Open post

Greenpeace: ”EU:n Vihreä Siirtymä vaarantaa maailman ja Euroopan ruokaturvan”

Eurooppa pistää Vihreän Siirtymän nimissä 3,7 miljoonaa tonnia vehnää liikenteen biopolttoaineisiin vuodessa maaliskuun lopussa julkaistun Greenpeacen teettämän tutkimuksen mukaan. Se tarkoittaa, että Euroopan Unionin maiden kansalaiset tankkaavat autoihinsa 15 miljoonaa leipää joka päivä. Saman tutkimuksen mukaan tämän ympäristölle turmiollisen ja Suomen valtiovarainministeriön tammikuisen ympäristöministeriölle antaman lausunnon mukaan äärettömän kalliin politiikan lopettaminen EU:ssa lieventäisi 20 %:lla Ukrainan sodan...

Open post

USA ei kykene lopettamaan ydinvoimaloidensa tarvitsemaa uraanipolttoaineen tuontia Venäjältä USA:n Vihreän siirtymän vuoksi

USA lopetti raakaöljyn tuonnin Venäjältä, koska Venäjän tuonnin osuus oli vain 3 %. USA ei kykene teknologiauutissivustolla puolitoista viikkoa sitten julkaistun artikkelin mukaan lopettamaan uraanipolttoaineen tuontia Venäjältä. Venäjän valvoman (=Rosatom) uraanin-tuonnin osuus on 50 %. Venäjältä tuotavasta uraanipolttoaineesta luopuminen nostaisi yhdysvaltalaisten kuluttajien sähkön hintaa voimakkaasti, koska venäläinen uraani on halpaa. USA:ssa Venäjältä tuodulla uraanipolttoaineella katetaan...

Open post

Apulaispormestari Anni Sinnemäkeä vastaan ei nosteta syytettä epäiltyä virkavelvollisuuden rikkomista koskevassa asiassa

Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi todennäköisiä syitä sen tueksi, että Sinnemäki olisi syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen tai sen tuottamukselliseen tekomuotoon osallistumalla esteellisenä rakennuksen poikkeuslupakäsittelyyn. Apulaispormestari Anni Sinnemäki (Vihreät) osallistui vuonna 2018 Helsingin Meilahdessa sijainnutta rakennushanketta koskevaan poikkeuslupakäsittelyyn, ja alueen asemakaavan muutosta koskevan asian käsittelyyn. Poliisi on sille tehdyn tutkintapyynnön perusteella suorittanut esitutkinnan sen selvittämiseksi, onko apulaispormestari...

Open post

Ministeri Emma Kari kertoo ilmastotoimista (SUORA 14:30)

Hallitus on tehnyt päätökset taakanjakosektorin ilmastotoimien vahvistamisesta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kertoo ilmastotoimien kokonaisuudesta tiedotustilaisuudessa. (Kuva: Eduskunta) Ministeri Kari avasi mainitsemalla Suomen huoltovarmuuden, mutta jatkoi hiilineutraalius-tavoitteesta vuoteen 2035. Hiilineutraali hyvinvointivaltio tuli mainituksi. Ilmastolaki 2 on tulossa, kertoi ministeri. Tilanteisiin, joissa polttoaineiden hinnat nousevat voimakkaasti, on tulossa tukimalli. Sähköautojen latausinfraa vahvistetaan. Ministeri mainitsi myös monta...

Open post

Vihreiden 40 vuotta sitten virittämä energiamiina laukesi viime kesän lopussa ja mahdollisti lopulta Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan

Eurooppa astui vihreiden 40 vuotta sitten virittämään energiamiinaan, kun Euroopan energiakriisi alkoi viime syyskuussa. Maakaasusta oli tullut niukkuushyödyke Maakaasun hinta lähti tuolloin jyrkkään nousuun. Maakaasusta oli tullut niukkuushyödyke Euroopassa, kun kivihiililaitoksia oli EU:n Vihreän siirtymän nimissä suljettu ja kivihiiltä oli korvattu maakaasulla sähköntuotannossa sen kivihiiltä pienempien hiilidioksidipäästöjen vuoksi. Vuoden 2021 aikana Euroopan komissio kehotti myös...

