Euroopassa tapahtui lähes täydellinen väestönvaihto 6000 vuotta sitten, mutta vain miehille

Uudemman tutkimustiedon mukaan Euroopan väestö tuhoutui suurimmalta osin 3500 eKr. -aikoihin tapahtuneen paimentolais-ryntäyksen tuodessa sivistymättömämmän elämäntavan, ja paimentolaisten vallatessa väkivalloin elintilaa. Eurooppaan on siis ennenkin tultu, epäystävällisin aikein ja väkisin.

Vuonna 2015 julkaistut tutkimukset, joissa verrattiin keskiaasialaisista 4-5 tuhatta vuotta sitten haudatuista vainajista eristettyä YDNA:ta nykyisten eurooppalaisten miesten Y-kromosomien haploryhmiin (=”isälinjoihin”), osoittivat lopullisesti todeksi arkeologi Marija Gimbutasin vanhan teorian, ns. kurgaani-hypoteesin: Indoeurooppalainen kieli tuli idästä Eurooppaan paimentolaisten muuttoaallon mukana, ja vähälukuisemmat maahantunkeutuja valtasivat aluetta joukkotuhonnan kautta.

Ilmiölle on tunnusomaista, että eurooppalaisten isälinjat”, YDNA:n hapoloryhmät, harvinaistuivat maahanmuuttajien isälinjojen osuuden kasvaessa dominoivaksi nykyeurooppalaisessa väestössä, ”äitilinjojen”, mtDNA:n haploryhmien välttäessä tuhon. Tämä kertoo osaltaan tapahtuman dramaattisuudesta ja väkivaltaisuudesta, -juuri kuten Gimbutas oli olettanutkin. Juokkotuhon sukupuolinen valikoivuus sulkee pois tautien yms. ihmisestä riippumattomien tuhotekijöiden merkityksen tulokselle: Miehet tapettiin, ja naiset raiskattiin.

Oppikirjoissa saattaa yhä roikkua vanhentunut teoria indoeurooppalaisen kielen liittymisestä maanviljely-elinkeinon saapumiseen Lähi-Idästä Eurooppaan. Tämä käsitys on ollut tieteen historiaa jo Asko Parpolan todistettua hevosiin ja kärryihin liittyvän sanaston avulla indoeurooppalaisen kantakielen (IEkk:n) olleen hajaantumatta tytärkieliksi vielä 4000-3500 BC jollakin sellaisella seudulla, jossa paimentolainen, karjaahoitava, elämäntapa vallitsi.

Tutkijat osasivat paikallistaa tämän Etelä-Uralin ja Kaspian arojen Samaran, Sredni Stogin ja Khvalynskin kulttuureihin., -juuri niihin joita Gimbutas oli tutkinut. Näiden kulttuurien pohjalta ilmaantui Jamnaja (Yamna, Pit-grave-culture tai ”Kurgan wave 1” Gimbutasin vanhimmissa julkaisuissa). Tänään geneetikot puhuva ”Jamnajan geeneistä”, tarkoittaen mm. niitä YDNA:n linjoja, jotka levisivät Euroopassa yhtä aikaa indoeurooppalaisen kielen kanssa. Erityisesti tiedetoimittaja Karin Bojsin palkittu ”Homo Europaeus” (Suomessa 2016, Minervakustannus) käyttää tätä sanontaa. Emme kuitenkaan voi yhtyä Bojsin näkemykseen, että indoeurooppalaisiin liitettyjä YDNA:n linjoja olisivat levittäneet ”mahtavat päälliköt, jotka saivat paljon jälkeläisiä”.

Brttiläinen Colin Renfrew ei ollut väärillä jäljillä olettaessaan IEkk-kielen tulon liittyvän johonkin todella suureen mullistukseen, sillä kokonaisella mantereella puhuttujen kielien katoaminen ja korvautuminen täysin uusilla ei voi olla liittymättä johonkin murrokseen, joka näkyy myös aineellisessa kulttuurissa. Renfrew erehtyi vain valitessaan maanviljelyn siksi megamuutokseksi, joka toi uuden kieliryhmän.

Maanviljelijöiden levittäytyminen Anatoliasta Balkanin kautta Eurooppaan toi tänne uusia kieliä ja geenejä, mutta indoeurooppalainen kieliryhmä sinnitteli siinä vaiheessa vielä Mustanmeren, Kaspian, Aral-järven ja Etelä-Uralin tienoilla. Nature-lehdessä 2014 ja 2015 julkaistujen artikkelien mukaan nykyeurooppalaisten geenistössä on kolmen eri migraation  tuomat ainekset:

 • Paleoliittisten eurooppalaisten geenit, so. metsästäjä-keräilijä -väestön perintö. Karin Bojs huomauttaa, että Ruotsissa viljelijäväestön tuloa edeltäneiden ”ruotsalaisten” geenit (eristetty mesoliittista hautauksista) ovat lähempänä tämän päivän suomalaisia kuin nykyisiä ruotsalaisia.
 • Maanviljelyn myötä Lähi-Idästä tulleiden jättämät geenit. Niiden osuus on nykyisin suuri mm. Sardiniassa, joka sai uuden elinkeinon tuossa vaiheessa, mutta välttyi myöhemmiltä migraatioilta. ”Jäämies” Ötzi kuuluu viljelyn mukana tulleeseen YDNA:n haploryhmään.
 • Indoeurooppalaisen maahanmuuton myötä tulleet arokansojen geenit. Kun näiden lähtöalueet asutettiin jääkauden jälkeen etupäässä Euroopasta, paimentolaisten geenit koostuivat edellisistä kategorioista. ”Viljelijägeenit” olivat tulleet aroille tod.näk. Kaukasuksen kautta, esm. Maikopin kulttuurin välityksellä.
Kuva: Nature

Ensimmäinen asutusaalto, tai oikeastaan kaksi, olivat jääkaudella Eurooppaan väestöä tuoneet Aurignac– ja Gravette-migraatiot, joiden tulokset sisältyvät Naturen kategoriaan yksi: Paleoliittiset ja mesoliittiset eurooppalaiset, so. metsästäjä-keräilijä-väestöt.

Ihmiskunta ryhtyi maanviljelyyn vasta pakon edessä: Ilmaston muuttuminen kylmemmäksi ja kuivemmaksi supisti luonnon ihmiselle tarjoamia resursseja. Siis: Muokkaamattoman luonnon. Niinpä ihmisyhteisöt alkoivat tehdä ympäristössään asioita, paransivat hyötykasvien kasvuolosuhteita, levittivät niitä uusiin paikkoihin ja lopulta olivat itse asettuneet asumaan näin muokkaamiensa kohteiden läheisyyteen.

Maanviljely-elinkeinoon siirtyminen ei aluksi ollutkaan mitään muuta, kuin tämä askel. Myöhemmin muuttui koko elämäntapa.

