EU-paketti ja välikysymys tänään eduskunnassa (SUORA 14:00)

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (”elvytyspaketin”) hyväksymisestä on tänään äänestyksessä heti istunnon alussa. Välikysymys hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä onkin seuraavana, joten historiallisia hetkiä saamme seurata.

Pääministeri Sanna Marinin ja valtionvarainministeri Matti Vanhasen 28.01. allekirjoittamassa hallituksen esityksessä todetaan:

Hallituksen näkemyksen mukaan omien varojen päätös ei sisällä säännöksiä, jotka koskisivat perustuslakia tai Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille sen 94 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Hallitus katsoo, että päätös voidaan hyväksyä äänten enemmistöllä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että esityksestä hankittaisiin perustuslakivaliokunnan lausunto.

Perustuslakivaliokunta päätyi kuitenkin näkemykseen, että hallituksen ehdottama sopimus sisältää Suomen hyväksymän EU:n jäsenyyssopimuksen sisällöstä poikkeavia elementtejä. Sopimus muuttaa vakiintuneita EU:n taloudenhoidon periaatteita ja siirtää Suomen toimivaltaa EU:lle, tavalla jota Suomi ei ole hyväksynyt perussopimusten voimaansaattamisen yhteydessä.

Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan kyseessä on siten merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille tosiasiallisesti rinnastuva järjestely, ja sitä koskeva ehdotus on eduskunnassa hyväksyttävä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Tämän äänestyksen näemme tänään, heti istunnon alussa (asiakohta 3). Seuraava asia onkin välikysymys (asiakohta 4):

Petteri Orpon (kok) ensimmäisen allekirjoittajana esittämässä välikysymyksessä ovat mukana Kokoomus, Kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

”Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

 • Miksi hallitus päätti julkisten menojen lisäämisestä, verojen kiristyksistä ja työllisyyspäätösten lykkäämisestä, vaikka talous kasvaa nopeammin kuin aiemmin ennakoitiin ja julkinen talous selviää vähemmin vaurioin kuin kriisin keskellä odotettiin,

 • miksi hallitus ei tehnyt puoliväliriihessä päätöksiä julkisen talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä,

 • miksi hallitus ei edes tavoittele julkisen talouden kestävyysvajeen kuromista umpeen,

 • miksi hallitus ei noudata edes oman ohjelmansa tai kestävyystiekarttansa talous- ja työllisyyspolitiikan linjaa,

 • miksi hallitus teki päätöksiä työllisyyden vahvistamisesta siten, että ne vahvistavat julkista taloutta vain 150 miljoonan euron verran, vaikka se lupasi tehdä niitä 2 000 miljoonan euron edestä,

 • miksi hallitus vastoin omia lupauksiaan sivuuttaa työllisyyspäätösten vaikutusten tutkimustietoon perustuvan arvioinnin valtiovarainministeriössä, ja

 • miksi hallitus romutti menokehysbudjetoinnin, joka on ollut suomalaisten veronmaksajien turvana holtittomilta menoilta ja lupauksena maailmalle suomalaisten kyvystä suoriutua velkavastuistaan?”

Videolähetys eduskunnasta alkaa istunnon alkaessa klo. 14:00. Tallenne ilmaantuu samaan ikkunaan istunnon päätyttyä. Istunnon asialista on nähtävissä videoikkunan alapuolella.

Videolähetys: Eduskunta

Eduskunnan asialistalla tänään tiistaina:

 • Asiakohta 2.1. U-asiat: Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 22-25/2021 vp.
 • 3: Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä HE 260/2020vp; Valiokunnan mietintö VaVM 4/2021 vp; Ainoa käsittely (mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset).
 • 4: Välikysymys hallituksen puoliväliriihen tekemättömistä päätöksistä VK 2/2021 vp; Ainoa käsittely.
 • 5: Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta HE 69/2021 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 6/2021 vp; Ensimmäinen käsittely (mietintöön sisältyy §-vastalause).
 • 6: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta HE 79/2021 vp; Lähetekeskustelu.
 • 7: Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta HE 2/2021 vp; Valiokunnan mietintö VaVM 5/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 8: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta HE 55/2021 vp; Valiokunnan mietintö LiVM 10/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 9: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 23/2021 vp; Valiokunnan mietintö HaVM 6/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 10: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta HE 49/2021 vp; Valiokunnan mietintö MmVM 8/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 11: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta HE 44/2021 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 4/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 12: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta HE 58/2021 vp; Valiokunnan mietintö LaVM 6/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 13: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta HE 65/2021 vp; Valiokunnan mietintö TyVM 4/2021 vp; Ensimmäinen käsittely.
 • 14: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta HE 249/2020 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 1/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 15: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta HE 19/2021 vp; Valiokunnan mietintö SiVM 2/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 16: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 29/2021 vp; Valiokunnan mietintö TaVM 13/2021 vp; Toinen käsittely.
 • 17: Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta HE 232/2020 vp; Valiokunnan mietintöLaVM 5/2021 vp; Osittain ainoa, osittain toinen käsittely.

1 Comment

 1. Juha
  18.5.2021 16:56

  Johtopäätös: Punavirheet ja kokokusta kannattavat liittovaltiota, jossa lahjoitamme omaisuutemme rahaeliitille. PS, KD, Nyt ja Ano ovat isänmaan asialla, pienen ihmisen puolella. Kukahan noita liittovaltion juoksupoikia ja tyttöjä äänestää?

  Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top