Donald Trumpin suunnitelma, miten saada radikaalit teoriat pois kouluopetuksesta

Yhdysvaltain 45. presidentti Donald Trump kirjoitti amerikkalaiselle konservatiivilehdelle näkemyksistään kouluopetuksen suhteen. Julkaisemme otteita.

”Ehdokkaana ollessaan  Joe Biden piti ykköslupauksenaan ”yhdistää” Amerikka. Nyt, ensimmäisinä kuukausinaan presidenttinä, hänen ykkös-prioriteettinsa on ollut jakaa maamme rodun ja sukupuolen perusteella joka käänteessä.

Ei ole selkeämpää esimerkkiä kuin Bidenin hallinnon uusi pyrkimys indoktrinoida Amerikan koululaisia ​​joillakin kaikista myrkyllisimmistä ja Amerikan vastaisimmista teorioilla mitä voi kuvitella. Amerikkalaisten on elintärkeää ymmärtää, mitä tämä aloite voi aiheuttaa, mikä ajaa sitä, -ja mikä tärkeintä: Miten voimme pysäyttää sen.

Vuosikymmenien ajan, Amerikkaa syyttävä Vasemmisto on armottomasti edistänyt näkemystä Amerikasta, joka asettaa historiamme, kulttuurimme, perinteemme ja perustamisasiakirjamme (kirjaimellinen käännös ”founding documents”, tarkoittanee ”periaatteemme”) mahdollisimman negatiiviseen valoon.

Nyt, viime vuosien aikana, tämä syvästi luonnoton tavoite on kuitenkin edennyt siitä, että kertoivat lapsille että heidän historiansa on paha, siihen että kertovat amerikkalaisille että he itse ovat pahoja.

Luokkahuoneissa kautta koko maan, opiskelijoihin kohdistuu uusi opetussuunnitelma, joka on suunniteltu aivopesemään heidät naurettavalla vasemmistolaisella dogmalla, joka tunnetaan nimellä ”kriittinen rotuteoria” (critical race theory). Keskeinen fakta tässä vääristyneessä opissa on, että se on täysin vastakkaista kaikelle, mitä minkä tahansa väriset normaalit amerikkalaiset haluaisivat opettaa lapsilleen.

Sen sijaan, että auttaisi nuoria huomaamaan, että Amerikka on suurin, suvaitsevin ja kyvykkäin kansakunta historiassa, se opettaa heille että Amerikka on systemaattisesti paha ja että kansakuntamme sydämet ovat täynnä vihaa ja pahuutta.

Tämä on hyvin kaukana Martin Luther King Jr:n kaunista unelmasta – että meidän lapsemme ”eivät tulisi arvioiduksi ihon värinsä, vaan luonteensa perusteella”. -Vasemmiston ilkeä uusi teoria saarnaa, että ihmisten tuomitseminen heidän ihonsa väri on todella hyvä idea.

Että opettaisi jopa vain yhdelle lapselle tämänkaltaisen erottelevan viestin, se olisi psykologista hyväksikäyttöä. Indoktrinoida (piilovaikuttaa) lasten sukupolvia näillä äärimmäisyys-ideoilla, se ei ole vain moraalitonta -se on kansallisen itsemurhan ohjelma. Kuitenkin tämä on juuri sitä mitä Bidenin hallinto hyväksyi äskettäin julkaistussa asetuksessa, jonka asettaa kriittisen rotuteorian vaikuttamaan  amerikkalaisten koululaisten opetussuunnitelmaan.

Tämä sen se mitä Bidenin hallinto haluaa opettaa Amerikan lapsille

Opetusministeriön sääntö perustuu Bidenin ensimmäisenä virkapäivänään allekirjoittamaan toimeenpanoasetukseen. Bidenin käsky kumosi antamani asetuksen, jonka tein estääkseni näiden turmeltuneiden teorioiden liittämisen liittovaltion työntekijöille tarkoitettuun työvoimakoulutukseen.

