Eduskunnan toinen täysistunto tänään torstaina, kiinnostavat keskustelut jatkuvat klo. 17:15

Eduskunnan jälkimmäisessä täysistunniossa torstaina 16.04. käsitellään seuraavia asioita:

  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 33/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 4/2020 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta).
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 32/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 6/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
  • Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä; Muu asia M 16/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 13/2020 vp; Ainoa käsittely.
  • Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista; Muu asia M 17/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 14/2020 vp; Ainoa käsittely.
  • Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja; Muu asia M 18/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 15/2020 vp’; Ainoa käsittely.
  • Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys HE 43/2020 vp; Lisätalousarvioaloite LTA 9-17/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 17:15. Lähetys on myöhemmin nähtävissä tallenteena samassa ikkunassa.

Videointi: Eduskunta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top