Eduskunnassa kyselytunti klo.16 (SUORA)

Ministerit vastaavat torstaiseen tapaan kansanedustajien kysymyksiin. Näitä kannattaa seurata, varsinkin poikkeuksellisina aikoina.

Esityslistalla ovat seuraavat asiat:

Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan perjantaina 3.4.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa.

Suullinen kyselytunti. Vastaamassa ovat seuraavat ministerit:

 • Pääministeri Sanna Marin.
 • valtiovarainministeri Katri Kulmuni,
 • oikeusministeri Anna-Maja Henriksson,
 • perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru,
 • työministeri Tuula Haatainen,
 • elinkeinoministeri Mika Lintilä,
 • sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen,
 • opetusministeri Li Andersson.

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi: Hallituksen esitys HE 108/2019 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 3/2020 vp; Toinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 104/2019 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 4/2020 vp; Toinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi; Hallituksen esitys HE 103/2019 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 2/2020 vp: Toinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 3/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 3/2020 vp; Toinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 2/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 2/2020 vp; Toinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 1/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 4/2020 vp; Toinen käsittely.

Valtioneuvosto on 2.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 30-40/2020 vp, joista esitykset HE 32, 33 ja 35-40 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 32/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 33/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä; Hallituksen esitys HE 35/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 36/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020; Hallituksen esitys HE 37/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 38/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 39/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta; Hallituksen esitys
HE 40/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 16.00.

Videointi: Eduskunta.

1 Comment

 1. Pekka Kemppainen
  2.4.2020 16:05

  Jos videolähetys ei näy, sitä voi seurata Ylen sivulta: https://areena.yle.fi/1-50331300

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top