Onneksi, suurin osa amerikkalaisista vastustaa tätä hulluutta. Vasemmisto on päässyt sen kanssa vain tähän asti, koska riittävän monet vanhemmat eivät ole kiinnittäneet siihen huomiota ja puhuneet siitä. Mutta asiat ovat nopeasti muuttumassa: Loudoun Countysta Virginiassa Cupertinoon Kaliforniassa lasten vanhemmat ovat alkaneet antaa äänensä kuulu Vasemmisto kulttuurivallankumousta vastaan (against the left-wing cultural revolution). Se mitä he tarvitsevat nyt, on suunnitelma sen lopettaa se välittömästi.

Tässä ovat uudistukset, joita kaikkien amerikkalaisten huolestuneiden vanhempien tulisi vaatia

Ensiksi, jokaisen osavaltion lainsäätäjän tulisi kieltää veronmaksajien dollarien päätyminen mihin tahansa koulupiiriin tai työpaikalle, joka opettaa kriittisen rodun teoriaa, joka rikkoo olemassa olevia syrjinnänvastaisia ​​lakeja. Viime vuonna antamani toimeenpanomääräyksen innoittamana Florida, Texas, Pohjois-Carolina, Oklahoma ja muut osavaltiot ovat jo ottaneet askelia säätääkseen tämänkaltaisia lakeja. Sen täytyy tapahtua kaikkialla -ja kongressin tulisi säätää saman tien liittovaltion laki.

Toiseksi, jokaisen osavaltion tulisi perustaa oma 1776-comissionsa tutkiakseen julkisen koulun opetussuunnitelman ja varmistaakseen, että opiskelijat saavat isänmaallista, Amerikka-myönteistä koulutusta -eikä heille opeteta, että Yhdysvallat on paha kansakunta.

Kolmanneksi, vanhemmilla on oikeus tietää tarkalleen, mitä heidän lapsilleen opetetaan. Viime vuonna monilla vanhemmilla oli mahdollisuus kuunnella säännöllisesti luokissa tapahtuvaa opetusta ensimmäistä kertaa, etäopetuksen takia. Kun opiskelijat palaavat luokkahuoneisiin, osavaltioiden on annettava lakeja, jotka edellyttävät että kaikki opetussuunnitelmat on asetettava vanhempien saataville: Jokainen moniste, artikkeli ja lukeminen tulee julkaista online-portaalissa, jonka avulla vanhemmat voivat nähdä, mitä lapsilleen opetetaan. Sitä paitsi -monissa paikoissa- on sääntöjä estämässä oppilaita tallentamasta mitä opettajat sanovat luokassa. Valtioiden ja koululautakuntien tulisi vahvistaa ”oikeus tallentaa”.

Poliittinen indoktrinaatio karsittava pois kouluista

Neljänneksi, vanhempien täytyy organisoitua paikallisesti -kaikissa Amerikan koulupiireissä – poistamaan ”Action Civics” ja muut versiot pyrkimyksistä vääristää perinteistä kansalaistaitoa (civics education) poliittisen indoktrinaation (piilovaikuttamisen) välineeksi. Vasemmiston uusi argumentti on, että meidän ”jakautumisemme” johtuu ”kansalaisopetuksen” puutteesta. -Ongelma, jonka he aikovat korjata käyttämällä paljon uutta veronmaksajien rahaa, ja määrittelemällä uudelleen ”kansalaisyhteiskunnan” käsitteen kouluopetuksessa, aivan kuten he yrittävät määritellä uudelleen ”infrastruktuurin” merkityksen. Juuri nyt, kongressi valmistelee miljardin dollarin kustannuserää, joka tunnetaan nimellä Civics Secures Democracy Act.

