Eduskunta jatkaa elvytyspaketin käsittelyä (SUORA 14:00)

Eduskunnan eilinen keskustelu EU:n omien varojen järjestelmää koskevasta komission päätöksestä l. elvytysvälineestä jatkui tämän vuorokauden puolelle, ja jatkuu taas klo. 14:00. -Ehkäpä päästään äänestykseen asti.

Ratkaistavana oleva asia muuttaa opposition mukaan Euroopan Unionin luonnetta oleellisesti siitä, millaiseksi EU:n perustamissopimus ja Suomen liittymispäätös sen määrittelevät, joten keskustelu ja ratkaisu tulevat olemaan historiallisia. Kannattaa siis seurata.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Eduskunnan istunnon asialista löytyy videoikkunan alapuolelta.

Videolähetys: Eduskunta.

Eduskunnan asialistalla keskiviikkona 12.05. 2021:

 • Asiakohta 2. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä HE 260/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp; Ainoa käsittely (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset).
 • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta HE 259/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 10/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus) (vain äänestys).
 • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta HE 79/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028 HE 46/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta HE 75/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta  HE 61/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä HE 77/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 26/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 10. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi HE 74/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista HE 62/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta HE 80/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi HE 66/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 29/2021 vp; Valiokunnan mietintöTaVM 13/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta HE 44/2021 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 4/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 16. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta HE 232/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 5/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 249/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 1/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta HE 19/2021 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 2/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 19. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi HE 12/2021 vp; Valiokunnan mietintöStVM 8/2021 vp; Osittain ainoa, osittain toinen käsittely.
 • 20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta HE 133/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 5/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta HE 36/2021 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 6/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 262/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 7/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta HE 264/2020 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 9/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 24. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 47 §:n sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta  HE 244/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 12/2021 vp; Toinen käsittely.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top