Eduskunnassa torstaina kyselytunti (Videotallenne)

Paikalla vastaamassa kansanedustajille seuraavat ministerit:

Pääministeri Juha Sipilä valtiovarainministeri Petteri Orpo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puolustusministeri Jussi Niinistö työministeri Jari Lindström liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila elinkeinoministeri Mika L ntilä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho oikeusministeri Antti Häkkänen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Lähetys alkaa 16.00.

Päiväjärjestyksessä seuraavat asiat:

 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys HE 305/2018 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 34/2018 vp. Toinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause) puheenvuoropyynnöt (3).
 • Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d §:n muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu. Kansalaisaloite KAA 4/2018 vp. Valiokunnan mietintö StVM 33/2018 vp. Ensimmäinen käsittely puheenvuoropyynnöt (4).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 279/2018 vp. Toimenpidealoite TPA 21/2017 vp. Valiokunnan mietintö TaVM 36/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) puheenvuoropyynnöt (6).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 304/2018 vp. Valiokunnan mietintö VaVM 34/2018 vp. Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy lausumavastalause) puheenvuoropyynnöt (4).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 139/2018 vp. Valiokunnan mietintö PuVM 5/2018 vp. Ensimmäinen käsittely puheenvuoropyynnöt (2).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys HE 253/2018 vp. Valiokunnan mietintö PuVM 6/2018 vp. Ensimmäinen käsittely puheenvuoropyynnöt (2).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 306/2018 vp. Valiokunnan mietintö VaVM 35/2018 vp. Ensimmäinen käsittely puheenvuoropyynnöt (2).
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 175/2018 vp. Lakialoite LA 16/2016 vp, 25/2017 vp. Valiokunnan mietintö LaVM 20/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta. Hallituksen esitys HE 233/2018 vp. Valiokunnan mietintö HaVM 33/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys HE 194/2018 vp. Valiokunnan mietintö SiVM 18/2018 vp. Ensimmäinen käsittely.
 • Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017. Kertomus K 14/2018 vp. Valiokunnan mietintö TrVM 8/2018 vp. Ainoa käsittely.
 • Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018. Kertomus K 23/2018 vp. Valiokunnan mietintö UaVM 15/2018 vp. Ainoa käsittely puheenvuoropyynnöt (1).
 • Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta. Lakialoite LA 93/2018 vp. Raija Vahasalo kok. Lähetekeskustelu puheenvuoropyynnöt (1).
 • Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta. Lakialoite LA 98/2018 vp. Ilmari Nurminen sd ym. Lähetekeskustelu puheenvuoropyynnöt (3).
 • Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n muuttamisesta. Lakialoite LA 100/2018 vp. Satu Taavitsainen sd ym. Lähetekeskustelu puheenvuoropyynnöt (1).
 • Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta. Lakialoite LA 102/2018 vp. Antti Kurvinen kesk ym. Lähetekeskustelu.
 • Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018. Kertomus K 21/2018 vp. Valiokunnan mietintö TrVM 9/2018 vp. Mietinnön pöydällepano.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top