Open post

Primitiivinen sodankäynti, Margareth Meadin kuvaus

Onko ihmisen lajinsisäinen aggressio taustaltaan biologista vai sosiaalista? Tätä ikuisuuskysymystä lähestyi antropologia Margareth Mead jo viime vuosisadalla, mutta asiassa ei ole tietämys siitä edennyt. -Ehkä juuri sen nuoksi, ettei Meadia luettu eikä ymmärretty. Antropologi Margaret Meadin paljon polemiikkia ja kiukkuakin herättäneet tutkimukset Uuden Guinean luonnonkansojen keskuudessa 1930-luvulla toivat esiin hyvin vaihtelevia sukupuoliroolien ja -statusten...

Open post

1000:n kilometrin läpimittainen plasmapyörre havaittu avaruudessa

”Avaruus-syklonin” olemassaolo on ollut tähän asti vain teoreettista spekulaatiota, mutta nyt sellaisesta on saatu todisteita. Auringosta lähtöisin olevat hiukkaset saattavat käyttäytyä ilmakehän sääilmiön syklonin tavoin. Satojen kilometrien korkeudessa pohjoisnavan yläpuolella kelluva ”avaruus-hurrikaani”, jossa ilmakehän kaasujen sijasta liikkuu eletroneja, on ollut teoreettinen mahdollisuus, mutta vuonna 2014 tehtyjen satelliittihavaintojen tutkiminen useassa yliopistossa on todistanut mahdollisen tapahtuneeksi....

Open post

Miksi meemit kopioituvat mutta biologiset kopioijat kopioivat, ja miksi memetiikka ei mielestäni toimi tieteenä

Kirjoitus käsittelee evoluutiobiologiaa sekä teoreettista biologiaa. Kirjoitus perustuu kirjoittajan uskomuksiin. Abstracti: Memetiikka tutkii meemien välittymistä ja perustuu analogiaan evoluutioteorian suhteen. Evoluutio taas toimiakseen vaatii, että biologinen eliö kopioi omaa perimäänsä. Mikäli biologinen eliö ulkoistaa kopioimisensa fenotyyppi koneellem, johtaa tämä siihen että, perinteinen evoluutiteoria ei enää vaikuta eliöön. Meemit eivät voi itse kopioida itseään jolloin...

Open post

Poikkeuksellisen hyvin säilynyt villasarvikuono löydetty Jakutiasta

Pohjoisen Jäämeren rannikoilta ja Siperian ikiroudan alueelta löytyy toisinaan enemmän tai vähemmin hyvin säilyneitä jääkauden aikaiseen megafaunaan kuuluneiden eläinten jäännöksiä. Viimeksi on löytynyt villasarvikuono, jolla on jäljellä mm. turkkia ja sisäelimiäkin, kertoo RT. ”Sarvikuono löydettiin Tirekhtyakh-joen alajuoksulta tämän vuoden elokuussa”, tutkija Valeri Plotnikov kertoi paikallisen uutistoimiston Yakutia 24:n mukaan. ”Ruho tuli näkyviin rantatörmän kulumisen...

Open post

Bryan Sykes, 09.09. 1947-10.12. 2020: Elämäntyö meidän alkuperämme parissa

DNA-molekyylin kaksoiskierre-rakenteen ymmärtäminen vuonna 1953 ei merkinnyt etsimisen päättymistä, vaan kokonaan uuden tuntemattoman löytämistä. Tieteelle avautui mahdollisuus ymmärtää, miten eliö saa ominaisuutensa, ja miten ne periytyvät uusille eliö-sukupolville. Näiden perimälinjojen seuraaminen sukupolvesta toiseen, sekin oli tulossa mahdolliseksi.  Nykypäivän tiede on jo pitkällä silloin avautuneiden näköalojen tutkimisessa, ja tähän murrokseen ajoittuu brittiläisen Bryan Sykesin elämäntyö....

