Europol: Tilannekatsaus terrorismista EU:ssa vuoden 2018 osalta

Euroopan Unionin alueella oli vuonna 2018 Europolin mukaan 129 estettyä, epäonnistunutta tai toteutunutta terrori-iskua. Pidätettyjä oli yhteensä 1056 henkilöä. Iskujen tekijöiden kärkipaikkaa pitää etno-nationalistit ja separatistit Pohjois-Irlannissa. Toisena on jihadistit ja kolmantena vasemmistolaiset ryhmittymät.

Europol tuottaa vuosittain erilaisia tilastoja ja katsauksia mm. koskien EU:n turvallisuustilannetta ja jäsenvaltioiden rajat ylittävää rikollisuutta. Terrorismi puhuttaa ja pelottaa monia kansalaisia ja siitä on julkisuudessa keskusteltu varsin suppeasti. Tästä syystä käänsimme lukijoillemme tiivistelmänä ne keskeisimmät terrorismiin liittyvät asiat, jotka on eri viranomaistahoilla tiedossa ja myös valvonnan alla.

Europolin raportti vuoden 2018 osalta terrorismista ja siihen liittyvistä trendeistä pitää sisällään moniulotteisen ja tiiviin selonteon terrorismin eri muodoista ja kehityksestä koko EU:n alueella, sekä myös maakohtaisia huomioita.

Käännös:

Kaikki kuolemaan johtaneet terrori-iskut tehtiin vuonna 2018 jihadistien toimesta. Näissä iskuissa 13 ihmistä menetti henkensä ja 46 loukkaantui. Lasku vuoteen 2017 nähden on huomattava, jolloin kymmenessä iskussa kuoli 62 ihmistä. EU:n jäsenvaltiot ovat raportoineet estäneensä yhteensä 16 jihadistien suunnittelemaa terrori-iskua mikä kielii korkeasta terroristien aktiviteetista ja samalla myös terrorismin vastaisten toimien tehokkuudesta.

Etnonationalistien ja separatistien tekemät terrori-iskut EU:n alueella olivat edellisten vuosien tapaan suurin terrori-iskuja tehnyt ryhmittymä. Vasemmistolaisten ja oikeistolaisten tekemät varsinaiset terrori-iskut, sekä pidätykset olivat pysyneet kohtuullisen alhaisina vaikkakin pidätykset liittyen terrorismiin yleisesti olivat oikeistolaisten osalta edelleen voimakkaassa kasvussa.

EU:n jäsenvaltiot raportoivat vuoden 2018 osalta yhteensä 129:stä estetystä, epäonnistuneesta tai toteutuneesta terrori-iskusta. Näistä iskuista jaottelun mukaan 83 oli etno-nationalistein ja separatistien tekemiä, 24 oli jihadistien tekemiä, 19 oli vasemmiston tekemiä. Oikeistolla, tarkemmin määrittelemättömällä taholla ja yhdenasian toimijoilla oli kullakin 1 terrori-isku kontollansa. Pidätettyjen määrä terrorismiin liittyen oli yhteensä 1056 henkilöä, joista jihadistien osuus oli 511 henkilöä.

Iso-Britanniassa oli vuonna 2018 60 estettyä, epäonnistunutta tai toteutunutta terrori-iskua, Ranskassa 30, Espanjassa 11, Hollannissa 4, Saksassa 2, Belgiassa 1, Ruotsissa 1, Italiassa 13 ja Kreikassa 7. Näistä etno-natinalistien/separatistien osuus oli Iso-Britanniassa 56, Ranskassa 20 ja Espanjassa 7. Jihadistien estettyjen, epäonnistuneiden ja toteutuneiden terrori-iskujen jakauma meni Iso-Britanniaan, Ranskaan, Espanjaan, Hollantiin, Saksaan, Belgiaan, Ruotsiin ja Italiaan. Vasemmiston osalta terrori-iskujen jakauma meni Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Oikeiston ja määrittelemättömän tahon terrori-iskut menivät molemmat Italiaan ja yhdenasian toimijan terrori-isku meni Kreikkaan vuonna 2018.

Tilastojen valossa tehdyistä terrori-iskuista vuosina 2015-2018 etno-nationalistit/separatistit ovat ryhmänä suurin iskujen tekijä. Suhteessa oikeisto, vasemmisto ja jihadistit on oikeiston ja vasemmiston välinen ero huomattava, kun sitävastoin jihadistien ja vasemmiston välinen ero on vähäinen.  Vuoden 2015 terrori-iskujen osuus oli jihadistiella 17, vasemmistolla 13 ja oikeistolla 9. Vuonna 2018 vastaavat luvut olivat jihadisteilla 24, vasemmistolla 19 ja oikeistolla 1.

Jihadistien terrori-iskuista vuonna 2018 toteutui 7, epäonnistui 1, saatiin estettyä 16.

