Eduskunnassa tänään: Pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuus (SUORA 14:00)

Itämeren alueen geopolitiikka, Suomen huoltovarmuus, ja yhteiset turvallisuuspoliittiset intressit ovat olleet sattuneesta syystä näiden viikkojen kuuma aihe. Tänään eduskunta keskustelee pohjoismaisen yhteistyön näkymistä.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtaja kansanedustaja Erkki Tuomioja (SDP) avasi keskustelun. Puheenvuorossaan ministeri Thomas Blomqvist (RKP) viittasi tämän päivän tilanteeseen, pohjoismaisen yhteistyön haasteena.

Kansanedustaja Lulu Ranne (PS) jatkoi meneillään olevien kriisien arviointia. Korona on nyt huolistamme pienimpiä, totesi Ranne. Huomio kiinnittyy tänään Ukrainaan. Ranne tuomitsi Venäjän hyökkäyksen, ja jatkoi mainitsemalla huoltovarmuuden. Valtioiden kykyä huolehtia kansalaisten turvallisuudesta on vahvistettava. Se onnistuu parhaiten kun turvallisuus on kunnossa.

”Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnalla on visio
taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä Pohjolasta, jossa kansalaiset voivat elää turvallista ja hyvää arkea. Pohjolasta, jossa voi tehdä työtä, yrittää, opiskella, auttaa ja tulla autetuksi sujuvasti yli rajojen”, Ranne toteaa Suomen puheenjohtajuuskauden ohjelmasta.

Edustaja mainitsi kyberturvallisuuden ja rajaturvallisuuden. Rajojen on suojeltava maita ja kansalaisia. Huoltovarmuudesta on huolehdittava, Venäläisestä energiasta pyrittävä eroon, Ranne mainitsi käyttökelpoisen energiantuotannon alas-ajon lopettamisen.

Ensimmäisen vastauspuheenvuoron käytti edustaja Kimmo Kiljunen (SDP). Hän tarjosi pohjoismaista mallia Ukrainalle ja Venäjälle. Edustajalla oli oma ehdotus pohjoismaiseksi lipuksi.

Edustaja Rydman (KOK) muistutti, että pohjoismaiden välillä oli työvoiman vapaa liikkuvuus jo ennen EU:tä. Edustaja pohti Pohjoismaiden yhteistä panosta puolustusliitto NATO:n sisällä. Edustaja Kim Berg (SDP) mainitsi myös huoltovarmuuden. Ville Kaunisto (KOK) piti NATO-jäsenyyttä vakauttavana tekijänä. ”Pohjoismaat ovat osa länttä”, muistutti Mikko Kinnunen (Keskusta). ”Yhteistyötä yli rajojen, liittoutumista vahvistettava.

Atte Harjanne (Vihreät) muistutti pohjoismaiden menestyksestä onnellisuusindeksissä. ”Luontokatoa on torjuttava pohjoismaisin yhteistoimin”. ”Jos kaikki pohjoismaat olisivat NATO:n jäseniä, se vahvistaisi turvallisuutta.” Edustaja Honkasalo (Vas) mainitsi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, ja energiariippuvuuden Venäjästä. Edustaja Adlerkreutz mainitsi pohjoismaissa opiskelun.

Edustaja Turtiainen (oma ryhmä) muistutti, että suomi on kielenä lähellä karjalaa ja viroa, ei ruotsia.. ”NATO-kiima” tuli mainittua. Jani Mäkelä (PS) totesi NATO:on liittymisen olleen EU-jäsenyyttä parempi vaihtoehto. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys olisi vakauttavaa.

Ministeri Pekka Haavisto (Vihreät) vastasi kysyjille kertomalla pohjoismaisesta yhteistyöstä korona-pandemian, Afganistanin evakuoimisen ja nyt Ukrainan sodan yhteydessä. Pohjoismailla samanlainen linja Ukrainan suhteen. Puolustusyhteistyölle Ruotsin kanssa ei ole esteitä, kertoi ministeri. Ministeri mainitsi vihreän siirtymän, jossa pohjoismaat edelläkävijöitä. Huoltovarmuus mainittu.

Ministeri Antti Kurvinen (Keskusta) totesi pohjoismaiden suhtautuneen yhdessä Ukrainan sotaan. Janne Sankelo (KOK) muistutti, että kylmän sodan aikana Pohjoismaiden neuvosto oli Suomen henkireikä.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä.

Videolähetys+kuva: Eduskunta

Eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 23.3.2022:
Puheenvuoroja yhteensä 13
1. Nimenhuuto
2. Ilmoituksia
2.1. Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 17.3.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 20-28/2022 vp.

3. Keskustelualoite pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta
Keskustelualoite
KA 1/2022 vp
Keskustelu
Tiedotteet (1)
Puheenvuoropyynnöt (3)Tulosta puheenvuoropyynnöt
4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 30/2022 vp
Lähetekeskustelu
Tiedotteet (1)
Puheenvuoropyynnöt (1)Tulosta puheenvuoropyynnöt
5. Kaikki metsästysraudat kiellettävä lailla
Kansalaisaloite
KAA 5/2022 vp
Lähetekeskustelu
Tiedotteet (1)
Puheenvuoropyynnöt (7)Tulosta puheenvuoropyynnöt
6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 4/2022 vp
Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
7. Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Lakialoite
LA 12/2022 vp
Lähetekeskustelu
Tiedotteet (1)
Puheenvuoropyynnöt (1)Tulosta puheenvuoropyynnöt
8. Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Lakialoite
LA 15/2022 vp
Lähetekeskustelu
Tiedotteet (1)
Puheenvuoropyynnöt (1)Tulosta puheenvuoropyynnöt
9. Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2020
Kertomus
K 17/2021 vp
Perustuslakivaliokunnan mietintö
PeVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano
10. Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet
Valiokunnan oma asia
O 48/2019 vp
Tarkastusvaliokunnan mietintö
TrVM 1/2022 vp
Mietinnön pöydällepano
11. Seuraava täysistunto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top