Eduskunta perjantaina: Välikysymys 13:00 (SUORA)

Seuraa opposition välikysymyksen käsittelyä eduskunnassa.

Tänään käsitellään seuraavat asiat:

 • Asiakohta 2.1: Hallituksen esitykset; Valtioneuvosto on 1.10.2020 antanut hallituksen esitykset HE 135-140/2020 vp.
 • 2.2: Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin; Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 626, 628, 631, 634–636, 638, 639, 641–643, 645, 648, 650, 651, 655/2020 vp.
 • 3: Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä; Välikysymys VK 2/2020 vp; Ainoa käsittely (vain äänestys),
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 55/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 21/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä kosmeettisista valmisteista annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 115/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 22/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 69/2020 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 23/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 71/2020 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 12/2020 vp; Toinen käsittely.
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 23/2020 vp; Valiokunnan mietintö YmVM 5/2020 vp; Mietinnön pöydällepano
  (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotus ja lausumaehdotus).
 • 9: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta; Hallituksen esitys HE 122/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 22/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 10: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta; Hallituksen esitys HE 128/2020 vp; Valiokunnan mietintö
  LiVM 8/2020 vp; Mietinnön pöydällepano (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause).
 • 11: Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta; Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 3/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 23/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.

Suora videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 13:00. Videotallenne on myöhemmin nähtävissä samasta videoikkunasta.

Videointi: Eduskunta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top