NATO-selonteon käsittely jatkuu tänään eduskunnan täysistunnossa (SUORA 12:15)

Eduskunta jatkaa tänään Valtioneuvoston selonteon Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon käsittelyä.

Asian esitteli ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho. NATO-jäsennys muodostaa Suomelle turvallisuutta parantavan pidäkkeen, totesi Halla-aho. Valiokunta ehdottaa natojäsenyyden hakemista.

Seuraamme keskustelua videoikkunan alapuolella.

Videolähetys+kuvat: Eduskunta.

Ensimmäisenä kuultiin Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoro. Edustaja Johannes Koskisen totesi, että eduskuntaryhmä kannattaa jäsenyyden hakemista. Koskisen mukaan Suomen natojäsenyys ei ole ketään vastaan. Kuten Halla-aho jo totesi, Koskinen muistutti, että NATO:ssa ydinaseiden sijoittaminen Suomeen on kansallisesti päätettävissä. Vastuu turvallisuudesta on edelleen meillä itsellämme, totesi Koskinen.

Jani Mäkelä totesi Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa, että lähes kaikki EU-maat ovat perustaneet turvallisuutensa NATO:on. ”Jäsenyys NATO:ssa vähentää riippuvuuttamme EU:sta”, huomioi Mäkelä. Edustaja muistutti myös, että myös natojäsenyyden vastustajat ovat päätöksen jälkeen mukana NATO:ssa. -Heidän mielipidettään tulee kunnioittaa.

Kokoomuksen puheenvuorossa Kai Mykkänen siteerasi J.K.Paasikiveä tosiasioiden tunnustamisesta. Venäjän uhkan torjumiseen ei riitä kansallinen puolustus ja diplomatia. Siksi NATO, totesi edustaja. Myös Mykkänen totesi, ettei Suomen turvallisuusratkaisu ole ketään vastaan. Edustaja toisti huomionsa myös venäjäksi.

Keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa jäsenyyden hakemiselle, kertoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa edustaja Anu Vehviläinen. Hänkin torjui ajatuksen Suomesta puolustusliiton vapaamatkustajana, ilman täysiä velvoitteita. 5-artikla ennaltaehkäisee turvallisuuteen kohdistuvat uhkat, totesi edustaja.

Edustaja Saara Hyrkkö avasi Vihreiden ryhmäpuheenvuoron viittaamalla Venäjän taantumiseen, ja aggressiiviseen käyttäytymiseen. NATO on puolustusliitto, ei EU:n kaltainen arvoyhteisö, totesi edustaja. Ydinaseita ei tule Suomen maaperälle vastoin tahtoamme, eivätkä ne kuulu Pohjolaan täsmensi edustaja. Vihreä eduskuntaryhmä antoi tukensa ulkoasiainvaliokunnan mietinnölle.

”Vasemmiston ryhmästä tulee tukea sekä valiokunnan ehdotukselle, että edustaja Mustajärven ehdotukselle”

Vasemmiston puheenvuoron käytti Jussi Saramo. Hän kuvaili aluksi Venäjän käyttäytymistä ja keskenään taistelevien leirien maailmaa. Hän muistutti, että valiokunta oli päätöksessään yksimielinen. ”NATO on Suomelle pragmaattinen ratkaisu”, totesi edustaja. ”Vasemmiston ryhmästä tulee tukea sekä valiokunnan ehdotukselle, että edustaja Mustajärven ehdotukselle”, totesi edustaja Saramo.

Edustaja Eva Biaudet kuvaili myös Venäjän sotarikoksia RKP:n puheenvuorossa. Suomen turvallisuutta on tuettava vahvimmalla mahdollisella välineellä, NATO-jäsenyydellä, totesi edustaja. Hän muistutti, että jäsenyyshakemukseen ei sisälly varauksia, vaan Suomi liittyy täysillä velvoitteilla. RKP antaa täyden tukensa Suomen jäsenhakemukselle.

Kristillisdemokraattien puheenvuoron käytti edustaja Peter Östman. Hän muistutti, että kansallinen puolustuskyky on jatkossakin Suomen turvallisuuden perusta. Läheisenä yhteistyökumppanina hän mainitsi Ruotsin. Sotilaallinen pidäkevaikutus olisi puolustusliittoon liittymisen tärkein etu. Edustaja mainitsi myös huoltovarmuuden ja ruokaturvan turvallisuustekijänä, ja varoitti harmaasta ajasta. Kristillisdemokraatit tukevat valtioneuvoston kantaa jäsenyyden hakemisesta.

