Eduskunnassa keskiviikkona ulkomaalaislain ja rikoslain muuttaminen, jätelaki ja hiilen kieltäminen, ja kaksi kansalaisaloitetta (Videotallenne)

Tänään kannattaa seurata eduskunnan työtä erityisen tarkkaan, sillä nyt käsiteltävien lakien vaikutukset ulottuvat suuriin asioihin: Saako hiiltä tulevaisuudessa polttaa energian tuottamiseksi, minne menevät mökkien jätevedet, ja kumoaako vakuutuslääkäri Sinun oman lääkärisi lausunnot. Lähetys alkaa täysistunnon alkaessa 14.00.

Päiväjärjestyksessä tänään 20.02:

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 219/2018 vp. Valiokunnan mietintö TyVM 13/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 273/2018 vp. Lakialoite LA 7/2015 vp. Valiokunnan mietintö HaVM 32/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) (vain äänestykset).
 • Kumotaan HE 124/2017 vp. Kansalaisaloite KAA 3/2018 vp. Valiokunnan mietintö StVM 32/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta) (vain äänestys).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 248/2018 vp. Valiokunnan mietintö YmVM 20/2018 vp. Toinen käsittely (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) Puheenvuoropyynnöt (6).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 200/2018 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 33/2018 vp. Toinen käsittely, puheenvuoropyynnöt (7).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys HE 305/2018 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 34/2018 vp. Toinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause)
  Puheenvuoropyynnöt (2).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 320/2018 vp. Valiokunnan mietintö PeVM 12/2018 vp. Toinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 279/2018 vp. Toimenpidealoite TPA 21/2017 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 36/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 304/2018 vp. Valiokunnan mietintö VaVM 34/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 139/2018 vp. Valiokunnan mietintö PuVM 5/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys HE 253/2018 vp. Valiokunnan mietintö PuVM 6/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi. Hallituksen esitys HE 322/2018 vp. Valiokunnan mietintö StVM 34/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 222/2018 vp. Valiokunnan mietintö LaVM 19/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 306/2018 vp. Valiokunnan mietintö VaVM 35/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta. Lakialoite
  LA 97/2018 vp. Ritva Elomaa ps ym. Lähetekeskustelu, puheenvuoropyynnöt (1).
 • Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu. Kansalaisaloite KAA 4/2018 vp. Valiokunnan mietintö
  StVM 33/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.
 • Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017. Kertomus K 14/2018 vp. Valiokunnan mietintö TrVM 8/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018. Kertomus K 23/2018 vp. Valiokunnan mietintö UaVM 15/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 175/2018 vp. Lakialoite LA 16/2016 vp, 25/2017 vp. Valiokunnan mietintö LaVM 20/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta. Hallituksen esitys HE 233/2018 vp. Valiokunnan mietintö HaVM 33/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 194/2018 vp. Valiokunnan mietintö SiVM 18/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.

Videolinkki päivitetään live-lähetyksen päättymisen jälkeen tallenteeseen.

Videolähetys: Eduskunta ja DC Events Oy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top