Uusi elinkeino oli hyvin työläs ja vaati säännöllisesti suuria ponnistuksia ja koko ryhmän yhteistyötä. Pakottava syy oli ollut suhteellinen ylikansoitus. Se ei ollut mikään ongelma aikaisemmin, koska väestöä osattiin jonkin verran säädellä.:

 • Noidat ja parantajat käyttivät kokemusperäisesti luonnonlääkintää ehkäisyyn, ehkä raskauksien keskeyttämiseen, ja osasivat antaa neuvoja raskauksien välttämiseen. Nämä ”kivikauden konstit” tehosivat ehkä 50%:ssa tapauksista, mikä ei toki riittänyt onnistuneeseen perhesuunnitteluun, mutta kylläkin kyläkunnan populaatiosuunnitteluun.
 • Vanhoina aikoina lapsia saatettiin hylätä kuolemaan.
 • Äärimmäisissä tapauksissa on syöty yhteisön jäseniä.

Kun yhteisöjen väkimäärä pysyi näin siedettävissä rajoissa, ei luontoa liikaa rasitettu, ja riistaa yms. riitti. Ilmaston muuttuminen oli tälle säätelylle ylivoimainen haaste: Ihmisiä oli edelleen sama määrä, mutta heitä oli nyt liikaa, koska luonnonvarat vähenivät.

Lähi-Idässä, missä kuivuus tuntui ensimmäisenä Saharasta Keski-Aasiaan ulottuvalla vyöhykkeellä,  otettiin käyttöön paikallisia heinäkasveja. Ne ovat yhä meidän viljalajeinamme, toki pitkällisten jalostusten muuntamina. Euroopassa riitti toistaiseksi vapaan luonnon antimia, eikä viljely kiinnostanut.

Viljelijä-yhteisöt luopuvat väestönkasvun säätelystä: => Ekspansio uusille alueille alkaa.

Kun viljelyn tuotto on, paitsi maaperän ja sen hedelmällisyyden funktio, myös käytettävissä olevan työvoiman avulla lisättävissä, viljely-yhteisöt kasvoivat. Niiden ylijäämäväestö alkoi etsiä uusia kohteita yhä kauempaa. Eurooppaan pioneeriviljelijöitä alkoi tulla kolmea reittiä:

 • Anatoliasta Balkanille,
 • Etelä-Turkista ja Syyriasta Kyprokselle ja edelleen Välimeren rannoille kohti länttä.
 • Kaukasuksen kautta Mustanmeren itärannoille.

Viljelyyn liittyvä migraatio edusti #intensiivisempää tuotantotapaa, kuin metsästäjä-keräilijöiden elinkeinot.

Elinkeino: Tuotannon intensiivisyys: Väestön määrä: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus:
Metsästys ja keräily: Matala Matala Vähäinen tai satunnainen, yksilön ominaisuuksista riippuva
Maanviljelys: Korkea Korkea, taipumus kasvaa Edellistä korkeammalla, yhä yksilön ominaisuuksien funktio
Paimentolaisuus: Matala Matala Korkea, omaisuutta kertyi sukuihin

Viljelijäväestöt siis kasvoivat, metsästäjien määrät pysyivät joko entisellään tai maltillisessa kasvussa. Kun viljelijöiden uudisasukkaat alkoivat saapua heidän läheisyyteensä, he edelleenkin nopeammin lisääntyvinä valtasivat lisää alueita käyttöönsä. Eri elinkeinoja harjoittavat yhteisöt pystyivät siitä huolimatta paikoin elämään toistensa läheisyydessä tuhansia vuosia. Ennen pitkää metsästäjien oli kuitenkin luovuttava elämäntavastaan, ja ryhdyttävä viljelemään tulokkaiden tavoin.

Kuivuus käynnistää nomadien migraation Eurooppaan

3500 BC alkanut indoeurooppalaisten nomadien migraatio Eurooppaan oli luonteeltaan täysin toisenlainen prosessi, kuin maanviljelijöiden tulo. Nomadinen elämäntapa vaati pinta-alaa yhtälailla kuin heikosti intensiivinen metsästys-keräily. Nomadismiin oli kuitenkin ryhdytty maanviljelyn kautta.

Keski-Aasian aroseudut olivat ennen kuivumista hyvämultaisia ja riittävän kosteita. Viljelyn innovaatio oli levinnyt nopeasti aroalueille, ja Kiinaan asti. Tästä yhteydestä todistaa Kiinan ja Tiibetin rajaseudulla viljelykasviksi otetun #viljatattarin ilmaantuminen Itä-Suomen pelloille jo 5500 BC.

Ilmastonmuutos pakotti ihmiset uuteen elinkeinoon, mutta Keski-Aasiassa kuivuminen jatkui yhä. Alkanut viljely taantui, ihmisille jäivät vain kuivuutta sietävät kotieläimet, ennen kaikkea lampaat ja vuohet. Liikkuminen karjalaumojen kanssa laitumia etsien, ilmeisesti perhekuntina, hajoitti vanhat yhteisörakenteet ja loi kokonaan uudet: Lähisukulaisuuteen perustuvat. #Klaanit ja #suvut tulivat merkityksellisiksi ensimmäistä kertaa.

 • Metsästäjäkeräilijät: Sukulaisuus molempien vanhempien puolelta.
 • (Kivikauden) Maanviljelijä-yhteisöt: Matrilineaarinen suku, äidin puolelta. Historiallisesti piktien dynastialla 800-luvulle jKr. asti, heettiläisen valtakunnassa Suppiluliuma I:een asti (1344-1322 eKr.), (jolloin vakiintui patrilineaarinen vallanperimys).
 • Paimentolaiset: Patrilineaarinen suku, isän puolelta.

Matrilineaarinen suku on ilmiö, jota ei ole voinut ilmaantua patriarkaalisissa oloissa. Sen täytyy olla nykyisin vallitsevaa patriarkaalisuutta vanhempi instituutio.

Mestästäjäyhteisöissä henkilön sukulaisuus oli laskettu yhtälailla sekä isän että äidin kautta. Tämä siksi, että maksimoidaan sukulaisten määrä. Näin lisätään yhteisön koheesiota ja parannetaan yhteisöjen välisiä suhteita. Samalla myös lisääntyy niiden henkilöiden määrä, joilta yksilö voi saada apua joutuessaan esm. vaikeuksiin vieraalla seudulla.

Maata viljelevät yhteisöt elivät kiinteissä kylissä, joita enintään siirreltiin sukupolven välein muutamia kilometrejä jos maaperä vaati kaskiviljelyä. Historialliselle ajalle säilyneet jäljet maanviljelijöiden kyläyhteisöistä, Venäjällä #Mir ja Staraja Pravda, antavat viitteita jonkinlaisesta suorasta demokratiasta pikemmin kuin #päällikkövallasta, jota neoliittisiinkin yhteisöihin niin mielellään projisoidaan. Tästä toiste enemmän.

Nomadien kurjuus tekee ihmisyhteisöjen välisestä väkivallasta poikkeuksen sijasta normin: Aroilla ilmaantuu uusi yhteiskuntajärjestelmä

Nomadit siis liikkuivat aroilla laumoineen, ilman kiinteän asuinpaikan mukanaantuomaa yhteisön tukea. He luultavasti toivat ihmiskunnan iloksi ”maailman vanhimman työtäsäästävän keksinnön”: Toisen ihmisen t. ryhmän tappamisen ja tämän työn tuotteiden haltuun ottamisen. Tämä keksintö muutti heidän elämäntapaansa ja ajatusmaailmaansa radikaalisti.

