Esittelyssä Kansalaispuolue

Esitimme eduskuntaan pyrkiville uusille puolueille ja kansanliikkeille sarjan kysymyksiä, helpottaaksemme äänestäjille näiden ryhmien linjausten hahmottamista. Tänään on vuorossa Kansalaispuolue.

Kansalaispuolue on saanut paljon julkisuutta. Sen perustamisessa mukana ollut Paavo Väyrynen vetää nykyisin omaa Seitsemän tähden liikettään, jolle olemme esittäneet myös kysymykset. Kansalaispuoletta koskeva riita on par’aikaa oikeuden käsiteltävänä. Seuraavassa Kansalaispuolueen vastaukset Piia Katteluksen kautta saatuina.

Talous:

1. Kun seuraavissa vaaleissa pyritte eduskuntaan, aiotte vaikuttaa lainsäädäntöön ja hallitusten luottamukseen. Uskotteko parlamentaariseen vaikuttamiseen?

Kyllä.

2. Onko verokertymän käyttäminen julkiseen sektoriin toteutettu onnistuneesti?

Ei. Kovatuloisten verotusta on vara kiristää. Progresio, eli verotuksen nousu tulojen kasvaessa pitää olla nykyistä kovempi.
Verotuksen tulisi vähentää eriarvoistumiskehitystä eikä kiihdyttää sitä. Se, miten verokertymä jaetaan julkisen sektorin eri hallinnonalojen kesken on varmasti otettava tarkkaan syyniin.

Maakuntien työllisyyttä, aluepolitiikkaa ja pienituloisia, erityisesti eläkeläiset ja kotityötä tekeviä tulisi verovaroin auttaa.

Lisäksi on tarkasteltava sitä, miten eri hallinnonalojen sisällä verorahat allokoidaan eri toimintoihin.

Julkisen verokertymän tulisi tukea kotimaista kysyntää ja lisätä suomalaisten työllisyyttä ja kotimaisten yritysten kilpailukykyä. Julkisen verokertymän ei pitäisi antaa valua maan rajojen ulkopuolella ylikansallisille toimijoille eikä julkista verokertymää ole tarve kierrättää Brysselin kautta.

3. Maksammeko liikaa vai liian vähän veroja?

Kaikki on suhteellista. On verorahoilla saa vastinetta, kuten hyviä lääkäripalveluja, laadukasta perusopetusta sekä turvallisen yhteiskunnan, niin veroja ei makseta liikaa.

4. Uskotteko, että veroina kansalaisilta kerättävät varat käytetään hyödyllisesti?

Tämä ei ole uskon asia. EU-maksuosuus on lian suuri, sillä Suomi maksaa 1.9 miljardia euroa ja saa vain reilun miljardin takaisin.
Suhde ei ole kunnossa.

Jokainen voi TOKI tarkistaa mm.valtioneuvoston sivuilta, minne Suomen budjettivarat käytetään. Osa rahoista varmaankin menee kankkulan kaivoon. Tähän asiaan Kansalaispuolue haluaa vaikuttaa.

5. Onko julkista hallintoa liikaa vai sopivasti julkisiin palveluihin nähden?

Julkista hallintoa on syytä keventää.

6. Jos pitää karsia julkisista menoista, mihin kohdistaisitte leikkaukset?

Maahanmuuttoon ja Sipilän, sekä Bernerin omille yrityskavereille suunnattujen yksyistämishankkeiden kautta kilpailua vääristäviin yritystukiin.

Valtio käyttää keskittämisen myötä valtavastti kalliisiin pääkaupunkiseudun rakennuksien kuluihin rahaa, jo tästäkin syystä hajautusta ja alueellista sijoittamista valtion palveluille pitäisi olla enemmän.

7. Kuinka suuri määrä suomalaisia rahoittaa veroillaan julkistalouden? Valitkaa vaihtoehto: A Noin miljoona reaalitalouden palkansaaja, B Rikkain 10%; C Kaikki osallistuvat veroillaan julkistalouden rahoittamiseen; D Muu, mikä?

C.

8. Onko Suomessa ”julkisen talouden vapaamatkustajia”, ja keitä he voisivat olla?

Harmaan talouden toimijat ovat vapaamatkustajia. Samoin paremman elintason perässä tulleet ”turvapaikkaturistit”. Portugalin hyvätuloiset eläkeläiset ja veroparatiisien kauttta tai vakuutuskuorin varojaan pelaavat superrikkaat, kuten pääministeri Juha Sipilä. Myös eläkerahastojen hallinnointi on kyseenalaista, koska pieni eliittijoukko nostaa kovat kokouspalkkiot ja sijoittaa rahat ulkomaille.

