Eduskunnan täysistunto perjantaina 01.02., tallenne

Päiväjärjestyksessä tänään useita lakiesityksiä ja kuullaan välikysymys vanhusten hoidon tilasta.

 • Hallituksen esitykset: Valtioneuvosto on 31.1.2019 antanut hallituksen esityksen HE 319/2018 vp.
 • Välikysymys vanhusten hoidon tilasta. Välikysymyksen esittäminen
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain, sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n sekä sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Toinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Toinen käsittely.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain 64 §:n muuttamisesta. Lakialoite. Timo Harakka (sd) ym. Lähetekeskustelu. Tähän on pyydetty 1 puheenvuoro.
 • Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta. Lakialoite. Timo Harakka (sd) ym. Lähetekeskustelu. Tähän on pyydetty 1 puheenvuoro.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välisen kokonaisvaltaisen ja tehostetun kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta ja jätelain 148 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.


Videointi: Eduskunta ja DC Events Oy.

1 Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top