Uusi keksintö, ihmisryhmien välinen ja sisäinen väkivalta, aiheuttaa seurannaisilmiöitä:

 • Omaisuudet kasautuvat harvoille (väkivaltaisimmille): => Pysyvät luokkaerot.
 • ”Mahtavat miehet” (=väkivaltaiset öykkärit) keskittävät vallan itselleen ja yrittävät siirtää sen tilaisuuden tullen jälkeläisilleen: => Suvut ja klaanit saavat merkitystä.
 • Heimoksi muuttuneissa yhteisöissä on yleensä läsnä oikeudettomia toisheimoisia, etenkin naisia: => Naiset menettävät tasa-arvoisen asemansa ja itsenäisen roolinsa yhteiskunnassa, moniavioisuus ilmaantuu.
 • Sodasta tulee (lähes) normaali olotila.
 • Uskonnot ja mytologiat mukautuvat uuteen elämäntapaan: => Sotaisia jumaluuksia ja ihme-heeroksia, jotka tarinoissa yleensä tappavat jonkun.
 • Narsistiset ja aggressiivisuutta tuottavat persoonallisuushäiriöt yleistyvät.
 • Puhuttuun kieleen ilmaantuu patriarkaalis-vaikutteisia rakenteita: Sanojen suvut (feminiini ja maskuliini), miestä tarkoittava sana alkaa tarkoittaa ihmistä.
 • Sukulaisuus lasketaan vain miehen puolelta, isälinjaa pitkin. Näin, koska seksiorjuus on yleistynyt.

Kun toinen ihmisryhmä, sen karja-omaisuus ja laidunmaat, olivat kurjistuvissa oloissa tavoiteltavaa saalista siinä kuin metsästäjäkeräilijälle olivat olleet luonnon eläimet, sukulaisuutta alettiin noteerata vain miehen puolelta, isälinjaa pitkin. Naisten asemalle ryöstely-elinkeinoon taantuminen merkitsi myös romahdusta: Kun miehet toivat leiriin muilta #heimoilta anastamiaan naisia, myös oman heimon naisten arvostus romahti.

Sukupuolierojen nousu yhteiskunnallisten hierarkioiden elementeiksi näkyy indoeurooppalaiseen kieleen ilmaantuneista sanojen suvuista. Mm. suomalaisugrilaisissa kielissä niitä ei ole. Meillä myös #ihminen -sana, viron inimene, viittaa imettämiseen, -siis naiseuteen. Indoeurooppalaisilla vain mies, man, on ihminen.

Vielä tänäkin päivä naisten sosiaalinen ja juridinen asema on alhaisimmalla tasolla niissä yhteiskunnissa, joissa paimentolaiskulttuuri on dominoinut. On loogista olettaa, että meno on ollut samanlaista jo proto-indoeurooppalaisten kehittäessä Kaspian aroilla elämäntapaansa, ja valmistautuessaan rynnimään Eurooppaan.

Kuva: Extrauutiuset

Indoeurooppalaisten leviäminen yhdistetään hevosen ja kärryjen leviämiseen. Oheisessa kartassa Jamnaja-kulttuuri ennen hajoamistaan, ja Armeniassa, järveen upotettuina, säilyneet tuon aikakauden kärrit.

Vetojuhta ja nelipyöräiset rattaat lisäsivät merkittävästi nyt heimoiksi järjestäytyneiden nomadien liikkuvuutta, ja mahdollistivat leviämisen koko mantereen laajuisesti. Ilmiön syyksi onkin väitetty nomadien teknistä ylivoimaisuutta, mutta on hyvät syyt päätellä, ettei sillä ollut sitä myyttistä merkitystä, mitä monet uusmytologiat antavat ”jaloille arjalaisille valloittajille”. Nelipyöräisten kärryjen kuvia, ja jopa arkeologisella kaivauksella maanpinnasta tunnistetut pyörän jäljet ovat Euroopassa po. indoeurooppalaista ekspansiota vanhempi ilmiö.

Indoeurooppalaisten tuomiksi väitetyt asiat:

 • Kotieläimen vedettäviksi sopivat rattaat: Vanhin eurooppalainen ruukun kylkeen maalattuna säilynyt kärryjen kuva on Puolasta (Bronocice), 5600 BC, suppilopikarikulttuurin kohteesta.
 • Aura: On ollut tunnettu sekä Euroopassa että Lähi-Idässä jo viljelyn levitessä Balkanille.
 • Kupari-kirveet ja -työkalut: Niitä on Suomestakin jo mesoliittiselta kaudelta.
 • kuidusta kudotut kankaat, -tunnettuja mm. Tripoljen kulttuurissa (Trypillian-).

Edellä jo totesimme, että intensiivistä elinkeinoa harjoittavassa Euroopassa väkiluvun on täytynyt olla korkea, sekä mantereenlaajuisesti että paikallisesti. Euroopan viljelyä harjoittavat alueet ovat pinta-alataan olleet samaa luokkaa, kuin Keski-Aasian laiduntamiseen sopiva vyöhyke Volgan alajuoksulta Kiinaan asti.

Aroseudut eivät myöskään tyhjentyneet ihmisistä Jamnaja-nomadien liikkuessa länteen. Arvioita Eurooppaan tunkeutuneiden indoeurooppalaisten lukumääristä ei liene tehty, eikä verrattu neoliittisen (maanviljelyskivikauden) Eurooppaan. Karkea arvio Euroopassa 3500 eKr. asuneiden ja maahantunkeutuneiden nomadien lukumääräisestä suhteesta voi olla luokkaa 20:1.

Tähän suhteutettuna nomadi-invaasion mukana tulleiden Y-kromosomin haploryhmien l. isälinjojen osuus (tieteellisten julkaisujen mukaan), 50-60%, tuntuu huomiotaherättävän suurelta.  Haemmekin ilmiölle taustaa venäläisen tutkijan katsauksesta Balkanin ja Bulgarian arkeologisista kohteista löytyneiden kupari- ja pronssiesineiden lukumäärän vaihteluista:

Kuva: Ancient Metallurgy in the USSR

Metallurgian ensimmäinen huippu sijoittuu 4500 eKr. tienoille. Silloin indoeurooppalaiset nomadit laidunsivat vielä Etelä-Uralin ja Kaspian välisissä pöpeliköissä, ja varastelivat toistensa lampaita. Tuotannon volyymi romahtaakin 3500 eKr., indoeurojen ilmaantuessa Djeprin alajuoksun länsipuolelle, Balkanille asti.