Maahanmuutto:

9. Onko Suomessa liikaa, sopivasti tai liian vähän maahanmuuttajia?

Liikaa.

10. Onko syytä lisätä vai vähentää vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat ulkomaalaisia muuttamaan Suomeen?

Vähentää vetovoimatekijöitä. Perustuslakia on muutettava, että ”Suomalainen sosiaaliturva kuuluu vain Suomalaisille.”

11. Jos haluatte maahanmuuttoa Suomeen, millaista sen tulisi mielestänne olla?

Suomen lähtökohdista Suomea hyödyttävää työperäistä maahanmuuttoa Suomen tasoisista maista. Sellaisia maahanmuuttajia, joiden koulutus ja kielitaito ovat riittäviä ja jotka ovat valmiita opiskelemaan Suomen kielen ja elämään Suomen lain mukaisesti sekä tapoja ja kulttuuriamme noudattaen ja kunnioittaen. Osasta Itä-Euroopan maita toki on tarjolla osaavaa työvoimaa, esim. maatalouteen.

Turvallisuuspoliitikka:

12. Onko Suomen turvallisuuspoliittinen linja toimiva, takaako se maamme turvallisuuden mahdollisessa suurvaltojen keskinäisen jännityksen aiheuttamassa kriisissä?

Suomen ei pidä liittyä Natoon. Koko maahan on palautettava aluepuolustusjärjestelmä.

Kansalliseen turvallisuuteen on panostettava. Kuten rajavalvontaan sekä itä- että länsirajalla ja paikallispoliisin resursseja on lisättävä voimakkaasti. Länsi-Suomen aluepuolustukseen on panostettava kuten ottamalla Kauhavan lentosotakoulu takaisin puolustusvoimien käyttöön.

13. NATO vai ei?

EI.

14. Onko Venäjä uhka vai mahdollisuus?

En koe, että Venäjä uhkaisi Suomea. Sen sijaan näen hukatut mahdollisuudet idänkaupan saralla; mm.Pietarin talousalueella asuu yli 5 miljoonaa potentiaalista kuluttajaa.

EU:

15. Onko EU-jäsenyys vastannut odotuksianne?

EI. Itä- ja pohjois-Suomen sekä pohjanmaan maakunnat ovat menettäneet 10 000 – 20 000 asukasta eu-aikana. Lisäksi maatalous ja pienet kunnat, sekä maakunnat ovat kärsineet kohtuuttomasti keskittämisestä.

16. Mukaan federalisaatio-kehitykseen?

EI MISSÄÄN NIMESSÄ.

17. Pitääkö Suomen erota EU:sta?

Kyllä.

18. Euro vai oma valuutta?

Oma valuutta. Toki euro voisi jatkaa rinnakkaisvaluuttana.

19. Onko Suomen huoltovarmuus turvattu, jos ei mitä pitäisi tehdä?

Heikoilla ollaan esim.energiantuotannon saralla. On satsattava kotimaiseen uusiutuvaan energiaan ja kansallisen maatalouspolitiikan turvin tuettava kotimaista ruuantuontoa.

Huoltovarmuusvarastot ovat jo nyt liian pienet.

20. Pitääkö Suomen maataloutta tukea, jos millätavoin?

Edellämainittuun viitaten, kyllä.

Erityisesti tukien pitäisi kohdentua mahdollisimman lähelle tuotantoa.

Maataloustuet on kansallistettava. Satovahinkokorvaukset palautettava. Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoksia tuettava.

Kiinteistöverolle verokatto, jos on pakko investoida mittaviin maatalousrakennuksiin.

Yksityisteiden tukea nostettava. Lomittajiapalveluiden riittävyydestä on huolehdittava.

Suomen tulisi säätää elintarvikemarkkinalaki, jolla alle tuotantokustannusten ei saa myydä elintarvikkeita.

Lisäksi elintarvikesektori työllistää kerrannaisvaikutuksineen yli 250 000 ihmistä ja on peräti 16 miljardin euron liikevaihdon toimiala.

Paras tuki on on suosia suomalaista ja ostaa kotimaista ruokaa.

