Eduskunnassa tänään yli 50 äänestystä SOTE:sta (SUORA 14:00)

Eduskunta äänestää tänään keskiviikkona Sote-uudistuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, -ja jätetyistä lausuma-ehdotuksista. Sotesta käytiin keskustelut eduskunnan 21.06. istunnossa, jolloin jätettiin yli viisikymmentä lausuma-ehdotusta.

Istunnon ensimmäinen äänestys koskee Sote-lakiehdotuksen hyväksymistä, -tai hylkäämistä. Sen jälkeen äänestetään lausuma-ehdotuksista, -jokaisesta erikseen-, jotka hyväksytyksi tullessaan lisätään eduskunnan hallitukselle antamaan vastaukseen. Lausumaehdotuksia ovat jättäneet edustajat Sari Tanus, Mia Laiho ja Arja Juvonen.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä.

Videolähetys: Eduskunta

 

Eduskunnan asialista keskiviikkona 23.06:

 • Asiakohta 2.1. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin; Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 342, 343, 345, 349, 352, 353/2021 vp..
 • 2.2. Puhemiesneuvosto on 17.6.2021 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 52-55/2021 vp..
 • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2021 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) Osittain ainoa, osittain toinen käsittely.
 • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi  lisätalousarvioksi HE 95/2021 vp; Lisätalousarvioaloite LTA 1/2021 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 10/2021 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) (vain äänestykset) Ainoa käsittely.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta HE 82/2021 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2021 vp (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) Toinen käsittely.
 • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 76/2021 vp; Sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 4/2021 vp (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) (vain äänestykset) Toinen käsittely.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta HE 247/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 11/2021 vp (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) Toinen käsittely.
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta HE 40/2021 vp; Ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 3/2021 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) Toinen käsittely.
 • 9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta HE 97/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 18/2021 vp (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) Toinen käsittely.
 • 10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2021 vp; Hallituksen esitys HE 265/2020 vp; Lakialoite LA 17, 78/2020 vp; Toimenpidealoite TPA 7, 119/2020 vp; Kansalaisaloite KAA 9/2020 vp
  (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestys) Toinen käsittely, ainoa käsittely.
 • 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista HE 70/2021 vp; Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 16/2021 vp (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) Toinen käsittely.
 • 12. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi HE 74/2021 vp; Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 10/2021 vp.
 • 13. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025; Valtioneuvoston selonteko VNS 3/2021 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2021 vp
  (mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) Mietinnön pöydällepano.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top