Seuraava stagnaatio koetaan ilmeisesti Mykenen ja kreetalaisen kulttuurin tuhon aikoihin, doorilaisten tunkeutuessa Hellaaseen. Kaavion ajoitukset eivät ehkä ole calibroituja c14-ajoituksia, joten tulkinnanvaraa on. Mutta siinä ei ole tulkittavaa, että metallituotanto romahti kaksi kertaa, ja että tämän täytyy merkitä myös väestön määrän romahtamista samassa suhteessa, ja asutuskeskusten tyhjentymistä.

Indo-nomadien tunkeutuminen maanviljelys-kivikauden -alkavan varhaismetallikauden- Eurooppaan merkitsi väestömäärien desimoitumista

Vain näissä oloissa on mahdollista se tuonti-YDNA:n osuus, joka jäi kollapsista myöhemmin toipuneeseen Eurooppaan, eikä kielen vaihtuminen indoeurooppalaiseen poikkea näin saadusta kokonaiskuvasta. Nyt voimmekin hahmottaa niitä olosuhteita, joissa keskiaasialaiset YDNA:t levisivät, mutta ensin tarkastelemme indoeurooppalaista uskontoa.

Indoeurooppalaisiin liittyvänä uskonnollismytologisena innovaationa mainitaan yleensä miespuolinen ihmishahmoinen taivaan- ja ukkosen-jumala. Tämä hahmo avautuu etsimällä sille maallisia paralleeleja.

Vertaamme taivaanjumaluuden formaattia nykyaikaisiin esimerkkeihin ultra-patriarkaalisista tapakulttuureista:

  Ominaisuus: Ennakoitavuus: Läsnäolo: Sukupuoli/valta:
Rikollisjengin johtaja:: Matala kynnys julmuuteen, vaatii respektiä. Arvaamaton, reagoi nopeasti ja brutaalisti. Esiintyy väkivaltaisen seurueen ympäröimänä. Patriarkaalinen, polygaaminen.
Slummissa asuvan ”uusperheen” isä: Itsekeskeinen, vaativa, saa raivokohtauksia Arvaamaton, pitää läheisensä pelossa. Poissaoleva, ilmaantuessaan humalassa tai aineissa. Patriarkaalinen, polygaaminen.
Indoeurooppalainen taivaanjumala: Väkivaltainen. Äkkipikainen, pitkävihainen. Vaikeasti lähestyttävä. Patriarkaalinen, polygaaminen.

”Indoeurooppalaisen taivaanjumalan luonnetta on lähestytty tarkastelussa Zeuksen kautta. #Jumalperhe on myyttinen ilmiö, mutta periaatteessa maanpäällisen inhimillisen perheen kuvaus tai ideaali.

Indoeurooppalaisen uskontotradition perhekäsityksen kautta pääsemme lähestymään sitä yhteiskunnallista olotilaa, jossa proto-indoeurooppalaiset viettivät aikaansa Uralin etelärinteillä ja Kaspian suolarämeillä:

Perhe-elämä oli korvautunut seksiorjilla ja puoliksi heitteilejätyillä yksinhuoltajilla, kuten pahimpien nykyajan rikollisuuspesäkkeiden -Amerikan suurkaupunkien yms. crack-slummien ja narco-korttelien- surkeissa oloissa tapaa käydä. Näiden olosuhteiden on täytynyt vahingoittaa kasvavan sukupolven tajuntaa, tuottaa #sotaisia (warlike) persoonia yms. häiriöitä. Mutta eivätkös juuri nämä ole niitä ihailtuja hurjia #viikinkejä?

Toimija: Väkivaltaisuus: Impulsiivisuus / suunnitelmallisuus: Suhtautuminen nais-sukupuoleen: Perhekeskeisyys ja kyky parisuhteeseen:
Nomadi ”valloittaja” t. hunni:: Korkea, arvostuksen aihe Korkea / matala Aliarvostava, toisheimoisille vihamielinen Sukukeskeisyys korkea, irtosuhteet epävapaisiin naisiin ylpeilyn aihe
”Viikinki”: Korkea, arvostuksen aihe Molemmat normitasoa, lukuunottamatta berserkkejä Arvostava, toisheimoisille välinpitämätön Sukukeskeisyys korkea, irtosuhteet epävapaisiin naisiin ylpeilyn aihe
Urbaani ”gansta”-jengiläinen: Korkea, arvostuksen aihe Korkea / matala Aliarvostava, valkoihoisille erityisen vihamielinen Kestävät suhteet harvinaisia, naiset yksinhuoltajia, seksuaalinen väkivalta hyväksyttä jengissä, jengin naisilla velvollisuus ”antaa” kun käsketään.
ISIS-”taistelija” l. jihadisti: Korkea, arvostuksen aihe Korkea / matala Aliarvostava, ”vääräuskoisille” raivoisan vihamielinen Perheen naiset epävapaita, seksiorjien käyttö normi.
”Vanhan Euroopan” maanviljelijä / kaupunkilainen: Matala, paheksuttu ominaisuus Matala / korkea Tasa-arvoinen, huolehtiva Perhe-insituutio normi, seksuaalisuutta ei kytätty
Normaali nykyajan eurooppalainen: Matala, paheksuttu ominaisuus Matala / korkea Tasa-arvoinen, huolehtiva Perhe-instituutio kärsinyt ”vapaammista” tavoista, seksuaalisuuden kontrollointi heikentynyt aiemmasta.

Jalon arjalaisen” sijasta näyttäytyykin psyykkisesti vammainen sosiopaatti, jonkalaiset hyvin soveltuvat genosiidien toimeenpanijoiksi. Historiasta tunnettujen väkivaltaan perustuneiden valtarakenteiden samankaltaisuus -yksityiskohtia myöten- viittaa jonkinlaisen oireyhtymän olemassaoloon?

Kehitys- ja neuropsykologian tutkija James W.Prescott kuvaa hyvin sitä ilmiötä, joka tuotti uuden #herruusyhteiskunnan tarpeisiin sopivia henkisesti rampautuneita ”jaloja viikinkejä”. Oleellista on henkilön kokema #hellyysvaje joko lapsuudessa tai nuoruudessa:

Väkivaltaisuuden ja nautinnon välinen vastavuoroisuus on erittäin merkityksellistä, koska tietyt aistikokemukset kehityksen formatiivisina kausina voivat altistaa neuropsykologisesti joko väkivalta-hakuiseen tai nautinto-hakuiseen käyttäytymiseen myöhemmässä elämässä. Tutkijana olen vakuuttunut, että tietyt epänormaalit sosiaaliset ja emotionaaliset käyttäytymiset johtuvat siitä, mitä psykologit kutsuvat äidinpuoleisen sosiaalistumisen syrjäyttämiseksi (’maternal-social’ deprivation), mikä tarkoittaa puutetta hellyydestä ja rakastavasta huolenpidosta, ja aiheutuu tietyn tyyppisestä aistillisesta syrjäyttämisestä, somatosensorisesta hylkimisestä (somatosensory deprivation).