Etno-nationalistisen ja separatistien terrorismi vuonna 2018:

Pohjois-Irlannissa: New Irish Republican Army (NIRA), the Continuity Irish Republican Army (CIRA), Arm na Poblachta (ANP, Army of the Republic) and Óglaigh na hÉireann (ONH, Warriors of Ireland). Ryhmien tavoite on yhtenäinen Irlanti. Muu separatistien väkivaltainen aktivismi ilmeni lähinnä katuväkivaltana ja mielenosoituksina, jotka olivat pääasiassa rauhanomaisia. Terrori-iskuja tehtiin yhteensä 83 ja pidätyksiä 30.

Vasemmiston ja anarkistien terrorismi vuonna 2018:

Vasemmiston ja anarkistien osalta oli 19 toteutunutta, epäonnistunutta tai estettyä terrori-iskua ja 34 pidätystä, jotka tilastoissa olivat nyt hienoisessa laskussa. Kaikki iskut ja suurin osa pidätyksistä raportoitiin Kreikan, Italian ja Espanjan toimesta. Vasemmiston ja anarkistien terroristinen aktiviteetti keskittyi edelleen näihin kolmeen jäsenvaltioon. Kreikassa anarkistien toiminnassa ei vuonna 2018 ollut mitään näkyvämpää muutosta anarkistien terroristisen aktiviteetit osalta. Militantit anarkistit tekivät Kreikassa 6 terrori-iskua ja yhteensä 20 henkilöä pidätettiin.

Oikeiston terrorismi vuonna 2018:

Huolimatta äärioikeiston näkemysten leviämisestä Euroopan alueella tehtiin oikeiston toimesta vain 1 terrori-isku vuonna 2018 Italiassa, jossa mies ampui väkijoukkoon haavoittaen kuutta henkilöä, joita hän oli pitänyt afrikkalaisina. Tapaus sattui sen jälkeen kun teini-ikäinen italialainen oli murhattu ja, jonka murhan yhteydessä kolme nigerialaista epäiltyä pidätettiin. Yhteensä 44 henkilöä pidätettiin vuonna 2018 eri jäsenvaltioissa epäiltynä rikoksista, jotka liittyvät oikeiston terrorismiin. Siitä huolimatta, että suuri enemmistö äärioikeistoryhmittymistä ympäri Euroopan ei ole turvautunut väkivaltaan on äärioikeisto edesauttanut luomaan pelon ja vihamielisyyden ilmapiiriä vähemmistöryhmiä vastaan. Tämä voi mahdollisesti alentaa jo valmiiksi radikalisoituneen henkilön kynnystä ryhtyä väkivallantekoihin vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä ja heidän omaisuuttaan kohtaan.

Yhdenasian terrorismi:

Vuonna 2018 oli yksi yhden asian terrori-isku koko EU:n alueella, ja se oli lajissaan EU:ssa ensimmäinen raportoitu yhdenasian isku vuodesta 2014 alkaen. Isku kohdistettiin Kreikassa lihakauppaan ja tekijäksi ilmoittautui eläinten oikeuksia ajava extremisti-ryhmä nimeltä  Mavroprasini Midenistes (Black-green Nihilists). Muutoin yhdenasian aktivismia esiintyi pääsääntöisesti väkivallattomien mielenilmauksien muodossa ja kampanjointeina internetissä.

Eri terrorismi-tyypit ja niiden keskeiset ideologiat:

Jihadististen terroristien motiivien taustalla on ajattelutapa, joka vastustaa demokratiaa uskonnollisin perustein ja, jossa käytetään historiallista vertailua keskiajalla esiintyneisiin ristiretkiin nykytilanteen kuvaamiseksi. Tämän pohjalla on uskomus, että Sunni Islamia vastassa on Shi’ojen, kristittyjen ja juutalaisten liittouma.

Oikeistolaisten terroristien organisaatioiden motiivien taustalla on halu muuttaa koko poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen järjestelmä mieleisekseen. Ydinkonseptiin kuuluu, että ryhmä ihmisiä jotka jakavat saman kansallisuuden, rodun, kulttuurin tai muun vastaavan olisivat kaikkien muiden ihmisten yläpuolella. Tästä syysyä he katsovat olevansa oikeutettuja hallitsemaan muuta väestöä. Erilaisia äärioikeistoon kuuluvia ryhmiä ovat uusnatsit, uusfasistit ja ultrakansallismieliset muodostelmat.

Vasemmistolaisten ja anarkististen terroristit yrittävät korvata kokonaisen valtion poliittisen, sosiaalisen ja taloudellisen järjestelmän kommunismilla tai sosialismilla ja luokattomalla yhteiskunnalla.

Etno-nationalistiset ja separatistiset terroristit haluavat itselleen oman alueen tai itsenäisen valtion irrottautumalla suuremmasta valtiosta, tai liittämällä yhteen alueen kahdesta muusta valtiosta. Heitä motivoi kansallismielisyys, etnisyys ja/tai uskonto. Esimerkiksi IRA, ETA ja PKK kuuluvat tähän kategoriaan.

Yhdenasian ääriryhmät tavoittelevat jonkin tietyn asian muuttamista. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. eläinten oikeuksia puolustavat ryhmittymät, ympäristön suojelua ajavat ryhmittymät, sekä aborttia vastaan kampanjoivat ryhmittymät.

Europol

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top