Elvytyspaketti tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Hallituksen esitys  Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen, -niin sanotun elvytyspaketin– hyväksymisestä päätetään tänään eduskunnan täysistunnossa. Kansalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä samassa asiassa on myös tänään ainoassa käsittelyssään.

Videolähetys alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Eduskunnan istunnon asialista löytyy videoikkunan alapuolelta.

Videolähetys: Eduskunta.

Eduskunnan asialistalla tiistaina 11.04. 2021:

  • Asiakohta 2. Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista; Kansalaisaloite KAA 6/2020 vp; Perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2021 vp
    (mietintöön sisältyy vastalause) (vain äänestys);  Ainoa käsittely.
  • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä HE 260/2020 vp; Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia): Ainoa käsittely.
  • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta HE 259/2020 vp; Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 10/2021 vp (mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus); Ensimmäinen käsittely.
  • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 29/2021 vp; Talousvaliokunnan mietintö TaVM 13/2021 vp.
  • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta HE 44/2021 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 4/2021 vp.
  • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta HE 232/2020 vp; Lakivaliokunnan mietintö LaVM 5/2021 vp.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top