Kenenkään republikaanin ei pitäisi sallia Bidenin hallinnolle käyttää miljardi dollaria tällaisiin ohjelmiin. Mikä pahinta, tosiasiallinen kansallisen historian ja kansalaisopetuksen opetussuunnitelma uhkaa tulla laillistetuksi, suunnitelma jossa osavaltiot tosiasiallisesti hyväksyvät vasemmiston amerikkalaisvastaisen opetussuunnitelman. Vanhempien on yhdistyttävä pysäyttääkseen tämä uusi liittovaltion vallankumous (power grab).

Viidenneksi, jokaisen vanhemman, joka vastustaa materiaalia mitä lapselle opetetaan julkisessa koulussa, pitäisi saada mahdollisuus vaihtaa lapsensa toiseen valitsemaansa kouluun. Hallituksella ei ole oikeutta aivopestä oppilaita vastoin heidän vanhempiensa tahtoa kiistanalaisiin ideologioihin.

Kuudenneksi, osavaltioiden on otettava takaisin opettajia valmistavien koulujen ja niiden johtoelintensä hallinta sen varmistamiseksi, etteivät he kuuntele radikalisoituneita opettajia. On selvää, että valtaosa kansakuntamme opettajista on kaikkein epäitsekkäimpiä ja upeimpia ihmisiä, mutta valitettavasti monet ovat valmistuneet äärimmäisen puolueellisista laitoksista, eivätkä edes ehkä tiedä missä määrin vasemmistolainen ideologia on läpäissyt heidän opetussuunnitelmansa. Osavaltioiden tulisi perustaa vaihtoehtoiset valmistavat laitokset, joista voi valmistua suuria opettajia, jotka tietävät miten kasvattaa koululaisissa rakkautta Amerikkaan. Koulupiirit voivat sitten asettaa etusijalle opettajat, joilla on nämä todistukset palkatessaan erityisesti englannin, historian ja yhteiskuntatieteiden opettajia.

Lopuksi, valtioiden on lakkautettava julkisten K-12-koulujen monopoli. Alun perin tarkoitus oli suojella päteviä opettajia kohtuuttoman poliittisen vaikutuksen alaiselta. Nyttemmin se on muuttunut mekanismiksi, jolla suojellaan epäpäteviä opettajia, jotka itse käyttävät tarpeetonta poliittista vaikutusvaltaa lapsiamme kohtaan. Opettajia, jotka vieraannuttavat lapset omasta maastaan, ei pitäisi suojella elinikäisesti: Heidät tulisi vapauttaa jatkamaan poliittisen aktivistin uraa.

Älä tee virhettä: Motiivi kaiken tämän vasemmistohulluuden (left-wing lunacy) taustalla on halveksia ja poistaa suurimmat esteet Amerikan perustavanlaatuiselle muutokselle. Menestyäkseen äärimmäisellä agendallaan radikaalit tietävät, että heidän on poistettava kiintymyksemme perustuslakiin, itsenäisyysjulistukseen ja ennen kaikkea amerikkalaisten identiteettiin vapaana, ylpeänä ja itseään hallitsevana kansana. Vasemmisto tietää, että jos he voivat hajottaa kansallisen muistimme ja identiteettimme, he voivat saavuttaa sen täydellisen poliittisen valvonnan johon he pyrkivät.

Kansakunta on vain yhtä vahva kuin sen henki. Lastemme puolesta, meidän on toimittava ennen kuin on liian myöhäistä.”

Donald Trump. 18.06. 2021.

Kommentti:

Donald Trumpin kuvailema ilmiö on yhtenevä sen kanssa, mitä olemme saaneet havaita Suomessa, 1970-luvulta alkaen. Pirkkalan kunnan peruskoulun hirvittävä marxismi-kokeilu, jonka valvoja toimi myöhemmin muissa yhteyksissä näyttäytynyt Pertti Arajärvi, oli varaslähtö sille mitä tapahtuu par’aikaa suomalaisille kouluopetukselle. Sellaista ideologista hömppää ei olekaan, mitä ei lapsille kouluissa tuputeta. Viimeksi hiilidioksidi lakkasi koulukirjoissa olemasta kasveille hyödyllinen ja luonnonkiertoon kuuluva kaasu. -Tämän opetusvääristymän seuraukset saattavat jopa haitata liikennettä pääkaupungissa toisinaan.