Sana on johdettu kreikan sanasta, joka tarkoittaa ’kehoa’. Termi erottaa kosketuksen ja ruumiin liikkeiden havainnoimisen muista aistimisen lajeista, näkemisestä, kuulemisesta, maistamisesta ja haistamisesta. Käsitykseni mukaan kehon kosketusten, kontaktien ja liikkeiden estäminen on yksinkertainen syy lukuisiin emotionaalisiin häiriöihin, kuten masennukseen, autismiin, yliaktiivisuuteen, seksuaalisiin häiriöihin, huumeiden käyttöön, väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen.

Nämä tulokset on saatu Harry F. ja Margaret K.Harlowin kontrolloiduissa laboratorio kokeissa Wisconsinin yliopistossa. Harlowit ja heidän oppilaansa eristivät apinan pentuja emostaan syntymästä alkaen. Nämä apinat pidettiin kukin omassa häkissään tutkimuslaitoksen apinahuoneessa, joten ne saattoivat sosiaalistua lajitovereihinsa näkemisen, kuulemisen ja haistamisen, mutta ei koskettamisen tai liikkumisen kautta. Tämä ja muut vastaavat kokeet osoittavat, että eristys ruumiillisista kontakteista ja ruumiinliikkeistä -ei muiden aistien- on se seikka joka tuottaa laajan valikoiman epänormaaleja emotionaalisia käyttäytymismuotoja näille eristettynä kasvatetuille eläimille. Tiedetään myös hyvin, että ihmislapset, jotka ovat olleet eristyksissä pitkiä aikoja fyysisen kosketuksen ollessa vähäistä, kehittävät lähes identtisiä oireita: Heilumista, pään hakkaamista.

Joskin patologinen väkivaltaisuus eristyksessä kasvatetuilla apinoilla on hyvin dokumentoitua, varhaisen somatosensorisen eristyksen ja myöhemmän fyysisen väkivaltaisuuden keskinäinen yhteys ihmisellä on vielä vähemmän tutkittua. Lukemattomat tutkimukset nuorista tai aikuisista rikollisista osoittavat perhetaustasta rikkoutuneita koteja ja/tai ruumiillisesti loukkaavia vanhempia. Näissä tutkimuksissa on harvemmin tarkasteltu fyysisen läheisyyden tasoa lapsuudessa, vaikka siitä voi päätellä jotain muiden seikkojen, havaittujen laiminlyöntien ja pahoinpitelyiden, perusteella.

Varsin mielenkiintoinen tutkimus tältä alueelta on Brant F. Steelen ja C.B.Pollockin, jotka molemmat ovat psykiatreja University of Coloradossa, lasten pahoinpitelyjä samoissa perheissä kolmen sukupolven ajan seurannut työ. He huomasivat, että vanhemmat, jotka kohtelivat huonosti jälkeläisiään olivat poikkeuksetta jääneet paitsi fyysistä hellyyttä omassa lapsuudessaan, ja heidän omien vanhempiensa sukupuolielämä oli ollut poikkeuksellisen köyhää. Steele kiinnittää huomiota siihen, että äidit, jotka pahoinpitelevät lapsiaan, eivät -ilman ainuttakaan poikkeusta- ole koskaan kokeneet orgasmia.

Sukupuolisten nautintokokemusten taso niillä miehillä, jotka pahoinpitelivät lapsiaan, ei ole niin yksiselitteinen, mutta heidän sukupuolielämänsä, useimmiten, oli epätyydyttävää. Hypoteesi, että fyysinen nautinto aktiivisesti estää fyysistä väkivaltaisuutta, saa tukea myös omista kokemuksistamme. Yleensä juuri orgasmin kokemisen jälkeen ei ole tapana haastaa riitaa kenenkään kanssa.

Freudin näkemykset varhaisten kokemusten vaikutuksesta myöhempään käyttäytymiseen ja tukahdutetun seksuaalisuuden seurauksista ovat hyvin tunnettuja. Valitettavasti aika ja tila eivät riitä hänen ja Wilhelm Reichin näkemyserojen esittelyyn tässä yhteydessä.

Oletus, että fyysinen väkivaltaisuus on seurausta fyysisen mielihyvän tukahduttamisesta, vaatii asiallista ja systemaattista arviointia. Me voimmekin testata tätä hypoteesia lasten kasvatus-käytäntöihin eri kulttuureissa verrattuna seksuaaliseen käyttäytymiseen ja fyysisen väkivallan esiintymiseen. Mikäli olemme oikeilla jäljillä, sellaisissa yhteisöissä, joissa lapsille suodaan runsaasti fyysistä huolenpitoa, hellyyttä ja läheisyyttä, löytyy huomattavasti vähemmän fyysistä väkivaltaa, kuin sellaisissa yhteisöissä joissa lapsiin kohdistetaan vain vähän hellyyttä. Yhtäläisesti ne yhteiskunnat, joissa hyväksytään ja suvaitaan esiaviollista tai avioliiton ulkopuolista seksiä, olisivat odotetusti vähemmän väkivaltaisia, kuin ne joissa ne tuomitaan ja kielletään.” (Linkki artikkelin lopussa)

Sivistyneille seudulle 6000 vuotta sitten rynnineillä indoeurooppalaisilla nomadeilla oli ilmeisesti riittävästi käytettävissä po. tyyppejä, -elleivät sitten kaikki olleet?

Tarkastelu osoittaa indoeurooppalaisten tuloa edeltäneen Euroopan olleen enemmän nykyajan kaltainen, kuin indohunnien jälkeinen olotila. Väkivalta on tänään yhteiskunnassa perifeerisessä asemassa, se ei dominoi elämäntapaa, kuten #feodaalisissa tms. oloissa, jotka olivat seurausta ”valloituksista”. Gimbutasin esittämä näkemys indoeurooppalaisia edeltäneen ”Vanhan Euroopan” suhteellisesta rauhanomaisuudesta on siis yhtä uskottava, kuin nykyisin elävien sukupolvien muistot #massamaahanmuuttoa edeltäneestä 1990-luvun puolenvälin Euroopasta, jossa naisetkin liikkuivat suhteellisen turvallisesti julkisilla paikoilla.

Yhteiskunnat olivat siis hajonneet invaasion seurauksena. Kaaoksesta oli ilmaantunut väkivaltaisten jengien ympärille muodostunut valtarakenne, joka tuotti ihmiskunnalle ensimmäistä kertaa seuraavat ”saavutukset”:

 • Siihen asti tasa-arvoisen (=nyky-länsimaiset naisten oikeudet omaavan) nais-sukupuolen pudottaminen oikeudettomaan asemaan, lähes esineen tasolle.
 • Suvun ja klaanin asettamisen yhteiskunnan muiden jäsenten edelle ja yläpuolelle.
 • Ihmisten välisen eriarvoisuuden institutionalisoimisen.
 • Väkivaltaa koskevien tabujen kumoamisen (tämä vietiin päätökseen vasta tuhansia vuosia myöhemmin).

