Euroopan Unioni: Lisää pakotteita Venäjälle

Euroopan unionin jäsenmaat hyväksyivät perjantaina lisää pakotteita Venäjää kohtaan.

Perjantaina (08.04.) hyväksytyt pakotteet täydentävät aiemmin hyväksyttyjä Venäjään kohdistettuja sanktioita. Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys on johtanut laajamittaiseen humanitaariseen hätätilaan Ukrainassa, ja aiheuttanut pakolaisuutta, joka suuntautuu pääosin Euroopan unionin jäsenmaihin.

Pakotteita kohdistetaan useampiin henkilöihin ja yrityksiin

EU:n päätöksellä laajennettiin henkilöiden ja yritysten listaa, joihin pakotteita kohdistetaan. Kohteet ovat sekaantuneet toimiin, jotka uhkaavat Ukrainan koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Listattavien henkilöiden kohdalla on kyse varojen jäädytyksistä, sekä matkustus- ja kauttakulkurajoituksista. Tämän lisäksi kielletään asettamasta mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti listattujen henkilöiden ja yritysten saataville tai hyödynnettäviksi.

Pakotelistalle lisätyt henkilöt ovat Venäjän hallitusta tukevien
suuryritysten ja rahoituslaitosten johtajia, ja media- ja
informaatiovaikuttajia, sekä hallinnon edustajia. Pakotelistalle kuuluu Venäjän hallitusta tukevia tai siitä hyötyviä liike-elämän
vaikuttajia sekä näiden perheenjäseniä.  Pakotelistalle on lisätty aseteollisuuden yrityksiä, ja myös neljä venäläistä pankkia.

Pakotteet kohdistuvat teknologiaan ja teollisuuteen

Sektorikohtaisia pakotteita laajennettiin lisäämällä uusia vienti-
ja tuontikieltoja. Vientirajoituksia laajennettiin Venäjän
sotilaallisia tai teknologisia kyvykkyyksiä mahdollisesti edistävien ynnä muiden tuotteiden ja teknologian sekä öljynjalostusteknologiaan ja maakaasuun nesteyttämiseen käytettävien tuotteiden ja teknologioiden osalta. Lisäksi vientikieltolistalle lisättiin teolliseen toimintaan liittyviä tuotteita.

Myös ylellisyystuotteiden vientikieltolistaa laajennettiin ja
täsmennettiin. llmailusektoria koskevaan vientikieltoon lisättiin
lentokoneiden polttoaineet ja niiden lisäaineet. Tuontikielto
asetettiin kivihiilelle ja tietyille turvepolttoaineille neljän
kuukauden siirtymäajalla. Listaa tuontikiellon alaisista rauta- ja
terästuotteista laajennettiin. Lisäksi tuontikieltoja asetettiin
useille muille tuotteille, jotka ovat merkittäviä tulonlähteitä
Venäjälle.

Rahoituskielto Venäjän valtion-yrityksiä kohtaan

Rahoitussektorilla pakotteita laajennettiin asettamalla kielto tarjota suoraa ja epäsuoraa tukea, ml. rahoitusta, venäläisille julkisille toimijoille tai yli 50%:sestu Venäjän valtion omistamille tai kontrolloimille laitoksille.

Venäjän laivat eivät pääse EU:n satamiin

Venäläisille asetettua yli 100 000 euron talletuskieltoa laajennettiin koskemaan myös kryptovaroja, joiden rajaksi asetettiin 10 000 euroa. Venäjä suljettiin pois EU-maiden
julkisista hankinnoista, muutamin poikkeuksin. Uutena toimena
kiellettiin venäläisten ja valkovenäläisten tiekuljetusyritysten
maantiekuljetukset EU:n alueella ja asetettiin kielto Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille pääsystä EU-maiden satamiin.

Merkittäviä vaikutuksia Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan

Pakotteisiin sisältyy paljon poikkeuksia, jotka on tarkennettu
asetustekstissä. EU:n asettamien uusien pakotteiden kokonaisvaikutukset Suomen ja Venäjän väliseen kauppaan ovat merkittävät, vaikka Suomen vienti Venäjälle on viime kuukausien aikana merkittävästi vähentynyt.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Scroll to top