Open post

Turvekoneiden romutus Kihniössä ja Luoteis-Englannin Lancashiren fräkkäyskaivojen sementointi – Mikä niitä yhdistää?

Parkanon, Karvian ja Kihniön paikallislehti Yläsatakunta uutisoi 28.02: ”Riikonen Group aloittaa turvekoneiden romutuksen Kihniössä koeluontoisena toimintana.” Kihniön tekninen lautakunta hyväksyi yhtiön jättämän ilmoituksen toiminnasta, joka voi alkaa 12. maaliskuuta. Suomessa – kiitos vihreän energiapolitiikan – valtio maksaa turvekoneista ”tapporahaa”, sitä enemmän, mitä uudempi kone poistetaan käytöstä. Traktoreita romutustuki ei koske. The Times lehti 7.3. uutisoi:...

Open post

Hallitus esittää: Hiilineutraalius 2035 kirjataan lakiin

Hallitus on tänään hyväksynyt lakiesityksen, jossa Suomen vuoteen ajoittuva 2035 hiilineutraalisuustavoite kirjataan uuteen ilmastolakiin. Lain on tarkoitus astua voimaan 1. heinäkuuta. Ilmastolaki, sisältäen hiilineutraaliustavoitteen ja sekä kansainväliset että EU-tason ilmastotavoitteet, sitoo voimaan astuttuaan hallituksia yli vaalikausien. Ilmastolailla ilmastotyö jatkuu vaalikausien yli ”Ilmastolaki on pysyvimmän jäljen jättävä hallituksen ilmastopäätös. Sillä varmistetaan, että hiilineutraaliustavoite 2035 säilyy ja...

Open post

On aika suhtautua energiaan vastuullisesti – Vihreä energiavastuuttomuus on heitettävä syrjään

Ympäristöministeri Emma Karin kuin käärmettä pyssyyn ajama biopolttoaineiden sekoitusvelvoitteen nosto, vaikka valtiovarainministeriö Keskipitkän aikavälin suunnitelmasta antamassaan lausunnossa kuukausi sitten tyrmäsi ajatuksen tähtitieteellisen kalliina, kertoo paljon vihreästä ajattelusta. Biopolttoaineilla EU:n taakanjakoasetuksen toimeenpano olisi vain juridista ilmastonmuutoksen hillintää, koska niiden valmistamiseen menee enemmän energiaa kuin niistä saadaan. Euroopan Unionin komission päättömän ilmastopaketin eräs järkiperäisimmistä osista on RED II direktiivin...

Open post

Vihreiden kansanedustaja ehdottaa ARA-vuokratalojen asukaskriteerien löyhentämistä turvapaikkaa tai oleskelulupaa hakevien mahduttamiseksi mukaan

Eduskunnassa oli tänään lähetekeskustelussa Vihreiden kansanedustajan lakialoite lainmuutoksesta siten, että tuettuun asumiseen valittaessa turvapaikkaa tai oleskelulupaa hakevat rinnastetaan Suomen kansalaisiin. Edustaja Inka Hopsu esittää vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:ää muutettavaksi siten, että Suomen kansalaiseen rinnasteiseksi henkilöksi luokitellaan myös turvapaikanhakijat ja oleskelulupaa hakevat. Laki korkotuesta rajoittaa ARA-vuokratalojen asukasvalintoja Nykyinen laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen...

Open post

Punamultaa syntymässä?

SDP:n ja Keskustan hallintovaliokuntaryhmät totesivat seuraavaa: Sisäministeriön kaavailut eivät ole hallituksen linja Ilta-Sanomat uutisoi 24.11.2021 sisäministeriön kaavailevan oleskelulupaa tuhansille kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille. Sisäministeriö on lehden mukaan käynnistänyt selvityksen, jossa hahmotellaan oleskeluluvan myöntämistä vuosina 2015-16 tai tätä aiemmin saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat olleet maassa pitkään ilman oleskelulupaa. SDP:n ja Keskustan valiokuntaryhmät eduskunnan hallintovaliokunnassa toteavat, että sisäministeriön...

Scroll to top