Indoeurooppalaiset #heimot ja klaanit olivat siis epäterveessä olotilassa jo siellä aroillaan, ennen tunkeutumistaan Eurooppaan. Nyt voimme tarkastella, miltä tämä tunkeutuminen oli näyttänyt:

Edellä jo kerroimme, että Eurooppaan tunkeutuvilla indo-nomadeilla ei ollut minkäänlaista ylivoimaista tekniikkaa. Heidän sotilaallinen etunsa oli liikkuvuus verrattuna paikkaan sidottuihin kaupunkilaisiin ja maanviljelijöihin. Emme voi myöskään jättää tarkastelun ulkopuolelle nomadien valmiutta brutaaliin väkivaltaan, mikä muulta ihmiskunnalta tuona ajankohtana vielä puuttui.

Valitettavan yleinen väärinkäsitys, että #arjalaiset tai #protogermaaniset valloittajat alistivat suuria alueita, joille he perustivat keskitettyjä valtakuntia, on todellisuuteen nähden miltei päinvastainen. Kun Euroopan ensimmäiset suurkaupungit (Ukrainassa esm. 50 000 asukasta per city) tyhjenivät asukkaista ja hylättiin indoeurooppalaisen migraation saavutettua alueet, se viittaa pikemmin hallintojen romahtamiseen.

Indoeurojen invaasio aiheutti siis suurten asutuskeskusten hylkäämisen, ja kauppaverkostojen lamaantumisen, kuten Bulgarian & Balkanin esimerkki osoittaa. Myös väestön määrän on täytynyt romahtaa radikaalisti. Järjestystä luovien valtakuntien perustajien sijasta näyttäytyy hevoskärryineen kiertelevien rosvojoukkioiden invaasio, joka tuotti tuhoa, siirtyi seuraavaan paikkaan, ja tuotti tuhoa.

Palataksemme alkuperäiseen kysymykseemme, miten 3500 BC jälkeen Euroopan rajojen sisäpuolelle ilmaantuneet YDNA:n isälinjat ovat voineet saavuttaa 50-60%:n osuuden? Edelläolevasta tarkastelusta avautuva visio on joukkomittainen seksuaalinen väkivalta, ja ainakin miespuolisen väestön surmaaminen.

Venäläinen kronikoitsija kertoo eräästä myöhemmästä arokansasta, kasaareista, jotka vuorollaan tunkivat sivistyneemmille maille aiheuttamaan haittaa: Kasaarien vanha uskonto oli -kronikoitsijan sanoin- ”iljettävää peniksen-palvontaa”.

Meillä ei ole tietoa, millaisia kypäriä kasaarisoturit käyttivät, oheinen kuva esittää skyyttiä paljon varhaisemmalta ajalta. Taitelija ei ole halunnut korostaa skyyttien ”kyrvänpää”-formaattia kuvan kypärässä, mutta teema on selvästi havaittavissa. Voitte kuvitella, miltä on näyttänyt pölypilven keskellä kohti katsojaa ratsastava skyyttien sotajoukko, kun ylös-alas-pomppivat miesten päät l. kypärät ovat vain vilkkuneet pölyn keskeltä.

Tähän efektiin pyrkimisen on täytynyt olla tietoista, voimme päätellä em. kronikoitsijan antamasta vinkistä. Muslimien #turbaanit jatkavat muuten samaa traditiota. Kuten myös Syyriassa v.2014-15 nähdyt orjamarkkinat. Kovinkaan moni asia ei ole muuttunut 3500 BC:n ja 2015 AD:n välillä?

Ääripatriarkaalisen nomadikulttuurin #sotaisuuden ilmauksista meillä on tänään (2017) päivitetty kuva Lähi-Idästä. Kuvaukset ja kuva-esitykset historialliselta ajalta kertovat valloitettujen kaupunkien asujaimiston kahdenlaisesta käsittelystä:

 • Miehet yleensä tapettiin jollakin kekseliäällä tavalla, mielellään hitaasti ja kivuliaasti.
 • Naiset ja lapset otettiin orjiksi, -pojat toki muistettiin kastroida.

Tällä lienee jokin konteksti YDNA:n linjojen vaihtumiseen mm. Euroopassa 3500 BC jälkeen? Myöhemmät ”valloittajat” ovat toistaneet indohunnien yms. nebukadnessareiden formaattia:

 • Puerto Ricon nykyväestöstä 60%:lla on alkuperäis-amerikkalainen mtDNA,
 • 0%:lla amerikkalainen YDNA.

Tämänkaltaisen tilanteen esiintymistä Euroopassa indoeurooppalaisen kieliryhmän tullessa maisemiin täytyy pitää todennäköisimpänä vaihtoehtona. 50-60% YDNA:n linjoista on tuontitavaraa aroilta. Tuonti-mtDNA:n osuutta ei ole vielä perusteellisissa julkaisuissa po. tavalla vertailtu, mutta jo nykytiedoilla näyttää siltä, että se on huomattavasti 60%:a alempi. Tuho Euroopassa ei silti ole ollut ilmeisesti yhtä täydellinen, kuin em. Puerto Ricossa tai Väli-Amerikassa. Siihen on useita syitä:

Kristityt espanjalaiset pystyttivät valtaamalleen alueelle siirtomaahallinnon, joka otti ne keskitettyyn kontrolliin. Puerto Rico, Kuuba, etc. olivat myös suhteellisen suppeita alueellisia kokonaisuuksia: Ne stormattiin yhdellä kertaa, ilman että millään seudulla ehdittiin reagoimaan ja ryhtymään vastatoimiin. Manner-Amerikassa väestötuhot olivat määrällisesti suurempia, mutta em. YDNA:n täydellistä tuhoa ei esiinny. Näkymät nomadi-invaasion kohteena olevilla alueilla Euroopassa lienevät kuitenkin olleet samankaltaiset, kuin miten Bartolome de las Casas kuvaa espanjalaisten toimintaa Amerikassa:

Eurooppa kohtasi 3500 BC Jamnaja-invaasion -tai vanhalla terminologialla ”Kurgan Wave 1:n”- tullessa suuret laumat ryösteleviä paimentolaisia, jotka saattoivat tuhota asutuskeskukset täydellisesti, mutta joilta puuttui #organisointikyky: Ryöstettyään yhden seudun, ja laidunnettuaan karjaansa tapettujen maanviljelijöiden viljapelloilla, indo-nomadit siirtyivät toisaalle jatkamaan samaan tapaan. Uudet alueelliset hallinnot tai ”valtakunnat” ilmaantuivat vasta kun pöly oli laskeutunut ja luut vaalenneet pelloilla.

Tuho saattoi olla melkoista, mutta se jätti joitain alueita koskematta, ja antoi eurooppalaisille mahdollisuuden reagoimiseen. Pian indoeuro-invaasion alkamisen jälkeen ilmaantuukin asutuskeskusten linnoittamista, kuten Los Millares:iin peräti eteläisessä Espanjassa asti. Sardinialaisten Nuraghe-tornit olivat myös reagointia alkaneeseen jatkuvien sotien ja ryöstelyn aikakauteen.

”Vanhan Euroopan” neoliittinen maanviljelijäväestö siis reagoi eikä kadonnut kokonaan.

