Eduskunnassa tänään äänestys välikysymyksestä ja pääministerin ilmoitus (SUORA 14:00)

Vaikka ulkona mittari näyttää pakkasta, politiikassa on kuumaa. Tänään eduskunta äänestää opposition -perussuomalaisten, KD:n ja Liike-Nyt:n- energian hintoihin liittyvästä välikysymyksestä, ja kuulemme pääministerin ilmoituksena selonteon turvallisuuspoliittisesta tilanteesta.

(Kuva: Eduskunta)

Pääministerin ilmoituksen esittelee eduskunnalle ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.). ​Keskustelulle on varattu aikaa 3 tuntia.​

Seuraamalla eduskunnan istuntoja pysyt kärryillä politiikan käänteistä, ja miten eduskuntaan äänestämäsi kansan edustaja käyttää antamaasi valtakirjaa. Välikysymys-äänestys on heti istunnon alussa, pääministerin ilmoitus neljäntenä asiakohtana.

Ulkoministeri Pekka Haavisto esitteli pääministerin ilmoituksen eduskunnalle Suomen turvallisuustilanteesta. Ulkoministeri mainitsi puheensa lopuksi, ettei Suomi voi hyväksyä Euroopan jakamista etupiireihin. Keskustelussa edustaja Erkki Tuomioja (SDP) nimesi Itä-Ukrainan ”tasavallat” Venäjän luomuksiksi. ”Etupiirit eivät kuulu 2000-luvun maailmaan”, totesi edustaja. Presidentti ja hallitus saivat Tuomiojalta kiitos.

Toinen keskustelupuheenvuoron käyttäjä Jussi Halla-aho (PS) huomautti, että etupiiriajattelu on palannut politiikkaan. ”Suomi ei voi liittyä puolustusliittoon puoliksi”, -kommentoi edustaja suomalaista ryhmä-vastakkaisuutta NATO-keskustelussa. ”1939 opetti suomalaisille, ettei kansainvälisistä kiistoista ulkopuolella pysyttäytyminen anna turvaa pienelle valtiolle. H-a muistutti, että Venäjä on meille pysyvä naapuri. Edustaja varoitti energiaan liittyvistä riippuvuussuhteista, ja oman puolustuskyvyn ylläpitämisen laiminlyömisestä.

Elina Valtonen (KOK) moitti valtioiden välisten rajojen siirtelyä pakkokeinoin. ”Putinin Venäjä haluaa keskeyttää naapurimaidensa demokratiakehityksen.” ”Venäjä uhkaa rauhaa Euroopassa.” ”Ukrainan asia on meidän asiamme”, korosti Valtonen. Sopimuspohjainen kansainvälinen kanssakäyminen sai Valtoselta kannatuksen.

Keskustan puheenvuoron käytti edustaja Mikko Savola: ”Kun neuvottelemme sopimuksia, Venäjä rikkoo niitä”, tiivisti Savola. Venäjä pyrkii muuttamaan Euroopan turvallisuustilannetta. Keskusta antaa tukensa pakotteille. Suomessa turvallisuuden perusasioista on huolehdittu, korosti edustaja, mainiten mm. HX-hankkeen. ”Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta kaikkeen on varauduttava.

Vihreiden puolesta puhui Atte Harjanne. ”Venäjä on jatkanut tilanteen eskaloimista.” Ukrainan suvereniteettia on loukattu. Harjanne totesi talouspakotteilla olevan hintansa. Suomi ei ole halunnut vastakkainasettelua, mutta on sen edessä, totesi edustaja. ”Suomi ei ole tilanteesta ulkopuolinen.” Energiariippuvuus Kremlistä on riski.

Vasemmiston puheenvuoron käytti edustaja Jussi Saramo.  ”Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestelmä natisee liitoksissaan”, totesi edustaja. Etupiiri-ajattelu sai häneltäkin tuomion. Venäjä turvaa Valkovenäjällä Lukashenkan hallintoa kansaa vastaan, määritteli edustaja. Fennovoima ja riippuvuus Venäjästä mainittiin: Uusi turvaselitys tarpeellinen. Saramo varoitti pelon lietsomista: Suomeen ei kohdistu uhkaa, totesi myös Saramo. Suomi vastaa turvallisuudestaan pääosin itse.

Vasemmistoliitto on sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalla, täsmensi Saramo.

Eva Biaudet piti RKP:n puheenvuoron. ”EU:n on vastattava taloudellisin toimenpitein”, totesi edustaja. RKP:n eduskuntaryhmä tukee EU:n vastatoimia. Energiasektori mainittiin, ja että kielteisiä seurauksia pakotteista koituu Suomellekin.  ”Läheinen kumppanuutemme NATO:n kanssa on perusteltu”, totesi edustaja.

Sari Essayah (KD) piti Venäjän toimia Ukrainaa kohtaan tuomittavina. Sääntöpohjainen järjestelmä on haastettu Venäjän toimin. Energiariippuvuus ja huoltovarmuus tulivat mainituksi myös. Kyberhyökkäykset osoittavat, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus eivät ole enää toisistaan erossa. ”Suomi tekee itse turvallisuuspoliittiset päätöksensä”, muistutti edustaja Essayah.

Harry Harkimo (Liike-Nyt) käytti sanontaa ”Vladimir Putinin suunniteltu sekoilu”, viitaten Venäjän ennakoimattomaan politiikkaan Ukraina-kriisissä. Aika hakea NATO-jäsenyyttä ei ole nyt, sanoi Harkimo. Presidentti Niinistö sai puhujalta kiitosta. Puolustusmenojen taso pitää päivittää nykytilanteeseen, arveli edustaja. Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoella tuli mainituksi. Edustaja muistutti kyberhyökkäysten vaaroista. ”Valtion puolelta kyberhyökkäyksien torjuntaan varautumista ei johda kukaan.”

