Open post

Kiina lopettamassa syntyvyysrajoitus-politiikkaansa vuodesta 2025 alkaen

Kiinan neljäkymmentä vuotta harjoittama yhden-kahden lapsen politiikka on tulossa tiensä päähän: Nyt meneillään olevan talouden viisivuotissuunnitelman jälkeen suunta saattaa muuttua kokonaan, kertoo lehden siteeraama raportti. Kiina saattaa poistaa kokonaan lapsien lukumäärään kohdistuvan rajoituksen nykyisen viisivuotisen taloussuunnitelman loppuessa vuonna 2025  maan syntyvyyden laskiessa neljänä peräkkäisenä vuotena:  Vuodesta 2016 vuoteen 2020. Näin kerrotaan The Wall Street Journalin...

Open post

Onko Suomen ev. lut. kirkko mennyttä – jäsenmäärä laskee kiihtyvää tahtia

Vuoden 2018 lopussa vain hiukan reilu 69 % suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Vielä 1980-luvulla, ennen EU-aikaa,  yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen. Suomen väkiluku oli vuoden 2018 lopussa tilastokeskuksen tietojen mukaan 5 517 919. Kirkon tilastotietojen mukaan ev. lut. seurakunnan jäseniä heistä oli 3 848 191. Päätimme tilastojen avulla selvitellä mistä muutos voisi...

Scroll to top