Ensi vuoden talousarviota käsitellään perjantainakin (SUORA 12:00)

Eduskunta jatkaa vuoden 2022 budjetin lähetekeskustelua tänään klo. 12:00. Talousarvion lähetekeskustelu on asiakohdassa 3.

Otsikkokuvassa ministeri Thomas Blomqvist vastaa kysymykseen budjetin lähetekeskustelussa. Alla Sebastian Tynkkynen käyttää puheenvuoroa.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 12:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Asialista on videoikkunan alapuolella luettavissa.

Videolähetys: Eduskunta

Täysistunnon asialistalla perjantaina 01.10:

 • Asiakohta 2.1. Hallituksen esitykset: Valtioneuvosto on 30.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 155-161/2021 vp.
 • 2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin: Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 461, 469, 471, 474, 478, 479, 481, 486/2021 vp.2.3.
 • Kertomukset: Eduskunnalle on annettu Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (K 9/2021 vp).
 • 2.4. Kansalaisaloitteet: Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 7/2021 vp: Turve on luokiteltava uusiutuvaksi luonnonvaraksi.
 • 2.5. Kansalaisaloitteet: Eduskunnalle on 29.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 8/2021 vp: Tieto on meidän – kansalaisaloite Ylen tekstisisältöjen turvaamiseksi.
 • 3. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 HE 146/2021 vp; Lähetekeskustelu,
 • 4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta HE 122/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta HE 123/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 6. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi HE 132/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi HE 133/2021 vp, Lähetekeskustelu.
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta HE 134/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 135/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 HE 136/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta HE 142/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta HE 143/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta HE 144/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 145/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 147/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 148/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 149/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta HE 150/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta HE 151/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta HE 152/2021 vp, Lähetekeskustelu.
 • 21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta HE 153/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta HE 154/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 23. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta HE 125/2021 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 13/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen arvonannon osoituksista annetun lain muuttamisesta HE 215/2020 vp; Valiokunnan mietintö PeVM 12/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 25. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta: Puhemiesneuvoston ehdotus PNE 2/2021 vp; Valiokunnan mietintöPeVM 13/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 18/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 22/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi HE 66/2021 vp; Lakialoite LA 36/2020 vp; Valiokunnan mietintö StVM 23/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 28. Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020 K 19/2021 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 22/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 29. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta HE 110/2021 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 23/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 30. Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta HE 45/2021 vp; Valiokunnan mietintöHaVM 12/2021 vp; Mietinnön pöydällepano.
 • 31. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta HE 115/2021 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 19/2021 vp; Mietinnön pöydällepano (mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause).

1 Comment

 1. Pekka Kemppainen
  1.10.2021 13:29

  Tapahtuma-ala ylös, turve-ala alas. -hallituksen oudot prioriteetit.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top