Open post

Suomen ja Venäjän kaupan potentiaalista kertoo apulaisprofessori Vladimir Nikolajev

Pietarissa toimivan RANEPA-yliopiston yksikön apulaisprofessori, taloustieteen tohtori Vladimir Nikolajev vastasi Extran kysymyksiin Venäjän ja Suomen välisen kaupankäynnin mahdollisuuksista, ja eräistä muista talousnäkymistä. Extrauutiset: Millainen voisi olla Suomen ja Venäjän kaupan potentiaali ilman EU-Venäjä-skismaa? Tal.tri Vladimir Nikolajev:  Suomen talous on perinteisesti voimakkaasti riippuvainen itänaapuristaan, ei pelkästään hyödykkeiden vaihdossa. Mutta nykyisessä tilanteessa joko pakkorajoitukset estävät ystävällisiä...

Open post

Traumatisoitunut persoonallisuus väkivaltaisen käyttäytymisen takana, neuropsykologin radikaali näkemys

Viimeaikaisten rikosuutisten ja uusrikollisuuden tarkastelun yhteydessä on tullut mainituksi kysymyksenasettelu henkilön traumatisoitumisesta jonkin aiemman kokemuksen, esm. sotaan osallistumisen, seurauksena. Kehityspsykologin ja neuropsykologin James w. Presscottin mukaan ilmiö, trauman ja rikollisen käyttäytymisen korrelaatio, on todellinen ja sillä on syvät juuret ihmiskunnan menneisyydessä ja kulttuuriperinnössä. Julkaisemme hieman lyhennettynä kehitys- ja neuropsykologi James W. Prescottin seikkaperäisen tarkastelun...

Open post

Tutkimus: Maahanmuuton vastustaminen ei korreloi huonon sosioekonomisen aseman kanssa

Suomalaisten 18-29 -vuotiaiden ”suvaitsevaisuutta” t. maahanmuuttoasennetta tutkittiin Helsingin Yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Tulokset näyttivät joidenkin mielestä yllättävästi vahvimman maahanmuuttokriittisyyden sijoittuvan paremmin toimeentuleviin piireihin. Vastoin vakiintuneita käsityksiä maahanmuuton voimakkaimmat vastustajat eivät ole heikossa asemassa olevia köyhiä tai työttömiä, vaan monen mittarin mukaan kaikkein etuoikeutetuimpia henkilöitä. (tutkimusraportti) Tiedot on kerätty keväällä 2015. Extrauutisille tutkija Rasmus...

Open post

Kaksi asteroidia on ohittanut maan tänään läheltä, huomenna tulee pari lisää

Epäsäännöllistä tai huonosti tunnettua rataa pitkin aurinkoa kiertävät taivaankappaleet, asteroidit, komeetat ja meteoriitit, saattavat joskus pyyhkäistä läheltä maata. Osumat ovat tuiki harvinaisia, mutta yksi sellainen tappoi dinosaurukset sukupuuttoon. Asteroidit ovat planeettaa pienempiä kappaleilta, joiden rata on usein jonkinverran epävakaa, koska ne usein kiertävät aurinkoa hyvin elliptistä rataa, ja isommat planeetat voidat painovoimallaan aiheuttaa radan...

Open post

Neanderthalin ihmiset tekivät taidetta

Mielikuva Euroopassa jääkauden aikana asuneiden homo sapiens neanderthalensis -ihmisten alkeellisuudesta verrattuna nykyihmisiin sai uuden kolhun tutkijoiden tunnistaessa eräitä luolamaalauksia neanderthaleiden tekemiksi. Uudet tiedot päivittävät käsityksemme kielen ja tietoisuuden alkuvaiheista, ja ihmistymisemme aikataulusta. Tarkastelemme ensin, keitä nämä taiteilijat olivat, ja mistä he tulivat: Nykyisen käsityksen mukaan homo sapiens neanderthalensis -alalaji irtautui ihmisen suvun päähaarasta, -siis...

Scroll to top