Näkökulma: Marxilaista indoktrinointia peruskoulussa jo vuonna 1973, ja pahemmaksi menee

 

9 Comments

 1. "Oikein ajattelun" opetusta tieteellisen sijaan
  20.6.2021 10:02

  Luultavasti opettajien itse tiedostamatta sekä nykyinen opetusmateriaalimme että kotitehtävämme ovat enemmän mielipidemuokkausta kuin todistettavissa olevaa tiedettä. Vastauksissa vaaditaan vaikka käyttämään vähintään 10 sanaa listalta, jossa on paljon [viher-]vassarien viljelemiä luuloja, joilta puuttuu tieteellinen perusta. Esimerkiksi:
  -Ylikansoittuminen, Väestöräjähdys,.. Katsomalla lentokoneesta alas näkee, että maa on lähes tyhjä suurkaupunkien ulkopuolella. Kyse on ahtautumisesta pienelle alueelle eikä populaation liiallisesta suuruudesta. Vääristyksellä tuetaan syntyvyyden alentamista ja aborttiteollisuutta, joilla saadaan pula eläkkeen maksajista suuntana kommunistinen diktatuuri.
  -Hiilineutraalisuus, ilmastonmuutos, kasvihuoneilmiö.. ILMU-harhautus perustuu tarkastelujakson alkupisteen valintaan siten, että teollistumista edeltäviä nykyistä kuumempia kausia ei näytetä. Ennustettu jääkiekkomailan muotoinen jyrkkä nousu ei perustu mittauksiin, vaan juuri aiheettoman pelon luonnin tarkoitukseen räätälöityyn ennustemalliin, joka ei vastaa vanhoja eikä tuoreita mittauksia. YK:n populaation harvennuksen agendoja tutkimalla löytyi myös melko suora kehotus räätälöidä tilastot tukemaan ILMU-uskoa maakohtaisesti. Tavoitteena usko yhden maailman hallituksen diktatuurin (YK versio 2) tarpeeseen keinona pelastaa maailma katastrofilta, josta ei tieteen pohjalta ole mitään merkkiä.
  Tilatun lopputuloksen tuottavan tiedebordelli-tutkimuksen valjasti politiikan välineeksi rautarouva Margaret Thatcher. Mekin ”nautimme” sen hedelmistä.

  Vastaa
 2. aivopähkinä videon aikaleimassa 16:13
  20.6.2021 10:15

  Tunnistatko TV:stä tutun henkilön? Hän esiintyy muutaman sekunnin, kun hyppäät videon aikaleimaan 16:13
  https://drcharlieward.com/time-to-wake-up-with-denise-boland-pepe/
  (liittyy jutun aiheeseen)

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   20.6.2021 11:25

   Laita mielellään linkin sisällöstä jokin briiffaus, niin lukijat tietää mihin liittyy.

   Vastaa
   1. aivopähkinä videon aikaleimassa 16:13
    20.6.2021 14:42

    Videon ko. kohdassa esiintyy Sleepy & Seniili Joe versio 2 maskin takainen näyttelijä Jim Carrey. Hän mokailee maskeroituna valtamediassa esittäen vuosi sitten sotaoikeudessa mm. maanpetoksista (ml. Ukrainan lahjonta/kiristys) tuomitun pressakandin roolia. Komedian tarkoitus on saada Joe:n äänestäjät (10%-20% aidoista äänistä) heräämään valtamediahypnoosista ilman shokkia – mutta hypnoosi onkin paljon odotettua vahvempi.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Carrey
    Joe:n roolin esitys on 2-vuorotyötä – maskeroidut Jim ja James vuorottelevat.
    https://en.wikipedia.org/wiki/James_Woods
    Valkotalon kopio puutarhoineen on Georgiassa Atlantassa Tyler Perry filmistudiolla, alue on eristetty ja vartioitu kuvauksia varten. Vartijat vahvistaneet että siellä filmataan Sleepy Joe:n esiintymisiä. Hollywoodissa on myös Castle Rock studiolla Oval Office huoneen kulissit, mutta ulkona ikkunan edessä on puiston sijaan parkkipaikka. Trumpilla on hyvä huumorintaju.

