Elvytyspaketin lähetekeskustelu tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Hallituksen esitys Euroopan Unionin elpymisvälineestä on tänään eduskunnassa keskusteltavana.

Keskustelua elpymispaketista käydään asiakohdassa 4: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen hyväksymisestä. Hallituksen esitys lähtee tämän jälkeen valiokuntakäsittelyyn. Seuraamalla eduskunnassa käytäviä keskusteluja saat ensikäden tietoa kansanedustajien tekemisistä, ja pysyt ajantasalla.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa, klo. 14:00. Tallenne on myöhemmin katsottavissa samassa videoikkunassa.

Videointi: Eduskunta.

Eduskunnan asialistalla keskiviikkona 10.02:

 • Asiakohta 2: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta HE 245/2020 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 1/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 3: Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen täydennysvaali VAA 11/2021 vp.
 • 4: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä HE 260/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 255/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta HE 261/2020 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta HE 2/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 8: Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 K 10/2020 vp; Tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 8/2020 vp; Ainoa käsittely.
 • 9: Tiedusteluvalvontavaltuutetun kertomus vuodelta 2019 K 14/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 10: Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus; Kansalaisaloite KAA 5/2019 vp; Hallintovaliokunnan mietintö HaVM 29/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 11: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työtapaturma- ja ammattitautilain, eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta HE 213/2020 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 45/2020 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 12: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta HE 240/2020 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 1/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top