 • Eurooppaan kohdistui 3500 BC alkaen jatkuva nomadiheimojen hyökkäyskampanja, jonka ensimmäiset aallot olivat indoeurooppalaisia, myöhemmät muita hunneja.
 • Näiden invaasioiden seurauksena 50-60% (arvioijasta riippuen) nykyeurooppalaisten YDNA:n haploryhmistä (isä-linjoista) on Euroopan ulkopuolista tuontitavaraa, joka ilmaantui Eurooppaan po. nomadi-invaasioiden mukana.
 • Nomadien maahantunkeutumisen seurauksena Euroopan väestön määrä ja kulttuuritaso romahtivat. Vain väestön romahdus murto-osaan mahdollistaa suhteellisen pienilukumääräisten nomadien em. suuruisen osuuden nykyväestön geeneissä.
 • Samassa prosessissa useimmat eurooppalaiset kielet katosivat. Tuhosta selvinneet alkoivat puhua indoeurooppalaisia kieliä. Uudet kielet olivat hybridejä eurooppalaisista kielistä ja nomadien indoeuroopasta.
 • Ei-indoeurooppalaisia kieliä säilyi pidempään mm. Kreetalla, Skotlannissa, Iberiassa ja Fennoskandiassa.
 • Indoeurooppalaista invaasiota edeltäneitä YDNA-linjoja säilyi parhaiten Euroopan laidoilla, kuten Sardiniassa (maanviljelys-aallon linjoja)ja Fennoskaniassa (metsästäjä-keräilijöiden linjoja).

Kreetan minolainen kulttuurikansa pystyi säilyttämään sekä ei-indoerooppalaisen kielensä että korkeakulttuurinsa tämän yleiseurooppalaisen kollapsin yli, ja siirtämään kulttuuriperintönsä seuraajilleen mykeneläisen sivistyksen akhaialaisille. ”Kreikan historian pimeät vuosisadat” ilman kirjoitustaitoa ja korkeampaa sivistystä olivat seurausta vasta edellä esitetyssä metallurgia-graaffissa näkyvästä ”myöhäispronssikauden kollapsista”. Kreikassa se liittyy uuteen barbaari-invaasioon: Doorilaisiin.

Sivistyskansojen ja takapajuisempien, yleensä aroilta ja kuivakoilta tulleiden, kohtaamiset näyttävät olevan ihmiskunnan ikuinen vitsaus. Aivan toiseen asiaan mennäkseni: Juuri nytkin taitaa olla sellainen meneillään?

Otsikkokuvassa käytimme ruotsalaista pronssikauden kalliopiirrosta, jonka aiheen oletetaan olevan jokin taivaallinen jumaluus tai muu heeros. Toki kuva esittää jumalallista hahmoa, mutta sen avulla pääsemme kurkistamaan aikalaisten sieluun ja heidän yhteiskuntansa arvomaailmaan.

Aseet palvonnan kohteina? Jumala on muna pystyssä aseella uhkaileva mies. Mikä on tämä tilanne t. tapahtuma, jossa näin toimitaan?

Väkivaltainen raiskaus: Tekijä uhkaa uhriaan aseella päästäkseen tarkoituksena perille. Ruotsissa tälläistä hahmoa on peräti palvottu. Voitteko kuvitella!

Nyt meillä on vastaus alussa esitettyyn kysymykseen:

3500 eKr. jälkeen, yli tuhannen vuoden ajan, Euroopassa riehuivat väkivaltaiset seksuaalirikolliset, joiden jäljiltä mm. R1a-YDNA:ta on yli puolella henkiin jääneistä eurooppalaisista miehistä t. heidän jälkeläisillään. Plus bonuksena indoerooppalainen kieli. Kellä on, kellä ei.

Euroopan neoliittinen väestöromahdus ei johtunut yersinia pestis -bakteerista

Traumatisoitunut persoonallisuus väkivaltaisen käyttäytymisen takana, neuropsykologin radikaali näkemys

10 Comments

 1. Käymme valloitussotaa
  27.10.2021 10:16

  Hyvä kirjoitus. Tuo Ruotsista löytynyt kalliopiirros kertoo miksi tänne tultiin aikoinaan: naimaan. Ja siksi tänne tullaan taas udelleen.

  Tämä vahvistaa sitä käsitystä mikä itsellä on ollut. Sitä miksi eurooppalaiset miehet ovat tummempia kuin esim. suomalaiset. Ja miksi niiden kieli on lähempänä toisiaan. Ja sen miksi suomenkieli poikkeaa niin merkittävästi kaikista muista kielistä.

  Joskus aikoinaan EU:n alkuvuosina ihmetteli miksei Suomi hakenut alkuperäiskansan statusta. Suomalaisten DNA:han eroaa merkittävästi muun Euroopan DNA:sta. Ja koska olemme EU:n pohjoisin kansakunta, tulisi meillä olla erilaiset oikeudet kuin esim. espanjalaisilla tai italialaisilla. Mutta ei. Esko Aho hallituksineen meni ja allekirjoitti noin 50 salaista asiakirjaa liittymien ehtona. Ja veikkaan että veden lisäksi yksi näistä koski alkuperäiskansan statusta.

  Tämä siksi että maaperämme rikkaudet, jota on 1000-kertaa enemmän kuin Norjassa öljyä, 100-kertaa enemmän kuin koko Lähi-idässä öljyä tai 10-kertaa enemmän kuin Sveitsin pankkitileillä on numeroita, olisi sellainen jalokivi että sitä eivät suomalaiset saa omistaa. Se pitää saada alistettua velkaantumisen kautta globalistien haltuun ilmaiseksi. Meillä on kallioperissämme uraania, timantteja, kultaa, tantaalia, palladiumia, rodiumia, hopeaa, tritiumia, litiumia, fosfaattia… Lista on pitkä ja määrät ovat valtavia.

  Mutta… Kunhan Suomi on ensin alistettu velalla ja tänne on saatu alkuperäiskansaamme tummempi rotu, ne kaivavatkin kaiken tämän ilmaiseksi herrarodulle. Tai itkevät ja kaivavat koska eivät muuten saa edes ruokaa.

  Vastaa
 2. Puolueeton
  27.10.2021 18:21

  Artikkeli lienee hyvää pohdintaa, koska väestönsiirrot näyttävät liittyvän ilmaston todellisiin muutoksiin. 6000 vuotta sitten loppui lämmin kausi ja alkoi kylmeneminen.
  10 tuhatta vuotta sitten loppui jääkausi ja alkoi nopea ilmaston lämpeneminen noin 6 astetta. 6000 vuotta sitten alkoi kylmeneminen, jota kesti 2000 vuotta. Sitten seurasi parin asteen lämpeneminen 1000 vuodeksi ja senjälkeen on ollut vuosina 2000 ja 1000 pari lämmintä kautta muutamia satoja vuosia. Nyt sellainen on jälleen menossa. Miksi kuitenkin on kansainvaellus käynnissä? Sen voi historiasta havaita, että menneinä vuosina säiden kylminä aikoina ovat lämpiminä aikoina edistyneet kulttuurit romahtaneet ja kansat alkaneet vaeltaa löytääkseen parempia oloja.
  Tulevaisuutta ei voi kuin ennustaa. Ehkä nykyinen maahanmuutto johtuu ilmastonmuutoksesta. Ei kuitenkaan suoraan, vaan koska ilmastopropagandan vuoksi uusia keksintöjä ei synny ja lännen talous heikkenee. Politiikka määrää, mikä tutkimus saa rahaa. Propaganda lisää myös läntisen talouden heikkenemistä ja käyttämästä halpoja fossiilisia polttoaineita, josta syystä polttoainetta myyneissä maissa talous alkaa heikentyä ja Venäjää lukuunottamatta, niiden väkeä on aloittanut muuttoliikkeen parempiin oloihin.

