Ensivuoden talousarvion lähetekeskustelu tänään eduskunnassa (SUORA 12:00)

Eduskunnassa käydään tänään tiistaina vuoden 2022 budjetin lähetekeskustelun ensimmäinen mittelö. Sinunkin rahoistasi siellä puhutaan.

Kuumaa väittelyä luvassa. Budjetti on seitsemäntenä asiakohtana.

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 12:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Asialista on videoikkunan alapuolella luettavissa.

Videolähetys: Eduskunta

Eduskunnan asialistalla 28.09. 2021:

 • Asiakohta 2.1. Hallituksen esitykset; Valtioneuvosto on 27.9.2021 antanut hallituksen esitykset HE 142-154/2021 vp, jotka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa.
 • 2.2. U-asiat: Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 46-48/2021 vp.
 • 2.3. Kansalaisaloitteet: Eduskunnalle on 24.9.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 6/2021 vp: Oikeus olla – kansalaisaloite oikeudenmukaisemman translain puolesta.
 • 3. Arto Satosen vapautuspyyntö suuren valiokunnan jäsenyydestä VAP 50/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 4. Petteri Orpon vapautuspyyntö ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä VAP 51/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 5. Ben Zyskowiczin vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja hallintovaliokunnan jäsenyydestä VAP 52/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 6. Sari Multalan vapautuspyyntö maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä VAP 53/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 7. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 HE 146/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta HE 122/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta HE 123/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 10. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi HE 132/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 11. Hallituksen esitys eduskunnalle suullisen todistelun tallentamista ja vastaanottamista yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi HE 133/2021 vp: Lähetekeskustelu.
 • 12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta HE 134/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 135/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 HE 136/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 15. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2022 tuloveroasteikosta, tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta HE 142/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta HE 143/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta HE 144/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 18. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta HE 145/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi HE 147/2021 vp: Lähetekeskustelu.
 • 20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 148/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 149/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta HE 150/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 23. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta HE 151/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n muuttamisesta HE 152/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 25. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta HE 153/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 26. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta HE 154/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 27. Hallituksen esitys eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaiseksi järjestämiseksi HE 119/2021 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 11/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 28. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 8 ja 130 §:n muuttamisesta sekä arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta HE 125/2021 vp; Valiokunnan mietintöVaVM 13/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top