Hallintovaliokunnan perussuomalaiset: Hallitus runnoo SOTE:a läpi Keskustan lepyttämiseksi

Eduskunnan hallintovaliokunnan perussuomalaiset, Riikka Purra, Jussi Halla-aho, Mauri Peltokangas ja Mari Rantanen  jättivät tänään eriävän mielipiteen lausuntoon Sote-uudistuksesta. Perussuomalaisten edustajien mielestä hallitus runnoo esitystä läpi kiireellä, ja huomauttavat että hallitus ei ota huomioon asiantuntijalausunnoissa esitettyä kritiikkiä.

Perussuomaiset epäilevät, että hallituksen poikkeuksellinen kiire esitystä runnottaessa lähtee tarpeesta saada Keskusta lepytettyä kehysriihen ollessa kriisissä.

– Soten yhtäkkinen hyvin kiireelliseksi muuttuminen puhuu osaltaan sen puolesta, että Säätytalolla kyse on ennen muuta teatterista. Ei keskusta mihinkään ole lähdössä, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Riikka Purra arvioi. – Keskustalle soteuudistuksen läpivieminen on paljon tärkeämpää kuin turve tai menokehykset – tai mikään muukaan. Koskaan enää heidän ei ole mahdollista saada tuollaista häkkyrää läpi. Nyt vielä on. Ja maaliin mennään, vaikka sitten ryömien.

Uudistuksen tavoitteet jäävät saavuttamatta

Hallituksen esityksen mukaan soteuudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut, sekä toteuttaa ne kustannustehokkaasti. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä pitää sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina, mutta katsoo ettei niitä tulla uudistuksen myötä saavuttamaan, vaan palvelutaso heikkenee ja kustannukset nousevat.

– Hallituksen esitykseen sisältyy useita sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta epätarkoituksenmukaisia ehdotuksia. Kun uudistuksen perusratkaisu ei riittävällä tavalla turvaa myöskään kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja mahdollisuutta työnjaosta sopimiseen, johtaa uudistus toteutuessaan toiminnan jäykistymiseen ja tehokkuuden vähenemiseen. Lopputuloksena on toimimaton ja kallis palvelurakenne, joka heikentää palvelujen saatavuutta ja lisää julkisen talouden kustannuksia, Purra toteaa.

Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on epäonnistunut

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä kiinnittää huomiota siihen, että uudistuksen rahoitusta koskevat ratkaisut johtavat esimerkiksi Uudellamaalla suhteellisen rahoituksen merkittävään vähentymiseen verrattuna nykytilanteeseen. Esitetty rahoitusmalli leikkaisi HUS:n rahoitusta vähintään yli 100 miljoonaa euroa vuodessa – ja eräiden laskelmien mukaan huomattavasti enemmän– mikä tarkoittaisi noin 1 500 henkilötyövuoden pysyvää vähennystarvetta.

– Lähtökohtaisesti epäoikeudenmukaiset rahoituksen määräytymisperusteet voivat vakavasti vaikeuttaa sotepalveluiden järjestämistä ja vaarantaa palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden maan eri osissa. Pidämmekin todennäköisenä, että hyvinvointialueet joutuvat tekemään runsaasti lisärahoituksen myöntämistä koskevia hakemuksia, koska rahoituksen taso muutoin ei riitä palvelujen turvaamiseen, kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Mari Rantanen arvioi. – Kun kaikki hallituksen esityksessä tunnistetut muutoskustannukset huomioidaan, heikentää uudistus joka tapauksessa julkisen talouden tasapainoa 2020-luvulla. Hallituksen esityksessä myönnetäänkin, että uudistus voisi alkaa vahvistaa julkista taloutta vasta 2030-luvun puolella, Rantanen lisää.

Rantanen huomauttaa lisäksi, ettei pelastuslaitosten rahoitus ei ole riittävä. Uudistus ei hänen mukaansa turvaa pelastuslaitosten toimintamahdollisuuksia eikä myöskään asemaa ensihoidon tuottajina. Tämä on omiaan heikentämään palveluja, valmiutta ja synergiaetua, joka jo nykyisellään on saavutettu

– Hallitusta ei tunnu kiinnostavan, miten ihmisille turvataan sote- ja pelastustoimen palvelut rajallisilla varoilla. Tämä on jälleen osoitus siitä, että hanke ajetaan läpi poliittisten puolueiden etu edellä, Rantanen sivaltaa.

