Eduskunnassa torstaina: Kyselytunti ja lakialoitteita

Eduskunnassa ovat tänään paikalla kaikki ministerit vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin, ja merkittäviä lakialoitteita.

Suullinen kyselytunti, vastaamassa ovat seuraavat ministerit
Pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Petteri Orpo, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, ulkoministeri Timo Soini, puolustusministeri Jussi Niinistö, työministeri Jari Lindström, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner, sisäministeri Kai Mykkänen, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, elinkeinoministeri Mika Lintilä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, oikeusministeri Antti Häkkänen, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Linkki videoon:

https://www.eduskunta.fi/_layouts/15/Arkena.Edk.SaliVideo/index.html?clip_id=CAE57102&position=0&tab=ConferenceCurrent

Täysistunto Torstai 22.11.2018 klo 16.00
Otteita esityslistasta:

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentämisestä. Hallituksen esitys; Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi. Hallituksen esitys; Lisätalousarvioaloite; Valiokunnan mietintö; Ainoa käsittely,mietintöön sisältyy kolme vastalausetta.

Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely, mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä annetun lain 1 ja 2 §:n sekä tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maksettavien vakuutusmaksujen viivästyskoron väliaikaisesta alentamisesta annetun lain määräajan jatkamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ensimmäinen käsittely.

Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi. Hallituksen esitys; Valiokunnan mietintö; Ainoa käsittely.

Lakialoite laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta. Lakialoite; Satu Taavitsainen sd ym. Lähetekeskustelu.

Lakialoite laiksi tuloverolain 88 §:n muuttamisesta. Lakialoite; Olavi Ala-Nissilä kesk ym. Lähetekeskustelu.

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta. Lakialoite; SatuTaavitsainen sd ym. Lähetekeskustelu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top