Eduskunnan istunnossa 14.11 mm. osallistuuko Suomi NATO:n mukana Irakin operaatioon (LIVE)

Eduskunnan istunnossa on tänään harvinaisen paljon mielenkiintoisia asioita, ja verkkolähetystä kannattaa seurata nyt, jos ei ole aiemmin kiinnostunut. Pelkkä äänestäminen ei ihan riitä, -on hyvä seurata mitä edustajat tekevät.

Tänään esilläolevat asiat koskettavat kansalaisten arkielämää, kuten mm. kysymys polttoaineen ja energian verotuksesta. Hallituksen esityksellä Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin Puolustusliiton (NATO:) koulutusoperaatioon Irakissa saattaa olla pidemmälle ulottuvia turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Passiivinen kansalainen huomaa liian myöhään, että häntä koskevaa päätöstä on tehty täysin julkisesti ja näkyvästi jopa vuosien ajan. Kun uudet pykälät sattuvat arkipäivään, on jo liian myöhäistä vaikuttaa.

Helsinkiläiset voivat seurata asioiden käsittelyä eduskunnan lehteriltä, meille muille on verkkolähetys:


Videointi: Eduskunta ja DC Events Oy

Poimintoja esityslistalta mainoksen jälkeen.

Eduskunnan päiväjärjestyksestä poimittua, ke 14.11.2018:

 • Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä.
 • Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit: Sosialidemokraatit, perussuomalaiset, vihreät, vasemmisto, ruotsalaiset ja kristilliset esittävät kukin oman versionsa.
 • Lakialoite laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 9 §:n muuttamisesta. Päivi Räsänen kd ym
 • Lakialoite laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Sari Essayah kd ym.
 • Lakialoite laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n muuttamisesta. Antero Laukkanen kd ym.
 • Lakialoite laiksi vanhusasiainvaltuutetusta ja laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 24 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym
 • Lakialoite laiksi kansaneläkelain 19 §:n muuttamisesta. Antero Laukkanen kd ym
 • Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Peter Östman kd ym
 • Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. LeenaMeri ps ym.
 • Lakialoite laeiksi raskaan liikenteen tienkäyttömaksuista ja ajoneuvoverolain 27 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 47 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
  Lakialoite. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta. eena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 121 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi arpajaislain muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 20 §:n muuttamisesta. Leena Meri ps ym.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttamisesta. Hallituksen esitys.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain ja julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys.
 • Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017. Valiokunnan mietintö.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain sekä rikosrekisterilain 4 a ja 7 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys / Valiokunnan mietintö.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta. Hallituksen esitys / Valiokunnan mietintö.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen osallistumisesta Pohjois-Atlantin liiton johtamaan koulutusoperaatioon Irakissa Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton välillä kirjeenvaihdolla tehtävän sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Hallituksen esitys / Valiokunnan mietintö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top