Eduskunta keskustelee Pekka Haaviston virkatoimien lainmukaisuudesta perjantaina: -Katso suorana 13:00 alkaen

Eduskunnassa kansanedustajat pääsevät perjantaina purkamaan ajatuksiaan ja tuntojaan ministeri Haaviston toimista.

Värikästä keskustelua on odotettavissa, kun perustuslakivaliokunnan toiminta asian käsittelyssä on ollut erikoista, ja salassapidettäviä asiakirjojakin on vuodettu medialle. Asiakirjoja (sähköposti) ovat saaneet hallituspuolueen valiokunnassa istuvat jäsenet. Vuoto on siis tapahtunut ”hallituksen sisältä.” Erikoiseksi asian tekee myös vuodetun sähköpostin sisältö, jossa ”omat” yrittävät vaikuttaa perustuslakivaliokunnan mietintöön hallituspuolueiden avulla. Ennenkuulumaton tilanne saanee aikaan eduskunnan suuressa salissa melkoisen keskustelun.

Ulkoministeri Pekka Haaviston asia on §:ssä 12 esityslistalla.

Suora videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 13:00. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samasta videoikkunasta. Asialista on luettavissa videoikkunan alapuolella.

Videointi: Eduskunta.

Asialistalla 11.12. 2020:

 • Asiakohta 2.1: Hallituksen esitykset; Valtioneuvosto on 10.12.2020 antanut hallituksen esitykset HE 242-245/2020 vp.
 • 2.2: Sidonnaisuudet; Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Ohisalo) VN 6/2020 vp.
 • 2.3: Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin; Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 851, 853, 855, 858, 859, 873, 876, 880/2020 vp.
 • 3: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta HE 228/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 12/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta HE 200/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 13/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 175/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 14/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta HE 166/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 25/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta HE 158/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 26/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi HE 235/2020 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 27/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 9: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta HE 225/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 42/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 10: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähennyksestä ja laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n muuttamisesta HE 185/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 34/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 11: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi HE 214/2020 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 35/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 12: Perustuslain 115 §:n mukainen muistutus ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta; Muu asia M 4/2019 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 26/2020 vp; Ainoa käsittely
  (mietintöön sisältyy vastalause).
 • 13: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 184/2020 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 15/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 14: Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta HE 220/2020 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 17/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.

1 Comment

 1. Pekka Kemppainen
  11.12.2020 17:30

  Uutisessa al-Holista vapautetuista syyrialaisista perheistä on kuvia ja video al-Holissa pitkään olleista. He eivät näytä niin kurjilta, kuin eduskunnassa käytetyistä puheenvuoroista voisi päätellä.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top