:  Suomen talous on perinteisesti voimakkaasti riippuvainen itänaapuristaan, ei pelkästään hyödykkeiden vaihdossa. Mutta nykyisessä tilanteessa joko pakkorajoitukset estävät ystävällisiä...

Open post

Traumatisoitunut persoonallisuus väkivaltaisen käyttäytymisen takana, neuropsykologin radikaali näkemys

Viimeaikaisten rikosuutisten ja uusrikollisuuden tarkastelun yhteydessä on tullut mainituksi kysymyksenasettelu henkilön traumatisoitumisesta jonkin aiemman kokemuksen, esm. sotaan osallistumisen, seurauksena. Kehityspsykologin ja neuropsykologin James w. Presscottin mukaan ilmiö, trauman ja rikollisen käyttäytymisen korrelaatio, on todellinen ja sillä on syvät juuret ihmiskunnan menneisyydessä ja kulttuuriperinnössä. Julkaisemme hieman lyhennettynä kehitys- ja neuropsykologi James W. Prescottin seikkaperäisen tarkastelun...

Open post

Tutkimus: Maahanmuuton vastustaminen ei korreloi huonon sosioekonomisen aseman kanssa

Suomalaisten 18-29 -vuotiaiden ”suvaitsevaisuutta” t. maahanmuuttoasennetta tutkittiin Helsingin Yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Tulokset näyttivät joidenkin mielestä yllättävästi vahvimman maahanmuuttokriittisyyden sijoittuvan paremmin toimeentuleviin piireihin. Vastoin vakiintuneita käsityksiä maahanmuuton voimakkaimmat vastustajat eivät ole heikossa asemassa olevia köyhiä tai työttömiä, vaan monen mittarin mukaan kaikkein etuoikeutetuimpia henkilöitä. (tutkimusraportti) Tiedot on kerätty keväällä 2015. Extrauutisille tutkija Rasmus...

Open post

Kaksi asteroidia on ohittanut maan tänään läheltä, huomenna tulee pari lisää

Epäsäännöllistä tai huonosti tunnettua rataa pitkin aurinkoa kiertävät taivaankappaleet, asteroidit, komeetat ja meteoriitit, saattavat joskus pyyhkäistä läheltä maata. Osumat ovat tuiki harvinaisia, mutta yksi sellainen tappoi dinosaurukset sukupuuttoon. Asteroidit ovat planeettaa pienempiä kappaleilta, joiden rata on usein jonkinverran epävakaa, koska ne usein kiertävät aurinkoa hyvin elliptistä rataa, ja isommat planeetat voidat painovoimallaan aiheuttaa radan...

Open post

Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

Mielikuva Euroopassa jääkauden aikana asuneiden homo sapiens neanderthalensis -ihmisten alkeellisuudesta verrattuna nykyihmisiin sai uuden kolhun tutkijoiden tunnistaessa eräitä luolamaalauksia neanderthaleiden tekemiksi. Uudet tiedot päivittävät käsityksemme kielen ja tietoisuuden alkuvaiheista, ja ihmistymisemme aikataulusta. Tarkastelemme ensin, keitä nämä taiteilijat olivat, ja mistä he tulivat: Nykyisen käsityksen mukaan homo sapiens neanderthalensis -alalaji irtautui ihmisen suvun päähaarasta, -siis...

Open post

Covid-19 -viruksesta kaksi versiota: Aggressiivisempi ja kavalampi

Wuhanista Kiinasta joulukuussa liikkellelähtenyt virus, josta nyt käytetään nimitystä covid-19, vuoden 2019 koronavirus, leviää kahtena versiona, joista toinen on alussa huomaamaton ja toinen vaikuttaa potilaassa radikaalimmin, Kiinalaiset tutkijat ovat tunnistaneet viruksesta kaksi varianttia: S– ja L-linjan. Virusten mutatoituminen, siis sen geenissa tapahtuvat muutokset, ovat normaali ilmiö viruksen levitessä. Virussukupolvi on lyhyt, viruksen jakautuessa on...

Open post

Rautateknologia tuli Suomeen Karjalasta

Suomen vanhimmat tunnetut rautaesineet, Savukosken tikarit 300-luvulta BC, ovat löytyneet Pohjois-Suomesta, kuten vanhimmat tunnetut raudanvalmistuksen todisteetkin. Saimmekin rautateknologian pääasiassa kielisukulaisiltamme idästä, Ananjinon kulttuurista, jossa kuvan kaltaisia aseita myös esiintyi. Tieto, että kestävää rautametallia saa valmistettua järvien ja soiden pohjamudasta,  oli silloin korkeinta tietämystä. Suomalaiset ja karjalaiset omaksuivat  uuden tekniikan nopeasti. Pohjois-”Venäjän” ja Fennoskandian rautametallurgian...

Open post

Multa- ja kompostituotteista saattaa löytyä legionellabakteereja – tuotteita ei kannata pöllyttää hengitysilmaan

Ruokaviraston ja THL:n käynnissä olevassa tutkimuksessa on selvinnyt, että yli 90 % maanparannusaineiden ja kasvualustojen näytteistä sisälsi legionellabakteereja, osassa niitä löytyi runsaastikin. Tämä ei ole yllättävää, sillä legionellabakteereja esiintyy yleisesti pieniä määriä luonnon vesissä ja maaperässä. Tavallisimmin ihmiset kuitenkin sairastuvat, kun legionellabakteerit lisääntyvät ja leviävät erilaisissa vesijärjestelmissä (suihkut, porealtaat, kostuttimet ja jäädytysjärjestelmät). Tartunta tapahtuu...

Scroll to top