Pääministeri Sanna Marin piti Itä-Ukrainan ”tasavaltojen tunnustamista” Venäjän taholta vaarallisena. ”Laajamittaisen sodan uhka” on nyt aiempaa korkeammalla. Suomi voi tarvittaessa hakea NATO:n jäsenyyttä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen totesi, ettei Suomeen kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa, mutta huonompiin kehityksiin on syytä varautua. Ministeri muistutti tuoreista investoinneista puolustukseen. Suomi on rakentanut vahvaa puolustusyhteistyön verkostoa, sanoi  ministeri.

EU ja NATO ovat keskeisiä kumppaneitamme. ”Poliittinen yhteistoimintakyky on kriisitilanteessa yhtä tärkeää, kuin sotilaallinen.” Ukraina-tilanne voi pahentua nopeastikin, sanoi ministeri.

Edustaja Ano Turtiainen (oma ryhmä) moitti Suomen EU-sidonnaisuutta, ja käytti myös sanontaa ”NATO-kiima”. (Välihuuto: ”Valta kuuluu Kremlille”). Edustaja korosti hyvien suhteiden säilyttämistä Venäjään.

Erkki Tuomioja muistutti, että ”maantiede on muuttumaton”.  ”Euroopan turvallisuudesta eivät vastaa muut kuin eurooppalaiset itse.

Ville Tavio (PS) mainitsi myös maantieteen. ”Meidän on vastattava (EU:n mukana) aggressioon”, sanoi edustaja. Muut maat eivät saa vaikuttaa Suomen turvallisuus-päätöksentekoon, -ei myöskään EU.

Elina Valtonen (KOK) jatkoi kyber- ja hybridi-uhkiin vastaamisesta. Voiko Ukrainaa auttaa myös näillä tasoilla, kysyi edustaja. Ben Zysckowitz (KOK) kutsui Venäjän presidenttiä diktaattoriksi, ja Mainilan-kylä tuli mainituksi. Edustaja kehotti luopumaan toiveajattelusta nykyisen Venäjän politiikan suhteen. Talouspakotteet saivat edustajan kannatuksen.

Juha Sipilä (Keskusta) antoi tunnustusta puolustusministerille. ”NATO-oven” aukipitäminen tuli mainituksi. Nordstream 2:n sulkeminen oikea toimenpide.

Sari Essayah muistutti Itä-Ukrainan ”tasavalloissa” tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista siviiliväestöä kohtaan.

Jussi Halla-aho totesi pakotteita arvostellun vaikuttamattomuudesta. Pakotteet ovat vahingoittaneet Venäjän taloutta mutta eivät vaikuttaneet sen käyttäytymiseen, totesi H-a. Euroopan energia-riippuvuus Venäjästä on ongelma edustajan mukaan. Ukrainan aseellista puolustuskykyä pitää tukea, hyökkäysten ennaltaehkäisemiseksi, totesi edustaja (kannattavia välihuutoja salista).

Kimmo Kiljunen (SDP) muistutti Mikhail Gorbatshovin sanonnasta ”yhteinen eurooppalainen koti”. Se ei toteutunut, vaikka 1990-luvulla siihen oli tahtoa. Jaana Pelkonen (KOK) kysyi hallitukselta Suomen kyber-puolustuskyvyn vahvistamisesta. Edustaja muistutti, että äskeinen kyberhyökkäus Ukrainaa vastaan oli tähänastista pahin.

Edustaja Mustajärvi (Vasemmisto) piti rinnastusta vuoteen 1939 perusteettomana. Edustajan mielestä ei voida väittää Suomen kuuluvan Venäjän etupiiriin. Hän luetteli Suomen sotilaallista länsi-yhteistyötä.

Sheikki Laakso (PS) kertoi, ettei voi ilmaista puheenvuorossaan mielipidettään Ano Turtiaisesta, koska puhemies joutuisi häntä siitä nuhtelemaan. 

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videolähetys: Eduskunta.

Eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 23.2.2022:

 • Asiakohta 2. Välikysymys energia- ja polttoainehinnoista VK 1/2022 vp; Ainoa käsittely (vain äänestykset).
 • 3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Lindén) VN 1/2022 vp; Keskustelu.
 • 4. Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta PI 2/2022 vp; Keskustelu.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 11/2022 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle diplomaattisten edustustojen, konsuliedustustojen tai kansainvälisissä hallitustenvälisissä järjestöissä toimivien edustustojen työntekijöiden perheenjäsenten ansiotyöstä Namibian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi HE 12/2022 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi HE 13/2022 vp; Lähetekeskustelu (runsaasti puheenvuoropyyntöjä).
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi HE 14/2022 vp; Lähetekeskustelu.
 • 9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta HE 9/2022 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 5/2022 vp; Ensimmäinen käsittely
  (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta HE 8/2022 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 2/2022 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta HE 234/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 4/2022 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta HE 182/2021 vp; Puolustusvaliokunnan mietintö PuVM 1/2022 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta HE 127/2021 vp; Lakialoite LA 27/2020 vp, 6/2021 vp; Toimenpidealoite TPA 9, 10/2019 vp, 110, 117/2020 vp; Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 1/2022 vp; Toinen käsittely, ainoa käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 14. Hallituksen vuosikertomus 2020,Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta K 3/2021 vp; Kertomus K 16/2021 vp; Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 8/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 15. Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2021 K 20/2021 vp; Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 9/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 16. Hallituksen esitys eduskunnalle Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta HE 250/2020 vp; Kansalaisaloite KAA 8/2021 vp; Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 2/2022 vp; Mietinnön pöydällepano.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top