    Vastaa
 3. Obelix
  20.6.2021 13:40

  ”Salainen koulukokeilu Pirkkalassa 1970-luvulla: Sdp johti lasten marxilaista aivopesua
  Tavoitteena oli sosialistinen Suomi, selviää dosentti Jari Leskisen tuoreesta kirjasta.
  KOTIMAA 5.5.2016 00:01
  TUOMO LAPPALAINEN

  Joukko porvarillisia kansanedustajia jätti eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen huhtikuussa 1975. He vaativat hallitukselta selitystä Pirkkalassa paljastuneesta ennenkuulumattomasta kokeilusta.

  ”Julkisuutta kaihtaen ja koululaisten vanhemmilta salassa on Pirkkalan peruskoulussa kokeiltu historian opetuksessa Tampereen yliopiston psykologian laitoksen valmistamaa opetusmonistetta”, allekirjoittajat aloittivat.”

  Kysymys:

  Miksei nyt kukaan kok / kepu porvari ole julkisuudessa huolissaan Sdp / vihreiden / vasemmistoliiton johtamasta lasten marxilaisesta aivopesusta, jonka tavoitekin on niin ilmeisen selvä, luoda Suomeen rikas ja röyhkeä kommunistinen eliitti ja köyhä kansa, lue: SOSIALISTINEN SUOMI.

  Porvareita äänestävillä kansalaisilla on kyllä oikeus tietää seuraavat asiat: 1. Kutsuivatko jotkut omista marxilaiset sisään kokoomukseen ja Kepuun? Vai kävikö se 2. sitten niin päin, että marxilaiset valtasivat Kokoomuksen ja Kepun sisältä päin? En sano enkä väitä, mutta kummallista ja outoa ”Pirkkala tyylin” kompromissihaluista myötäsukaisuutta marxilaisuutta kohtaan esiintyy kyllä aivan liikaa ja silmin nähden Kokoomuksessa ja Kepussa – tavan kansalaisten tappioksi.
  Nähtäväksi jäänee löytyykö Kok / Kepun kaapista riittävän isoa harjaa ja ko. puolueista riittävän voimakastahtoista harjaajaa – vai onko peli sillä osastolla jo hävitty?

  Vastaa
  1. Kalergi-suunnitelma
   20.6.2021 16:57

   Kokoomusta johtavat rappioliberaalit maanpetturit, joiden tavoitteena on tuhota suomalainen kansallisvaltiomme kehitysmaalaisten barbaarien invaasion alle.
   Syksyllä 2015 silloinen kokoomukselainen sisäministeri PettUri Orpo otti avosylin vastaan n. 30000 kehitysmaalaista ”parempaa elintasoa” tavoittelemaan tullutta, 80-prosenttisesti nuorta miestä – mukamas hädänalaisia pakolaisia, joista osa kieli-, luku- ja kirjoitustaidottomina on meillä täysin työmarkkinakelvotonta joukkoa ja tulee elämään loppuikänsä anteliaalla suomalaisella sosiaaliturvalla.
   Toinen kokoomuksen aiempi sisäministeri Mykkänen puolestaan kävi alekirjoittamassa marraskussa 2018 Marokon Marrakechissa maanpetoksellisen GCM-sopimuksen, jonka tarkoitus on taata kehitysmaalaisten barbaarien kuten islamistiterroristien vapaa invaasio Eurooppaan eli mm. Suomeen.