Maakuntien palvelut vaarassa

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä on huolissaan siitä, että uudistuksen myötä palvelut todennäköisesti loittonevat pienten maaseutukuntien asukkaista. Kasvavat palvelutarpeet yhdistettynä tavoitteeseen hillitä kustannusten kasvua voivat käytännössä johtaa palveluverkon karsimiseen.

– Kun vastuu palveluiden järjestämisestä ei jatkossa enää olisi kuntatasolla, hyvinvointialueiden on helppo karsia lähipalveluita ja keskittää palvelut maakuntakeskuksiin. Varsinkin erityisosaamista edellyttävät palvelut todennäköisesti joko siirtyvät kauemmaksi tai ovat ainakin nykyistä harvemmin tarjolla oman kunnan alueella. Kun asukkaiden tarvitsemia palveluja ei enää ole tarjolla, johtaa uudistus erityisesti pienempien kuntien elinvoimaisuuden heikentymiseen, kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Mauri Peltokangas toteaa.

Heikentää merkittävästi kuntien asemaa – palvelut vaarassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle, valtion verotuloja ehdotetaan kasvatettavaksi kiristämällä valtion ansiotuloverotusta. Samalla kaikki kunnat velvoitetaan alentamaan kunnallisveroa 13,26 prosenttiyksiköllä. Uudistuksen seurauksena kunnallisveron määrä vähenee näin ollen 12,82 miljardilla eurolla, mikä vastaa noin kahta kolmasosaa kunnallisveron tuotosta.

– Kun kunnista revitään pakolla valtava summa pois kaikkien palveluiden rahoituksesta, se todennäköisesti tietää niistä palveluista leikkaamista, jotka vielä jäävät kuntien vastuulle kuten varhaiskasvatus ja peruskoulutus.

Uudistukseen sisältyy muitakin merkittäviä muutoskustannuksia, jotka liittyvät muun muassa palkkaharmonisointiin, ICT- ja tiedonhallintajärjestelmien muutoksiin, sopimusten siirtoon sekä hallinnollisen valmisteluun.

– Muutoskustannuksien on arvioitu olevan yhteensä noin 1,2—1,7 miljardia euroa 2020-luvulla. Koska kaikista muutoskustannuksista ei kuitenkaan ole mahdollista esittää arviota, tulevat muutoskustannukset todennäköisesti olemaan huomattavasti sanottua korkeammat. Hallituksen esityksessä onkin esitetty useita muutoskustannuksia aiheuttavia tekijöitä, joiden suuruutta ei ole pystytty arvioimaan. Hallitus siis ostaa nyt sikaa säkissä ilman tietoa kustannuksista ja rahoituksen tarpeesta, perussuomalaisten valiokuntaryhmä ihmettelee.

3 Comments

 1. Ei tuhlata turhuuksiin
  28.4.2021 11:08

  Tästä SOTE:sta on höpötetty jo 12 vuotta. Eikä siitä ole tullut lasta eikä p****a. Miksei valtio voi ottaa kaikkia kustannuksia hoitaakseen kautta koko maan ja siirtää kunnallisverossa kerättävän osa valtionveroon? Niinkuin ennen oli.

  Ai niin, mutta sittenhän lääkärit eivät pääsisi neuvottelemaan omista palkoistaan kun ne olisivat listapalkkoja. Eikä julkiselta puolelta määrättäisi lähetteitä omalle yksityiselle klinikalle. Eikä julkisen puolen lekkaussaleja vuokrattaisi yksityisille joka aihetutaa julkisen puolen jonot. Ja olisihan se kamalaa jos yksityiset lääkärikäynnit maksettaisiin 100% itse. Eikä niihin saisi sitä mukavaa veronmaksajien tukea.

  Yksityislääkäreille/klinikoilla pitäisi saada samat lait kuin hammaslääkäreille: Jos käytät niin itse maksat, tai vakuutus maksaa.

  Lappeenrannassakin laskettiin että kunnallisveroprosentti voitaisii tiputtaa alle 8:aan jos valtio ottasi soten hoitaakseen.

  Vastaa
 2. tutkija
  29.4.2021 07:31

  ”NHG valittu STM:n kumppaniksi tukemaan sote-uudistuksen toimeenpanon valmistelua” kyseesssä on pitkäaikainen yhteistyökumppanuus. sopimuskausi on kestoltaan yhteensä 5 vuotta optiovuodet huomioiden. niin….. että paljonko tämä ns, ulkoistaminen tulee maksamaan?
  kuka on kuullut uutista asiasta? mistä budjetin osasta kulut maksetaan?

  Vastaa
  1. Pekka Kemppainen
   29.4.2021 09:16

   Kerro lisää?

   Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to top