Liike-Nyt:n Harry Harkimo aloitti kiittämällä Suomen kansaa valveutuneesta suhtautumisesta turvallisuustilanteen muutokseen.

Ano Turtiainen (oma ryhmä) aloitti keskustelupuheenvuorot epäilemällä Suomen johdon harkintakykyä. ”Päätä mäntyyn” tuli mainituksi, myös ”psykoosi” kuultiin. Edustajan mukaan Suomen hakemus ”jämähtää lähtökuoppaan” Turkin takia. ”Venäjä pystyy vakauttamaan Malin tilanteen”, ulosantoi Turtiainen maailmanpoliittista tietämystään. Turtiainen ei kannata ulkoasianvaliokunnan ehdotusta.

Pääministeri Sanna Marin kiitteli valiokuntaa ja edustajia.

Markus Mustajärvi (vas) otti puheeksi yleisen asevelvollisuuden, kysyen rapautuuko kiinnostus asevelvollisuuteen NATO-jäsenyyden myötä. Hän kertoi ydinaseita vastustavista aloitteistaan. Mustajärvi tekee vastaehdotuksen valiokunnan ehdotukselle, ettei Suomi hae NATO-jäsenyyttä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) vastasi edustaja Mustajärvelle, että asevelvollisuuden houkuttelevuudesta täytyy pitää huolta myös NATO:n jäsenenä.

Edustaja Vilhelm Junnila (ps) muistutti, että kansainvälisessä konfliktissa Suomi on joka tapauksessa mukana, myös NATO:n ulkopuolella. Jäsenyys on viesti Venäjälle. Taakse jäävät vuodet, jolloin sisäpolitiikassakin jouduttiin ottamaan huomioon itäinen näkökulma. ”Olemme vihdoinkin vapaita.

Edustaja Johannes Yrttiaho (vas) muisteli kansalaismielipidettä kylmän sodan ajalta, jolloin valtaosa suomalaista tuki puolueettomuutta. Suomalaiset ovat olleet natojäsenyyden kannalla vasta 2½ kuukautta, huomautti edustaja. Yrttiaho suositti jäsenyydestä päättämistä kansanäänestyksellä. Viimeisimmissä eduskuntavaaleissa NATO ei ollut vaalikysymyksenä. Yrttiaho kannattaa Mustajärven ehdotusta.

Kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) kertoi tukevansa jäsenhakemusta. Edustaja korosti, että reserviin ja yleiseen asevelvollisuuteen tukeutumisesta ei luovuta natojäsenyyden aikana. Suomalaisten joukkojen lähettäminen muihin NATO-maihin täytyy perustua vapaaehtoiseen sitoutumiseen, -kuten rauhanturvatehtäviin. Sotilasvala ei kata em. asioita, korosti edustaja. Hän huomautti, että voimassaoleva lainsäädäntö kieltää jo ydinaseet Suomen alueella.

Katja Hänninen (vas) kertoi äänestävänsä jäsenyyshakemusta vastaan. Jäsenyys kasvattaisi jännitteitä Venäjän kanssa pysyvästi, ei vain harmaana aikana, totesi edustaja. Hänninen kannattaa Mustajärven ehdotusta.

Keskustelun aikana tulleista ehdotuksista edustaja Turtiaisen ehdotus raukesi, jäätyään ilman kannatusta. Edustaja Mustajärven ehdotus tulee äänestykseen. Istuntotauon jälkeen Yrttiahon kannattamasta Mustajärven ehdotuksesta äänestettiin ulkoasianvaliokunnan ehdotusta vastaan:

188 – 8

Näillä luvuilla siis päätettiin, että Pohjois-Atlantin sopimusjärjestöön NATO:on lähetetään jäsenhakemus. Lopetamme istunnon seuraamisen.

Päiväjärjestys tiistaina 17.5:

  • Asiakohta 2. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta, Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon VNS 1/2022 vp; Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2022 vp; Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
    UaVM 5/2022 vp; Ensimmäinen käsittely.
  • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta HE 59/2022 vp; Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 4/2022 vp; Ensimmäinen käsittely.
  • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi HE 90/2021 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 7/2022 vp; Toinen käsittely.
  • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta HE 39/2022 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2022 vp; Toinen käsittely.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top