Sisäpoliitikka:

21. Minkä asian ottaisitte tärkeimmäksi kohteeksi seuraavan vaalikauden aikana?

Sisäisen turvallisuuden palauttamisen (rajavalvonta ja poliisiresurssit) sekä sosiaaliturvan kohdentamisen vain suomalaisille. Järkevä ja tasapainoinen aluepolitiikka sekä maaseudun hyvinvoinnista huolehtiminen. Pienimpien eläkkeiden nostaminen. Erisrvoistumiskehityksen pysäyttäminen mm.maahanmuuttopolitiikkaa järkevöittämällä. Järjettömän keskittämispolitiikan hillinnän.

22. Onko teillä kynnyskysymyksiä, jotka estäisi parlamentaarisen tai hallitusyhteistyön jonkin toisen puolueen kanssa?

Olemme avoimia yhteistyölle pienimmän yhteisen nimittäjän löytämisen kautta. Emme etukäteen kategorisoi puolueita, koska puolueet voivat myös muuttaa suuntaansa.

Yhteistyö tosin ei olisi helppoa vihervasemmiston kanssa esim.maahanmuttopolitiikkaan liittyen emmekä ole valmiita joustamaan NATO-kannasta eikä EU-kysymyksistä.

23. Teettekö vaaliliittoja 2019 eduskuntavaaleissa?

Kyllä.

24. Mikä erottaa teidät muista puolueista? Miksi juuri teitä tulisi äänestää?

Kansalaispuolue on aidosti isänmaallinen. Meidän linjamme ja toimintatapamme on ylivertainen verrattuna muihin. Emme vain puhu vain puolusamme ja teemme tekoja heikompien ihmisten alueiden puolesta.

Puolustamme Suomen itsenäisyyttä, kansaa ja haluamme toimia kristillisten arvojen pohjalta tasapainoisen Suomen puolesta.

Teemme politiikkaa tavallisten ihmisten hyväksi, jotka Keskusta (https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Etusivu) ja muut puolueet ovat unohtaneet.

25. Mitkä kolme asiaa muuttuu heti, jos saatte 101 kansanedustajaa eduskuntaan?

 1. Suomen sosiaaliturva rajattaisiin vain suomalaisille.
 2. Euro- ja EU-ero käyntiin.
 3. Rajavalvonta takaisin

26. Kuinka moneen vaalipiiriin pyritte asettamaan ehdokkaita?

5-10.

27. Mitä muuta haluatte kertoa itsestänne?

Tervetuloa mukaan toimintaan Kansalaispuolueeseen. Seuraa ilmoittelua Kansalaispuolue.net-sivulla, Kansalaispuoleen Twitter-tilillä @kansalaisp2016 sekä Sami Kilpeläisen ja Piia Katteluksen netti/FB-sivuilla.

Löydät meidät myös somessa: https://www.facebook.com/kansalaispuoluerp/

Artikkelikuva: Kansalaispuolue/arkisto.

5 Comments

 1. Uskottavampi
  3.11.2018 22:13

  Onhan tuo nyt uskottavampi puolue kuin se suomen kansa ensin pelleily.

  Vastaa
 2. Suomi takaisin
  4.11.2018 07:15

  Loistavat vastaukset.. keskusta palaa alkiolaisille juurilleen..
  toisaalta hyvä että paavo on ulkona, kun olisi enemmän painolastina.. vaikka puolueen perusti

  Voisivat liittyä ipuun, kun puolueen ajatukset on suoraan kopioitu legendaariselta Antti Pesoselta..

  Jotenkin kaikkien puolueiden kohdalla on nykyään yltiövarovainen kun keneenkään ei voi luottaa. Nyt vaalipuheet ovat nämä, mutta kääntyykö takki?

  Vastaa
  1. Mauno Voutilainen
   4.11.2018 16:04

   Onhan tässä asiaa, sekä ei niin asiaa. Eivät ole uskottavia. Toki kaikki ovat ajallaan, tavallaan tyhjästä alkaneet, mutta siihen tämä taitaa jäädäkin, starttikuoppiin tyhjää jauhamaan, ei edes lähtötelineitä ole.

   Vastaa
 3. Pentti Gröhn
  4.11.2018 13:02

  Kyllähän tuo oli asiallista tekstiä mutta kun se takinkääntö voi tapahtua kun päästään asioita todellisesti hoitamaan.Rehellisyys maan perii tätä mieltä olen näin eläkeläisenä

  Vastaa
 4. yökötys sentään
  5.11.2018 10:45

  Eikös missio ole tullut jo täytettyä? Enää oikeuden päätöstöstä odotellaan. En arvosta näitä puoluekaappareita ja hajoittajia tippaakaan.

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top