  Vastaa
  1. Liisa Vepsäläinen
   28.10.2021 15:08

   Syyllinen on siis hiilidioksidi, kuten meille uskotellaan? Vaikka kasvit hengittävät sitä ja luovuttavat sen meille happena. Ei globalistieliitin ahneus, vallanhimo ja maanpetoksellisuus?

   Vastaa
 3. Liisa Vepsäläinen
  28.10.2021 14:47

  KRISTINUSKOn vaikutus silloin, kun Jumalaan on uskottu ja käskyjä noudatettu?— Kristinusko on ollut ja on edelleen valtava tekijä ihmiskunnan elämässä. Länsimainen sivistys ON syntynyt sen varassa, ja sen vaikutuksesta yhteiskunnalliset olot ovat muuttuneet kaikkialla, minne se on levinnyt. Tämän voi puolueeton tutkimus todeta, eikä siitä vallitse erimielisyyttä. (Suuri tietokirja 1960) Pakanamaissa sellaiset sosiaaliset ongelmat, kuten kerjäläisyys ovat yleensä hoitamatta.

  Vastaa
 4. Amatööri
  14.12.2021 20:22

  YDNA,, Euroopassa ei ole mitään geneettisiä ”alkuperäiskansoja”. Suomen miehistä 59 % kuuluu haploryhmään N. N mutaatio( 231) syntyi Kaakkoiaasiassa, josta se levisi pohjoiseen ja länteen. R1 on levinnyt Keskiaasiasta mm. länteen ja Eurooppaankin. Skandinaavien yleisin YDNA kuuluu haploryhmään I.
  Haploryhmä I taas on Euroopassa ennen R tai N esiintynyt miesten ydna. Viikingeillä? Neanderthal lienee se alkuperäisin ”Eurooppalainen” ja löytyy kai sitäkin
  jotain rippeitä perimässämme.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   14.12.2021 21:05

   ”Viikingit” on keksitty 1800-luvulla, eivätkä liity muuhun kuin ruotsalaisten surutyöhön lyhytaikaisen suurvaltansa katoamisesta.

   NO-haploryhmä hajosi N:nään ja O:hon jossain Altain-Uralin välillä, ja N:nää lähti sieltä itään kohti Koreaa ja länteen Balkanille. N-linja ei ole syntynyt Kaakkois-Aasiassa. Sinulle on syötetty potaskaa.

   Geneetikkojen mukaan Ruotsissa vallitsevat Lähi-Idän maanviljelijöiden Eurooppaan tuoma genomi ja myöhemmin arokansoilta (indoeurooppalaiset) saatu geenilisä. Nyky-ruotsalaiset ovat kauempana perustaja-asutuksen esi-ruotsalaista, kuin nykysuomalaiset.

   Vastaa
 5. Amatööri
  14.12.2021 22:28

  NO tai N, alkuperä on sama ja se olisi missä? Minkä lähteen mukaan? Milloin?

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   15.12.2021 00:37

   N-linjan alkuperä on NO, ymmärrät varmaan? N-linja ilmaantui siis siellä ja silloin, kun N ja O lähtivät karkuteille. Voit helposti tarkistaa julkaisuista, milloin se tapahtui. Kun N-linjaryppäästä erosi ensimmäisenä Balkanin-Ukrainan haara, N:nnät olivat silloin enintään niin idässä, kuin Volgan alajuoksun – Uralin – Aral-järven tienoilla, ja Altain länsipuolella.

   Vastaa
 6. Amatööri
  15.12.2021 20:35

  NO on N ja O :n isä yksinkertaistettuna. NO on siis ”sukulaisuus” ja jokainen N tai O on myös NO ”suvultaan”
  N ja O ovat voineet lähteä karkuteille NO: sta olkookin aivan missä tahansa Aasiassa ensin O sitten N.
  NO suku esiintyy kaakkois ja pohjois Euraasian alueella eniten. N :n isoveli O asuu Kiinassa. Nämä tiedot ovat vain Wikipedian hakuja.

  Koska edelleen seurataan YDNA:ta.
  Ihmiset, ”miehet” (kuin Yammassa)siis asuttivat ensin Lähi-idän,Aasian etelä osan, koska pääsivät käytännössä kävellenkin Afrikasta Pakistaniin.
  Osa jatkoi yli Indusvirran idemmäksi osa jäi Himalajan etelä-puolelle, osa oli jäänyt Persian lahdelle (oli järvi) aiemmin. Tämä tapahtui joidenkin lähteiden mukaan aaltoliikkeinä Jääkauden aikana, siis jokatapauksessa pitkällä aikavälillä.

  Tästä ajan kuluessa löytyi itä- länsi suunnalla mm. seuraavat ” Eurooppalaiset ” YDNA haploryhmät ensin I,sittemmin ja kauempana idässä R,NO.

  Siis jos Suomessa, Balkanilla tai Koreassa tai missä vaan löytyy I,R, N,tai O sen ALKUPERÄ ei ole Eurooppa. Huom. YDNA!
  Eurooppaan ilmestyi I , R, N järjestyksessä Lähi idän ja Aasian Y-haploryhmiä, nuo kaksi viimeisintä eivät ilmeisesti tuoneet mukanaan juurikaan mtkDNA:ta?

  Muutenkin lähempänäna historiallisesti tuo Aasialaisten expansiivisuus länteen näyttää tapahtuneen kuten siis tuossa mittavassa kommentoitavassa
  kirjoittelussa. En enempää varsinkaan mtkDNA ole lueskellut. Tämä on jatkuvasti muuttuvaa tiedettä enkä tosiaan ole mikään alan ihminen, artikkeli
  sisälsi paljon faktaa, mutta myös paljon muuta johon en ota kantaa sen kummemmin.

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   15.12.2021 21:09

   N-linjat korvautuivat Pohjois-Kiinassa pronssikaudella. Sitä ennen ne olivat vallitseva haploryhmä Kiinan kulttuurin yhdessä ”syntypisteessä” Liaodongissa, kuten artikkelissa kerrotaan. O näyttää liittyneen siellä austronesialaiseen väestöön, joka syrjäytyi han-kiinalaisten tullessa. N:t ja O:t ovat molemmat tulleet Altain-Uralin-Kaspian ”migraatiosolmun” kautta, oletan.

   Vastaan myöhemmin tarkemmin. P.S. Älä usko Wikipediasta kaikkea.

   Vastaa

Vastaa käyttäjälle Puolueeton Peruuta vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top