Open post

JHL:n tukilakko pysäyttää junien huollon ja työt ratapihoilla

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työtaistelua lakolla, joka vaikuttaa merkittävästi rautateiden tavaraliikenteeseen. JHL:n tukilakko sulkee tavaraliikenteen ratapihat 19. marraskuuta. Junien kunnossapito on lakossa 20. marraskuuta. Lakko on valtakunnallinen. JHL ryhtyy marraskuussa tukilakkoon, jolla halutaan vauhdittaa PAU:n ja Paltan neuvotteluita Postin työehdoista. JHL vastustaa Postin suunnittelemia heikennyksiä työehtoihin. Postin...

Open post

JHL lakkoon myös Raumalla

JHL uuteen lakkoon Raumalla: Kaupunginhallitus vähät välittää kaupungin työntekijöistä JHL vastustaa Rauman ulkoistamisia, jotka heikentäisivät työehtoja ja johtaisivat irtisanomisiin. JHL:n jäsenet ovat Raumalla lakossa 7.–8. marraskuuta. Rauman kaupunginhallitus päätti tiistaina 5. marraskuuta polkea kaupungin työntekijöiden työehtoja. Hallitus hyväksyi osaltaan kaupungin epäreilut ulkoistamissuunnitelmat. Rauma aikoo ulkoistaa sosiaali- ja terveystoimen ruoka- ja puhtauspalvelut. JHL vastustaa ulkoistamisia,...

Open post

Turun Arkea ja JHL tukkanuottasilla – järjestölliset toimet todennäköisiä

Arkean neuvotteluhaluttomuus on ajamassa JHL:n järjestöllisiin toimiin Turussa. JHL ja Arkea ovat neuvotelleet työehdoista viikkoja, mutta neuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL valmistautuu vauhdittamaan Arkean työehtoneuvotteluita järjestöllisillä toimenpiteillä. Liitto kertoo tarkoista suunnitelmistaan pian. JHL ja Arkea ovat neuvotelleet työehdoista 14. lokakuuta alkaen, mutta neuvottelut eivät ole edenneet. JHL ei voi suostua...

Open post

JHL vaatii Raumaa perumaan ulkoistamissuunnitelmat kokonaan

Rauman kaupunki perui suunnitelmansa ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoistamisista osittain. JHL vaatii perumaan ulkoistamissuunnitelmat kokonaan. Vahva ja vakaa Rauma -ohjausryhmä on 24.10.2019 kokouksessaan päättänyt esittää kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimialan ruoka- ja puhtauspalveluiden ulkoistamista liikkeenluovutuksella vuoden 2021 alusta. Muilla toimialoilla ruoka- ja puhtauspalvelut ehdotetaan säilytettäväksi nykyisellään kaupungin oman toimintana. JHL on hämmästynyt, että kaupunkiin aiotaan tällä...

Open post

JHL: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä rikkoo lakia

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) on tyrmistynyt tavasta, jolla Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä rikkoo YT-lakia. Yhtymän YT-neuvottelut päättyivät lokakuussa isoihin irtisanomisiin. Työnantaja ei kertonut luottamusmiehille ajoissa, keitä mahdolliset irtisanomiset koskevat. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on rikkonut räikeästi yhteistoimintalakia tämän syksyn YT-neuvotteluissa. Se on aivan selvää. Työnantajan pitää YT-neuvotteluiden päätyttyä kertoa luottamusmiehille, keihin irtisanomiset kohdistuvat. JHL:n edustajat on pidetty...

Open post

JHL: Palveluista on tullut monessa kunnassa huutokauppatavaraa

Lukuisat ulkoistamissuunnitelmat ja työehdoilla kikkailu vähentävät jo julkisen sektorin vetovoimaisuutta. Kilpailukykyä ei lisätä palkkoja dumppaamalla, ammattilaiset tarvitsevat aitoa arvotusta tärkeälle työlleen, JHL:n toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen sanoo. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen kummastelee kunnissa levinnyttä intoa mittaviin palveluiden ulkoistuksiin ja työehtojen heikentämiseen. Esimerkiksi Rauma suunnittelee jättiulkoistusta ruoka- ja puhtauspalveluissa, ja Turun omistama kiinteistö-...

Open post

Turun kaupungin omistama yhtiö ottamassa mallia postilta – työntekijät taas kärsijöinä?

Turun kaupungin omistaman kiinteistö- ja ruokapalveluyhtiö Arkea Oy ilmoitti 27.9.2019 vaihtavansa tuhannen työntekijän työehtosopimukset halvempiin. Ilmoituksen mukaan yhtiössä noudatettu AvainTES-työehtosopimus vaihtuu matkailu- ja ravintolapalvelut (MaRa) työehtosopimukseen ja Kiinteistötyönantajien (KITA ry:n) työehtosopimukseen. Kuvitteleeko yhtiö, että vaikeasta tilanteesta voi nousta omaa henkilöstöä kurittamalla? Arkean suunnitelmat ovat täydellisen lyhytnäköisiä ja moraalittomia. Ajatteleeko Arkea laittavansa pienipalkkaiset ammattilaiset maksamaan...

Open post

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksesta sopu, koskee myös lääkärikoptereita

Yksityisen ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat yksimielisiä työehtosopimuksen soveltamisalasta. Työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet toteavat, että työehtosopimuksen soveltamisala koskee ensihoitajien työsuhteita riippumatta siitä, missä ensihoitopalvelu- tai siirtokuljetustyö tapahtuu. Näin ollen työehtosopimusta sovelletaan myös ilmassa ja merellä tapahtuvaan ensihoitopalvelu- ja siirtokuljetustyöhön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lääkärihelikoptereissa työskentelevien ensihoitajien työsuhteissa noudatetaan työehtosopimusta. Ensihoitopalvelualan työehtosopimus on yleissitova, joten myös...

Open post

SAK yhä tyytymätön hallituksen lakiesitykseen irtisanomissuojasta

SAK:n hallituksen kanta on, että esitystä uudeksi työsopimuslaiksi valmistellaan kolmikantaisesti, siis työntekijöiden, työnantajien ja hallituksen kesken. SAK edellyttää myös, ettei nykyiseen lakiin sisältyviä epäasiallisen irtisanomisen perusteita huononneta työntekijän vahingoksi SAK:n hallitus arvioi tänään maan hallituksen antamaa esitystä. Se sisältää ajamiamme asioita, kuten yrityksen henkilöstömäärän poistaminen irtisanomisen perusteista, lyhennys työttömyysturvan karenssiaikaan ja kolmikantainen valmistelu aktiivimallin...

Scroll to top