Eduskunnassa lisätalousarvio ja mm. Suomesta pois-käännytettyjen työlupia koskeva lakimuutos (SUORA 14:00)

Eduskunta käsittelee tänäänkin yhteisiä asioitamme, ja kansanedustajien työtä kannattaa seurata vaalien välilläkin.

Esityslistalla tänään seuraavaa:

 • 2.1 Toimenpidealoitteet:
  Puhemiesneuvosto on 12.5.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 53-62/2020 vp.
 • 2.2 Muut ilmoitukset:
  Valtioneuvosto on 12.5.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 22/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (M 23/2020 vp), jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.
 • 3 Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kosonen); Valtioneuvoston kirjelmä VN 1/2020 vp; Keskustelu.
 • 4  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 65/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä; Muu asia M 22/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja; Muu asia M 23/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämistä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten koskevaa asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi; Hallituksen esitys HE 22/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 9/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 8  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain 4 § muuttamisesta ja 8 §:n väliaikaisesta muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 57/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 10/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 9  Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen Pankin henkilöstön eläketurvaa ja sen toimeenpanoa koskeviksi laeiksi; Hallituksen esitys HE 28/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 8/2020 vp;  Ensimmäinen käsittely.
 • 10  Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi; Hallituksen esitys HE 62/2020 vp; Valiokunnan mietintö
  LiVM 3/2020 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 11  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys HE 66/2020 vp; Lisätalousarvioaloite LTA 18-22/2020 vp; Lähetekeskustelu.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samassa ikkunassa.

Videointi: Eduskunta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top