Eduskunnan kyselytunti torstaina 07.02

Eduskunnan kyselytunnilla luvassa värikästä keskustelua, luultavimmin sote-asiat puhuttavat edelleen.

Lähetekeskustelussa myös Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Sipilän hallitus haluaa, että Uudistuksen myötä Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnon menoja katettaisiin pääasiassa valtion tilinpäätökseen perustuvalla vuotuisella tasoitusmäärällä sekä ehdotetulla verotasoituksella. Lisäksi mahdollisuus harkinnanvaraisen ylimääräisen määrärahan sekä lisäavustuksen myöntämiseen poikkeuksellisissa oloissa ehdotetaan säilytettäväksi.

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit :

valtiovarainministeri Petteri Orpo,
kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen,
opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen,
asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen,
työministeri Jari Lindström,
sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila,
elinkeinoministeri Mika Lintilä,
maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä,
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho,
oikeusministeri Antti Häkkänen,
perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.


Videointi: Eduskunta ja DC Events Oy. Lähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 16.00.

Eduskunnan päiväjärjestyksessä torstaina 07.02.2019:

 • Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely. (mietintöön sisältyy §-vastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely
 • Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Ensimmäinen käsittely.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta. Lakialoite, Timo Harakka sd ym. Lähetekeskustelu
  (Puheenvuoropyynnöt: 2).
 • Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta. Lakialoite. Timo Harakka sd ym. Lähetekeskustelu(Puheenvuoropyynnöt: 2).
 • Lakialoite laiksi metsästyslain 33 §:n muuttamisesta. Lakialoite, Kari Kulmala sin. Lähetekeskustelu.
 • Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 185 §:n ja rikoslain 17 luvun muuttamisesta. Lakialoite, Toimi Kankaanniemi ps. Lähetekeskustelu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top