Open post

Lauantain sateet nostivat Pohjanmaan jokien vedenpintaa uudelleen

Päättyneen viikon sateet olivat nostaneet länsirannikon joet tulvakorkeuksiin jo kolmatta kertaa tämän syksyn aikana, mutta perjantaina nollan alapuolelle laskeneet lämpötilat hidastivat nousua, kunnes lauantain sateet antoivat tulvimiselle uutta puhtia. Syystulvat ovat lämpimien syksyjen ilmiö, ja viikolla onkin saatu runsaita sateita etenkin Pohjanmaalle. Vedenpinnat ovat olleet korkealla Perhonjoessa, Lapuanjoessa ja Kyrönjoessa. Vettä on ollut pelloilla,...

Open post

Leuto talvi lisäsi Saaristomeren fosforikuormaa, hajapäästöt eivät ole muutenkaan hallinnassa

Suomen vuonna 2010 asettama tavoite Saaristomeren tilan parantamisesta vuoteen 2020 mennessä näyttää jäävän tavoittamatta. Edelliseen arviointiin, vuodelta 2013, verrattuna Saaristomeren tila on huonontunut, pääosin tasolle tyydyttävä. Merialueita, joita kuvaisi määrite ”hyvä”, ei Saaristomerellä ole enää lainkaan. Sisäsaaristossa ja rannoilla löytyy jopa hyvin huonotilaisia kohteita. Päättyvän talven vähälumisuus ja vesisateisuus ovat osaltaan pitäneet fosforiarvot korkealla:...

Open post

Suomen ympäristökeskus selvitti kahden Saaristomerellä uponneen hylyn öljyriskejä

Suomen ympäristökeskus tutki tällä viikolla merentutkimusalus Arandan avulla kahta Saaristomerellä 1980-luvulla uponnutta alusta niiden öljyriskien takia. Hylyt makaavat 30-40 metrin syvyydessä keskellä Kihdin selkää, ja muodostavat öljypäästöuhan herkälle saaristoluonnolle. Tutkimusalus ARANDA lähdössä Saaristomerelle 18.11.2019 kuva: Jorma Rytkönen Hylyt sijaitsevat Ahvenanmaan maakunnan puolella ja ne on listattu Ahvenanmaan maakunnan öljyntorjuntasuunnitelmassa ongelmahylyiksi. Nyt toteutetun kartoituksen tavoitteena...

Open post

Kansainvälistä maisemapäivää juhlistetaan valokuvakilpailulla

Kansainvälistä maisemapäivää vietetään sunnuntaina 20.10.2019. Tänä vuonna maisemapäivällä halutaan kiinnittää huomiota erityisesti veden arvoon maisemassa. Myös veden puuttuminen voi herättää ajatuksia. Kansainvälisen maisemapäivän teemaan on valmistauduttu jo etukäteen syyskuussa alkaneella valokuvakampanjalla, jossa on keskitytty veden rooliin arjen maisemissa. Kampanja huipentuu kansainvälisenä maisemapäivänä 20. lokakuuta valokuvakilpailuun, jossa voittajat palkitaan kirjapalkinnoin. Onpa vesi arkimaisemassasi sitten lätäköinä,...

Open post

Peltojen vesistövaikutuksien vähentämiseen tarvitaan useita menetelmiä

Peltoviljelyn ravinnevirtojen hallinta on monista osatekijästä muodostuva kokonaisuus, jossa yhdellä kuormitusta vähentävällä tekijällä ei ole ratkaisevaa roolia. Juuri päättynyt Kiertovesi-hanke toi uutta tietoa peltoviljelyn ravinnevirroista ja ravinteiden kulkeutumisesta vesistöihin sekä ravinnekuormituksen hallinnasta. Hankkeessa arvioitiin maatalouden nykyistä vaikutusta ympäristön tilaan sekä vesienhoidon tavoitteiden saavuttamista tarkastelemalla vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia neljällä pilottialueella ja malliarvioiden avulla koko Suomen peltoalalla....

Scroll to top