Eduskunnassa keskiviikkona: Välikysymys vanhusten hoidosta, ja muutakin tärkeää

Eduskunnan täysistunnon päiväjärjestyksessä keskiviikkona 06.01.2019 seuraavat asiat. Istunto alkaa klo. 14.00.

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä, biopolttoaineiden käytön edistämisessä liikenteessä annetun lain muuttamisesta sekä biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Toinen käsittely. (Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset).
 • Välikysymys vanhusten hoidon tilasta. Välikysymys. Ainoa käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.(Mietintöön sisältyy lausumavastalause)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3—5 momentin kumoamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano. (Mietintöön sisältyy §-vastalause)
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevan sääntelyn muuttamiseksi. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano (mietintöön sisältyy §-vastalause ja hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys, valiokunnan mietintö. Mietinnön pöydällepano.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa.


Videointi: Eduskunta ja DC Events Oy.

Vanhustenhoito puhutti eduskuntaa torstaina

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top