   Kansallisvaltioiden tuhoaminen helpottaa planeettamme rikollisen ”eliitin” tavoiteena olevan Uuden maailmanjärjestyksen tyrannian toteuttamista.
   Tuon rikollisen ”eliitin” 1950-luvun Bilderberg-kokouksissa pystyttämä EU-diktatuuri on sen eräs esiaste.

   Vastaa
   1. Demarit ja Barcelona Declaration 1995
    20.6.2021 22:06

    Pitää paikkansa. Vuonna 1995 SDP:n eliitti nosti invaasion kytkintä Barcelonan kokouksessa, jossa Euroopan johtajat hyväksyivät öljyherrojen lahjukset ja avasivat portit invaasiolle juhlallisella sopimuksella ”Barcelona Declaration”. Marine Core Intelligence perustaja, Ex-CIA Robert David Steele paljasti, että öljy-Heikit pelkäsivät joutilaita massojaan ja tarjosivat lahjukset tyhjäntoimittajien virran avaamisesta Eurooppaan. Lahjukset kelpasivat. Kalliiksi on tullut veronmaksajille 25 vuodessa se verorahoilla maksettu Barcelonassa pörrästys, kun maanpetosta edelleen jatketaan.

    Vastaa
 4. juha II
  20.6.2021 14:05

  Houraileva Biden on luomassa Ameriikasta samanlaisen kommunistisen diktatuurin kuin Kiinastakin. Unohtamatta tietenkään sitä, että myös EU näkee ”märkiä unia” samanlaisesta totalitaristisesta valvontayhteiskunnasta, jossa jopa joka ainut ”täysistunto” WC:ssä rekisteröityy ”pilveen” , josta sitten psykopaatti perverssit maailman mahtavat saavat tallentaa tuikitärkeisiin tiedostoihinsa. Luodakseen niinkin suuren ihmeen kuin pierivän androidin, joka ei sitten muuta ”tunne-elämää” tarvitsekkaan. Mutta erityisen haastavaa kullan kalliissa projektissa on, että se pierii ”oikeasta” päästä, sillä kaikki järki-ihmiset on aikaa sitten teurastettu erittäin sivistyneellä ja kultivoidulla tavalla ampumalla niskaan kun eivät piikkiinkään kuolleet!

  Vastaa
  1. Ehkä se piikkikin
   20.6.2021 15:41

   Piikki saattaa niittää paljon luulojamme enemmän. CDC (ehkä jenkkien THL vastine) vaikuttaa tuhonneen 150 000 rokotekuolemaa rokotteiden sivuvaikutusten tietokannasta VAERS, johon oma-aloitteiset katujat ja kuolleiden omaiset voivat yleensä lääkärinsä avulla rekisteröidä havaitsemansa rokotteiden sivuvaikutukset. Kuolemantapausten raportteja havaittu katoavan rekisteristä ja samalle poistetun raportin id-numerolle ilmestyy sisällöltään eri raportti, jossa uhri ei kuollut. Rekisterin arvioidaan kattavan max 10% ikävistä tapauksista ja loput jäävät raportoimatta passiivisuuden/tietämättömyyden vuoksi tai kuolemansyyksi ilmoitettu esim. mielikuvitusvirus-19 ja omaiset uskoneet siihen. Eiköhän jenkkejä/kanadalaisia epäilytä, että lääkärit saavat bonusta piikeistä ja ilmaiselle piikille houkutellaan paikasta riippuen pääsyllä US $ 1000 000 arvontaan, ilmaisilla ranskanperunoilla, burgerilla, donitseilla, marijuana joint:illa ja Kanadassa lapset ilman vanhempia palkitaan piikistä jäätelöllä? Olisiko lahjonta tarpeen, jos aineen olisi havaittu suojaavan oikeasti ja ilman vakavia riskejä? Onko suurin osa lääkäreistä lisenssin menettämisen uhalla eli työttömyydellä kiristettyjä tai lahjottuja tai aivopestyjä?
   https://prepareforchange.net/2021/06/18/cdc-removes-150k-deaths-from-vaers-system-vaccine-genocide/

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top