EU:n juomavesidirektiivin sisältö hyväksytty tänään

Euroopan Unioinin uusi juomavesidirektiivi sai tänään alustavan sisältönsä, ja on Europarlamentin käsittelyssä vielä helmikuun aikana.

EU-maiden suurlähettiläät hyväksyivät tänään (05.02.) poliittisen yhteisymmärryksen uuden juomavesidirektiivin sisällöstä. Uuden juomavesidirektiivin avulla pyritään turvaamaan entistä laadukkaampi talousvesi, edistämään veden saatavuutta, lisäämään vesihuollosta tiedottamista ja parantamaan vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta koko unionin alueella.

Direktiivi tulee sisältämään seuraavat asiakohdat:

  • Talousveden ottoon, käsittelyyn ja toimittamiseen liittyvien riskien hallinta, ja pinta- ja pohjavesien suojeleminen.
  • Legionella-bakteerin valvonta.
  • Lista talousvedestä tutkittavista yhdisteistä on päivitetty Maailman terveysjärjestön (WHO) suositusten mukaiseksi.
  • Veden kanssa kosketuksissa oleville rakennusmateriaaleille säädetään EU:ssa yhteiset terveysperusteiset vähimmäisvaatimukset.
  • Jäsenvaltioiden on jatkossa tunnistettava ne sosiaaliset ihmisryhmät, joilla on riittämätön vesihuolto.
  • Tehostetaan vesihuoltolaitosten tiedotusvelvollisuutta.
  • Vesihuoltolaitosten energiatehokkuuden parantaminen.

Direktiiviuudistuksen aloitti Eu:n komissio helmikuussa 2018, ja yhteisymmärrys direktiivin sisällöstä saatiin aikaan viime vuoden lopulla, Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Europarlamentin on tarkoitus hyväksyä poliittinen yhteisymmärrys vielä tämän kuun aikana, ja direktiivi astuu voimaan aikaisintaan heinäkuussa. EU:n jäsenmaiden odotetaan mukauttavan kansalliset lainsäädäntöntä direktiivin mukaisiksi seuraavan kahden vuoden aikana.

Ympäristöministeriön tiedotteesta 05.02.2020.

Komission esitys juomavesi-direktiiviksi on säilyttänyt miltei kaikki ne kohdat, joita Kuntaliitto arvosteli lausuntokierroksella viime syksynä.

Asiantuntijalausunto valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle juomavesidirektiivi (U13/2018)

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja tulla sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavaksi juomavesidirektiivin uudistamista koskevasta U-kirjeestä. U-kirjeessä on esitetty Euroopan komission juomavesidirektiiviehdotuksen pääasiallinen sisältö ja ehdotuksen vaikutusten arviointi. Valtioneuvoston kanta ehdotukseen on pääosin yhdenmukainen Kuntaliiton näkemyksen kanssa.

Suomessa vesihuollosta vastaavat pääosin kuntien omistamat vesihuoltolaitokset sekä vesiosuuskunnat. Talousveden laatu on Suomessa korkealla tasolla. Vesihuollon kustannukset katetaan vesihuoltolain mukaisesti kuluttajilta perittävillä asiakasmaksuilla. Direktiivin uudistuksessa komissio esittää kustannuksia lisääviä vaatimuksia, jotka eivät kuitenkaan paranna turvallisuutta. Kuntaliitto haluaa kiinnittää erityistä huomiota talousveden analyysivalikoimaa ja tutkimustiheyttä koskeviin osuuksiin ja soveltamisalan laajuuteen.

Kuntaliiton kirje 06.09.2019.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top